Obiective prioritare

ASOCIAȚIA ÎN BENEFICIUL VÂNĂTORILOR ȘI ACTIVITĂȚII DE VÂNĂTOARE își propune următoarele obiective prioritare:

  1. Schimbarea definiției vânătorului de la art. 1 lit. ae) din Legea Vânătorii 407/2006 și eliminarea obligativității pentru vânători de a mai face parte dintr-o organizație vânătorească, dar și posibilitatea recompensarii de către organizații, fără a se considera discriminare pentru ceilalți, a membrilor organizațiilor vânătorești activi în gospodărirea fondurilor cinegetice și combaterea braconajului.
  2. O legislație făcută de vânători pentru vânători, un Consiliu Național de Vânătoare format numai din membri care cunosc perfect realitatea din teren, ce este și ce nu este nevoie de a fi schimbat; o legislație care să protejeze vânătorii de orice eventual abuz din cauza lipsei de coerență din punct de vedere legislativ și a dublelor sau triplelor interpretări a prevederilor diferite de la o lege la alta.
  3. O legătură mult mai strânsă din punct de vedere decizional între reprezentanții altor domenii ( agricultură, zootehnie, silvicultură, protecția animalelor…) și reprezentanți din domeniul vânătorii, pentru asigurarea unui climat și a unui cadru legislativ care să satisfacă principiile și drepturile tuturor celor implicați, pe care aceștia sa le respecte și să le transmită mai departe în mod corect și transparent.
  4. Schimbarea în totalitate a modului calculării efectivelor optime a speciilor de vânat pentru fiecare fond cinegetic în parte în funcție de mai mulți factori (schimbările climatice, modificările de biotop și relief, schimbarea categoriei de folosința a terenurilor, scăderea abruptă a efectivelor sau dislocarea mai multor specii de vânat prin braconaj, oierit sau agricultură intensivă), precum și stabilirea cotelor de recoltă a speciilor la care nu se face evaluare într-un mod similar cu cel al majorității statelor europene, cu o cotă zilnica atribuită fiecărui vânător pentru fiecare specie în parte.
  5. Revizuirea și negocierea tuturor contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice care nu expiră anul acesta, suspendarea cel puțin pentru trei sezoane a prevederii de la art. 18, alin. (1), lit. d) cu privire la condiția de reziliere a contractelor de gestionare pentru scăderea cu mai mult de 20% a efectivelor reale a speciilor cinegetice, din Contractul Cadru pentru gestionarea fondului cinegetic;  precum si introducerea unui capitol nou, numit ”Plan de măsuri” în care să fie inclusă, sub sanctiunea rezilierii contractului de gestionare, aducerea la realitatea din teren a efectivelor reale a speciilor de vânat cu păr la care se face evaluare prin evaluarea rapidă, de către gestionari, a efectivelor numerice cu ajutorul camerelor foto/video montate la locurile de hrănire, dar și a dispozitivelor de termoviziune. Acolo unde se vor constata efective numerice foarte mici sau inexistente se va interveni urgent din partea tuturor autorităților Statului pentru stabilirea și înlăturarea cauzelor și refacerea efectivelor, inclusiv prin populări masive.Toate acțiunile propuse si aprobate de către semnatarii contractului vor fi efectuate într-un timp rezonabil in vederea atingerii efectivului optim de vânat pe suprafața gestionată. Aceste măsuri să fie verificate anual de către administrator, iar nerealizarea lor să fie clauză de reziliere a contractelor  de gestionare.
  6. Aplicarea de către Parchete și Instanțele Judecătorești, a prevederilor art. 431 din Legea Vânătorii 407/2006, cu privire la cercetarea, judecarea și sancționarea în regim de urgență a faptelor de braconaj prevăzute la art. 42 din Legea Vânătorii 407/2006; creșterea pedepselor începând cu minim 2 ani de închisoare și de maxim 9 ani pentru a nu se mai putea renunța la urmărirea penală; aplicarea de către Parchete și Instanțele Judecătorești, acolo unde există recidivă sau prejudicii majore, a prevederilor art. 3 lit. m) din Legea 51/1991 privind securitatea națională a României, unde constituie amenințări la adresa securității naționale a României “orice acțiuni sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic și piscicol, apelor și altor asemenea resurse, precum și monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecințe la nivel național sau regional.”
  7. Interzicerea deținerii de câini din rasa ogar sau metiși de ogar nemicrocipați si neinregistrați in RECS, precum scoaterea sau transportul celor detinuți legal in afara localităților, inclusiv in perimetrul intravilan ce face parte din fondurile cinegetice, fără ca proprietarul să anunțe organele de politie de pe raza unde isi are domicilul, cu privire la locul si data concursului organizat doar in condiții legale, precum si traseul pe care vor fi transportați câinii.
  8. Schimbarea în totalitate a modului de obținere a certificatului profesional pentru meseria de paznic de vânătoare prin introducerea unor condiții minime de înscriere la cursuri sau la angajare (studii medii, aptitudini fizice, o conduită morală și un cazier judiciar imaculat); instruirea viitorilor paznici de vânătoare și promovarea acestora cu respectarea prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012; elaborarea prin lege a Fișei Postului unitară pentru toți paznicii de vânătoare, în care să existe în mod clar inclusiv obligația prevăzută la art. 46, lit. d) din Legea 333/2003, de a opri în vederea legitimării și reține (fără a avea drept de percheziție) persoanele sau autovehiculele considerate suspecte de fapte ilicite, până la sosirea organelor de poliție, precum și dreptul de a executa foc de armă pentru oprirea forțată a acestora; aplicarea retroactivă a schimbării condițiilor de obținere a certificatelor profesionale și condițiilor de angajare și renunțarea obligatoriu de către gestionari la paznicii de vânătoare care nu se mai încadrează sau, după caz, completarea obligatorie a noilor cerințe într-un termen rezonabil.
  9. Introducerea asociațiilor de vânătoare care gestionează fonduri cinegetice, adică bunuri ale Statului, în categoria operatorilor de date cu caracter personal, precum și recunoașterea acestora ca persoane juridice de utilitate publică după primul an de activitate.
  10. Respectarea cu strictețe a contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice de către ambele părți, nu doar de către gestionari; introducerea în contractele de gestionare a dreptului gestionarilor de a refuza plata redevenței și de a denunța contractele de gestionare fără a pierde garanțiile bancare, dacă aceștia vor considera și vor putea dovedi că cealaltă parte nu și-a respectat obligațiile contractuale.