Politica de confidențialitate

Informații utile

Politica de confidențialitate în cadrul ABVAV

1. Ce informații colectăm despre dumneavoastră?                                                

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea cererii de adeziune de pe site-ul nostru web sau informații pentru corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, informații despre cazierul dvs-tră penal sau faptele dvs-tră penale,precum și alte informații, după caz, și sunt necesare în vederea verificării termenilor statutari necesari pentru acceptarea sau refuzul dvs-tră ca membru al asociației.                                                                                                

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

2. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?                                                                                                                           

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care: 

             – trebuie să respectăm obligațiile statutare față de dvs-tră  (de exemplu să vă oferim asistență de specialitate atunci când veți avea nevoie);                                                                                                                                                       

             – atunci când este necesar pentru interesele noastre comune și legitime cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.                                                     

             – pentru ținerea evidenței membrilor asociației, pentru informarea dvs-tră despre orice modificare survenită în legislație și pentru orice informare cu privire la hotărârile luate de către Consiliul Director sau Adunarea Generală a asociației.                                                                                                                          

             – în vederea convocării dvs-tră la orice adunare cu membrii asociației la care aveți dreptul statutar să luați parte.                                                                                                                                        

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail din secțiunea ”Contact”. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau statutare, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm respectareaa termenilor statutari sau obligațiile care ne sunt impuse de către alte instituții ale Statului.                                                          

În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.   Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

3. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

 Asociația poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

4. Securitatea datelor

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-ului nostru. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat.

5. Confidenţialitatea datelor minorilor

 Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat Asociației datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Asociația. În cazul în care Asociația descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Asociația va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

6. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza link-uri catre alte website-uri pe care Asociația nu le controlează. 

După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Asociația noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

7. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contact ape adresa principal de email a asociației: asociația@abvav.ro

  Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contact ape adresa principal de email a asociației: asociația@abvav.ro