Legea nr. 295/2004 Actualizată

Legea Armelor

Parlamentul României

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

În vigoare de la 30 decembrie 2004

Consolidarea din data de 11 noiembrie 2020 are la bază republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 10 iunie 2014

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 319/2015; L 22/2017; L 203/2018; L 196/2019.
Ultimul amendament în 04 noiembrie 2019.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabilește categoriile de arme, componente esențiale și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme, componente esențiale și muniții sunt permise pe teritoriul României.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a) operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții efectuate de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, securității naționale și ordinii publice și operațiunilor ce au ca destinatar final aceste instituții;

b) operațiunilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată.

Art. 2. – Definiții În sensul prezentei legi, definițiile și categoriile armelor, munițiilor, persoanelor și documentelor sunt:

I. Definiții generale

1. arma – orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

2. arma de foc – orice armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc și, ca urmare a construcției sale sau a materialului din care este confecționat, poate fi transformat în acest scop; în înțelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiția armelor de foc armele prevăzute în categoriile D și E din anexă;

3. piesa – orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esențial pentru funcționarea acesteia, inclusiv o țeavă, o fremă ori un recuperator de gaze, manșonul mobil sau butoiașul, cuiul percutor ori închizătorul și orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă;

4. componentă esențială – țeava, frema, cutia mecanismelor, după caz, superioară sau inferioară, manșonul mobil, cilindrul, cap închizător sau închizător, care, în calitate de obiecte separate, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau sunt concepute să se monteze;

5. muniția – muniția completă sau componentele acesteia, inclusiv tubul cartuș, capsele de inițiere, pulberea, gloanțele sau proiectilele, care sunt folosite într-o armă de foc, cu condiția ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizații;

51. pachete de muniție – cea mai mică unitate de ambalare de muniție completă;

52. muniție cu proiectile perforante – muniție de utilitate militară, cu proiectile blindate care au nucleu dur perforant;

53. muniție cu proiectile explozive – muniție de utilitate militară, cu proiectile conținând o încărcătură care explodează în timpul impactului;

54. muniție cu proiectile incendiare – muniție militară, cu proiectile conținând un amestec chimic inflamabil la contactul cu aerul sau în momentul impactului;

6. operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții – producerea, confecționarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donația, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea și distrugerea armelor de foc, a componentelor esențiale și a munițiilor pentru acestea;

7. uz de armă – executarea tragerii cu o armă;

8. urmărire – urmărirea sistematică a armelor de foc și, atunci când este posibil, a componentelor esențiale și a muniției pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autoritățile competente în procesul de detectare, investigare și analizare a fabricării ilicite și a traficului ilicit.

9. muzeu – instituție de cultură, astfel cum este definită la art. 2 lit. a) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, care achiziționează, conservă, cercetează și expune arme de foc, componente esențiale sau muniție în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale, de patrimoniu sau de divertisment și care este recunoscută în condițiile legii;

10. stat membru – stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană.

II. Categorii de arme și muniții

1. arme și muniții interzise – armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția colecționarilor de arme, în cazul armelor din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, precum și a instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, a muzeelor, a armurierilor autorizați, colecționarilor de arme, precum și a companiilor naționale și societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție;

2. arme și muniții letale – armele și munițiile prevăzute în categoria B din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea persoanelor;

3. arme și muniții neletale – armele și munițiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor;

4. arme și muniții cu potențial letal – armele și munițiile prevăzute în categoria C din anexă, prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi. Se prezumă că arma poate avea potențial letal atunci când este folosită asupra unei persoane de la o distanță mai mică de 5 metri sau când se execută foc de armă asupra organelor vitale ale persoanei, în special spre zona capului.

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinației

1. arme militare – arme destinate uzului militar;

2. arme de apărare și pază – arme de foc scurte, recunoscute în condițiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieții, integrității și libertății persoanelor fizice, precum și a bunurilor aparținând persoanelor fizice sau juridice;

3. arme de autoapărare – arme scurte, cu potențial letal, special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante, de neutralizare sau proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;

4. arme de tir – arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condițiile prevăzute de lege;

5. arme de vânătoare – arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe țevi, care folosesc muniție cu glonț sau/și cu alice, recunoscute în condițiile prevăzute de lege;

6. arme utilitare – arme destinate să asigure desfășurarea corespunzătoare a unor activități din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecției mediului și protecției împotriva dăunătorilor, precum și desfășurarea de către societățile specializate de pază și protecție a activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și a transporturilor de bunuri și valori, respectiv a activităților de protecție a persoanelor;

7. arme și dispozitive de agrement – arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât și în cadrul competițiilor sportive; sunt incluse în această categorie și arcurile;

8. replici de arme tip airsoft – replici după arme și dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice;

9. dispozitive paintball – dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;

10. arme de asomare – arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un șoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

11. arme cu destinație industrială – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil și care au aparența unei arme de foc automate;

12. arme cu tranchilizante – arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanțe tranchilizante;

13. arme de foc dezactivate – arme de foc care au fost făcute definitiv improprii folosirii, prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esențiale ale armei de foc în cauză au devenit definitiv nefuncționale și imposibil de demontat, înlocuit sau modificat, într-un mod care să nu permită în niciun fel reactivarea armei de foc;

14. arme de colecție – armele destinate a fi piese de muzeu, precum și armele, aflate sau nu în stare de funcționare, care constituie rarități sau care au valoare istorică, artistică, științifică ori documentară;

141. arme comemorative – armele de colecție fabricate într-un număr limitat cu ocazia împlinirii a cel puțin 50 de ani de la apariția modelului ori arme fabricate în vederea aniversării unor evenimente istorice semnificative, atestate în acest sens prin emiterea unui certificat de către producător;

15. arme vechi – arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecții;

16. arme de spectacol și arme acustice – arme de foc transformate cu scopul specific de a fi utilizate în mod exclusiv pentru a trage gloanțe oarbe, de exemplu în reprezentații teatrale, sesiuni fotografice, filme și înregistrări de televiziune, reconstituirea unor evenimente istorice, parade, evenimente sportive și instruire;

17. arme de alarmă și arme de semnalizare – dispozitive care sunt proiectate numai pentru a trage gloanțe oarbe sau cartușe pirotehnice de semnalizare sau pentru a expulza substanțe iritante sau alte substanțe active, care îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie.

IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune – arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2. arme de foc scurte – arme de foc a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;

3. arme de foc lungi – arme de foc a căror lungime a țevii sau lungime totală depășește dimensiunile armelor de foc scurte;

4. arme de foc automate – arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5. arme de foc semiautomate – arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6. arme de foc cu repetiție – arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe țeavă a unui cartuș preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7. arme de foc cu o singură lovitură – armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartușului în camera de încărcare sau într-un lăcaș special prevăzut la intrarea în țeavă;

8. arme albe cu lamă – armă care îndeplinește următoarele criterii:

a) lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său;

b) are tăiș dublu pe toată lungimea sa;

c) lungimea este mai mare de 15 cm;

d) lățimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm;

e) are un mâner prevăzut cu gardă.

V. Categorii de persoane

1. vânător – persoana fizică care a obținut calitatea de vânător și practică vânătoarea, în condițiile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. colecționar de arme – orice persoană fizică sau juridică care se ocupă cu colectarea și conservarea armelor de foc, a componentelor esențiale sau a muniției în scopuri istorice, culturale, științifice, tehnice, educaționale sau de patrimoniu și care a dobândit, în condițiile legii, un atestat de colecționar;

3. federațiile sportive naționale de specialitate – structuri sportive de interes național, constituite, în condițiile legii, prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, care pentru desfășurarea probelor sportive, conform statutului lor, folosesc arme cu destinația tir;

4. sportivi de tir – sportivii legitimați la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, și sunt afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate;

5. sportiv de tir categoria I – sportivul care îndeplinește în fiecare an baremele cifrice stabilite și aprobate de federațiile sportive de specialitate;

6. antrenor de tir – persoana care a absolvit cursurile școlii de antrenori și certifică acest fapt prin diplomă sau carnet de antrenor;

7. instructor în poligonul de tragere – persoana care desfășoară activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate și care a dobândit, în condițiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere;

8. armurier – orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în fabricarea, comerțul, schimbul, închirierea, repararea, modificarea sau transformarea armelor de foc sau a componentelor esențiale ori în fabricarea, comerțul, schimbul, modificarea sau conversia muniției;

9. intermediar – orice persoană fizică sau juridică, cu excepția armurierilor, autorizată, în condițiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral sau parțial, în negocierea sau realizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de arme de foc, de componente esențiale ale acestora sau de muniție ori în realizarea transferului de arme de foc, de componente esențiale sau de muniție pe teritoriul unui stat membru, dintr-un stat membru în altul, dintr-un stat membru către o țară terță sau dintr-o țară terță către un stat membru;

10. rezident al unui stat membru – cetățean al unui stat membru sau membrul de familie al acestuia care își exercită dreptul la liberă circulație și rezidență pe teritoriul unui stat membru, precum și titularul unui document care atestă dreptul de rezidență al acestuia pe teritoriul unui stat membru.

VI. Tipuri de documente

1. permis de armă – documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie și calibru sunt înscrise în acest document, precum și muniția aferentă;

2. pașaport european pentru arme de foc – documentul emis la cerere, în condițiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea, portul și folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritățile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective;

3. certificat de deținător – documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedește faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepția armelor neletale supuse autorizării;

4. ordin de serviciu – documentul eliberat de persoana juridică autorizată să dețină și să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum și studenților de la instituțiile de învățământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta și folosi arma și muniția corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul și pentru executarea sarcinilor de serviciu;

5. permis de transfer al armelor – document eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer de arme și muniții de pe teritoriul României către un stat membru;

6. autorizație de transfer fără acord prealabil – documentul eliberat de autoritățile competente române ori ale unui stat membru de expediție, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităților competente pentru fiecare operațiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului;

7. acord prealabil – documentul eliberat de autoritățile competente române, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor și munițiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru de destinație, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor pe teritoriul său;

8. aviz de import/export – documentul eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer al armelor, pieselor și munițiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană.

Art. 3. – Autoritatea competentă Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL I Dispoziții generale –
   Art. 1. –   –

(3) Poliția Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central și teritorial, în condițiile prevăzute de Lege:

a) autorizează persoanele fizice și juridice care solicită să procure, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele letale sau neletale, precum și muniția aferentă ori să efectueze operațiuni cu acestea, sens în care eliberează permise de armă și pașapoarte europene pentru arme de foc, după caz, certificate de deținător sau, după caz autorizații;

b) verifică și autorizează circulația armelor;

c) autorizează constituirea armurierilor și intermediarilor, precum și operațiunile desfășurate de către aceștia;

d) autorizează și avizează funcționarea poligoanelor;

e) autorizează desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor;

f) acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum și cel de colecționar de arme.

Poliția Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și a munițiilor precum și cu privire la operațiunile cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prezentei legi.

Art. 4. – Aspecte generale privind regimul armelor (1) Armele din categoria A din anexă pot fi deținute și folosite numai de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

(2) Armele letale din categoria B din anexă pot fi deținute sau, după caz, purtate și folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deținute și folosite numai în baza autorizației eliberate în condițiile prezentei legi.

(3) Armele neletale din categoriile C și D din anexă pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiția îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora, după caz, la/de către autoritățile competente, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Armele și dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de către persoanele fizice și juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Forma și conținutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Evidența posesorilor de arme din categoriile B, C și D din anexă, a armelor deținute de aceștia, precum și a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deține, purta și folosi se ține de către inspectoratele județene de poliție și de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, care au eliberat aceste documente.

Art. 5. – Regimul armelor militare și al unor dispozitive destinate armelor letale (1) Regimul deținerii, portului, utilizării și operațiunilor cu arme și dispozitive militare se stabilește prin legi speciale.

(2) Sunt interzise procurarea, deținerea, portul, utilizarea, testarea, evaluarea, importul, exportul și comercializarea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor sisteme și dispozitive destinate armelor:

a) sisteme de ochire care funcționează pe principiul laser;

b) sisteme de ochire pe timp de noapte;

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):

a) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;

b) persoanele juridice care produc sistemele și dispozitivele prevăzute la alin. (2) destinate, exclusiv, pentru instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale sau pentru transferul către un alt stat membru ori exportul către un stat terț.

Art. 6. – Condiții generale privind deținerea armelor (1) Orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește condițiile prevăzute de lege are dreptul să dețină la domiciliul, reședința, sediul sau punctul de lucru arme, componente esențiale și muniții.

(2) Persoanele fizice și juridice care au dreptul să dețină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfășoare operațiuni cu arme din categoriile B, C și D din anexă, componente esențiale și muniții corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor deținute, la solicitarea organelor de poliție, și să asigure securitatea acestora. Condițiile de asigurare a securității acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de deținere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spațiu decât cel menționat în documente numai cu acordul scris al poliției, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Armele de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 de Jouli, pot fi procurate doar în vederea deținerii, numai ca arme de foc cu destinația colecție.

Art. 7. – Principalele obligații ale deținătorilor armelor (1) Deținătorii armelor letale sau neletale sunt obligați să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliție despre dispariția, pierderea sau furtul acestor arme.

(11) Deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliție competente, în situația în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme, componente esențiale și muniții letale sau neletale supuse autorizării.

(12) Deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la recomandarea expresă a medicului și/sau a psihologului, adresată autorității competente, în situația în care în urma examenelor sau intervențiilor medicale/psihologice curente constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme, componente esențiale și muniții letale sau neletale supuse autorizării.

(2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizației de procurare a armei, a certificatului de deținător și a permisului de armă, cu excepția situației în care documentul este depus la organul de poliție competent.

Art. 8. – Regimul juridic al armelor deținute ilegal sau al căror deținător nu este cunoscut ori a decedat (1) Persoana care ia cunoștință despre existența unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a munițiilor deținute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.

(2) Persoana care găsește o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniții este obligată să le predea sau să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.

(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deține în mod legal arme, componente esențiale ori muniții au obligația ca, în cazul în care deținătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție și să depună armele, componentele esențiale și munițiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției.

CAPITOLUL II
Procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele fizice

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 9. – Dreptul de procurare, deținere, port și folosire a armelor, componentelor esențiale și a muniției Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deține, purta și folosi arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare acestora.

(2) Pentru achiziționarea și deținerea de muniție și componente esențiale se aplică regimul achiziționării și deținerii de arme de foc cărora acestea le sunt destinate.

(3) Sunt interzise procurarea, deținerea, folosirea, precum și efectuarea oricărei operațiuni cu încărcătoare ce se pot monta pe arme de foc semiautomate cu percuție centrală sau cu repetiție, care:

a) pot conține mai mult de 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte; sau

b) pot conține mai mult de 10 cartușe, în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă.

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (2), operatorii economici autorizați potrivit prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, muzeele și colecționarii de arme autorizați în condițiile legii.

(5) Muzeele pot procura arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar poligoanele autorizate, federațiile naționale cu ramura de tir, cluburile sportive afiliate acestora și colecționarii de arme pot procura arme de foc și încărcătoare, prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă, numai de la persoanele fizice și juridice autorizate pentru deținere și folosire în condițiile legii.

Art. 10. – Condiții generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor (1) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei și, după caz, a permisului de armă.

(3) Armele neletale supuse notificării prealabile pot fi deținute, purtate și folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritățile competente, în condițiile prezentei legi.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au împlinit 18 ani pot folosi arme de tir în scopul practicării tirului sportiv, cu permisiunea părinților sau a tutorelui, în cadrul federațiilor naționale de specialitate sau al cluburilor sportive afiliate acestora, sub supravegherea și îndrumarea antrenorilor de tir.

Art. 11. – Documente care atestă dreptul de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor (1) Autorizația de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecționar, autorizația temporară de transport și folosire a armei, certificatul de deținător și pașaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Condițiile, precum și procedura de eliberare a atestatului de colecționar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 7-a Modul de acordare a atestatului de colecționar

Art. 36. –

(1) Persoanele fizice care doresc să dețină arme de colecție pot solicita organelor de poliție competente acordarea atestatului de colecționar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și c) -i) din Lege, precum și una dintre următoarele condiții:

a) sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a minim 5 arme letale sau neletale supuse autorizării;

b) dețin calitatea de membri ai unei asociații de colecționari, legal constituită în România și au o vechime în cadrul acestei asociații de cel puțin 6 luni;

c) dețin calitatea de moștenitor sau donatar al unei arme letale sau neletale supuse autorizării ori notificării.

(2) În vederea obținerii atestatului de colecționar, solicitantul trebuie să depună la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, însoțită de următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) – e) sau, după caz, permisul de armă valabil, în situația în care solicitantul este titular al dreptului de deținere sau de port și folosire a unei arme letale;

b) unul dintre următoarele documente, care să ateste una dintre calitățile prevăzute la alin. (1):

i) permisul de armă valabil, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a);

ii) adeverință, în original și în copie, eliberată de asociația de colecționari al cărei membru este solicitantul, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b);

iii) certificat de moștenitor sau, după caz, contractul de donație, în original și în copie, pentru situațiile prevăzută la alin. (1) lit. c);

c) dovada achitării taxei prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea atestatului de colecționar.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) -c), care se depun și în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 37. –

(1) Cerearea formulată în condițiile prevăzute la art. 36 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 alin. (1), pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Lege, organul de poliție competent eliberează solicitantului atestatul de colecționar iar în caz contrar, îi comunică în scris, motivul respingerii solicitării.

Art. 38. –

Atestatul de colecționar conferă titularului, după caz, dreptul de deținere în colecție a armelor intrate în proprietatea acestuia prin moștenire sau donație, anterior obținerii acestui drept, precum și dreptul de procurare și deținere a armelor cu destinația colecție, conform anexei la Lege.

Art. 39. –

(1) Termenul de valabilitate a atestatului de colecționar este de 5 ani și se vizează, după caz, odată cu prelungirea valabilității permisului de armă în care sunt înscrise armele deținute în colecție.

(2) Atestatul de colecționar se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliție competente, că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 36 alin. (1).

ANEXA Nr. 10 Atestat de colecționar

(MODEL)

ATESTAT DE COLECTIONAR

ANEXA Nr. 11 Cerere eliberare atestat colecționar

(MODEL)

CERERE ELIBERARE ATESTAT COLECȚIONAR

Art. 12. – Obligații generale ale titularului autorizației de procurare a armelor sau al permisului de armă Titularul autorizației de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunțe organul de poliție competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:

a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mențiuni corespunzătoare din conținutul documentului;

b) au fost folosite în întregime spațiile destinate vizelor și mențiunilor din permisul de armă.

SECȚIUNEA a 2-a
Condiții cu privire la procurarea și înstrăinarea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română

Art. 13. – Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale (1) Persoanele fizice de cetățenie română cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.

(2) Armele de apărare și pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după încetarea activității, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază;

c) persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3) Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum și arme de tir, numai din categoria armelor lungi.

(4) Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naționale sau olimpice, antrenorii și instructorii în poligonul de tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

(5) Colecționarii de arme pot procura, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi:

a) arme de colecție, cu excepția celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 și pct. 8-11 din anexă, precum și a celor prevăzute în categoria B pct. 1 din anexă și proiectate după anul 1945;

b) arme comemorative, cu excepția celor prevăzute în categoria A pct. 1-5 și pct. 8-11 din anexă.

Art. 14. – Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA 1
Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale

Art. 5. –

(1) În vederea autorizării procurării armelor letale și obținerii dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a acestora, cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau își au reședința ori locul de rezidență, denumit în continuare organul de poliție competent, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie, din care rezultă că are domiciliul, reședința pe teritoriul României și, după caz, documentul care atestă rezidența pe teritoriul României;

c) certificat medical, în original și în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării și că este apt să dețină astfel de arme și muniții, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2;

d) aviz psihologic, în original și în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

e) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în original și în copie, eliberat de către persoana juridică autorizată conform Secțiunii a 7-a a Capitolului III; metodologia privind întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de către Inspectoratul General al Poliției Române și se publică pe pagina web a Poliției Române.

f) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calitățile prevăzute la art. 13 din Lege:

i) permis de vânătoare, în original și în copie, în cazul armelor cu destinația vânătoare și a armelor lungi cu destinația tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deținere, precum și carnet de membru vânător, în original și în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port și folosire a armelor de vânătoare;

ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federațiile sportive naționale de specialitate la care clubul/asociația sportivă este afiliat/afiliată, în original și în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

iii) legitimație de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federațiile sportive naționale de specialitate la care clubul/asociația sportivă este afiliat/afiliată, în original și în copie, o adeverință eliberată de una din aceste federații, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naționale sau olimpice, precum și o adeverință din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinația tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obținut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire;

iv) adeverință care atestă faptul că titularul, cetățean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinația apărare și pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port și folosire;

v) atestat de colecționar precum și, după caz, adeverință eliberată de o asociație de colecționari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociații, în original și în copie, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinația colecție, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deținere;

vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidență al Salariaților, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociație sportivă afiliat/afiliată la federațiile sportive naționale de specialitate sau cu un club/asociație sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federație sportivă națională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate și desfășoară efectiv activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

g) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

h) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

i) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f) pct. iv) instituțiile competente pentru eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de demnitar, respectiv calitatea de personal care ocupă o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică menționează în adeverință funcția respectivă astfel cum aceasta este prevăzută de legislația în vigoare. În cazul persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice în adeverință se menționează temeiul legal al activității desfășurate de solicitant care califică funcția ocupată de acesta ca fiind una ce implică exercițiul autorității publice.

(3) În vederea autorizării procurării unei arme cu aceeași destinație pentru care solicitantul este deja titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, acesta va depune la autoritatea competentă permisul de armă, în original și în copie, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) și, după caz, unul din documentele prevăzute la alin. (1) lit. f).

(4) În vederea autorizării procurării unei arme cu altă destinație decât cea pentru care solicitantul este titular al dreptului de deținere, respectiv de port și folosire, acesta va depune la autoritatea competentă permisul de armă, în original și în copie, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) și, după caz, unul din documentele prevăzute la alin. (1) lit. f).

(5) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) – f), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 6. –

(1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii, precum și a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Cererile formulate în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3) și (4) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (3), organele de poliție competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deține sau le poate purta și folosi și, după caz, a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege și prezentele norme metodologice, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării. Perioada de suspendare nu poate depăși 90 de zile, după împlinirea acestui termen cererea urmând a fi clasată.

(7) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

Art. 7. –

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate, se constată că sunt îndeplinite toate criteriile prevăzute de Lege, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă completă sau, după caz, o singură țeavă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente ori refuzul de a permite efectuarea verificărilor la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

Art. 8. –

(1) Autorizația de procurare a armelor prevăzută la art. 7 alin. (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin. (1), acesta poate solicita organului de poliție emitent, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

(3) Valabilitatea autorizației de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

(4) Dacă titularul autorizației de procurare nu a procurat arma nici după expirarea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (3), poate solicita acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor în condițiile prezentelor norme metodologice, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e), g) și h).

Art. 9. –

(1) În cazul în care solicitantul este rezident al unui stat membru și are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratul județean de poliție competent are obligația de a comunica în scris Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la eliberarea autorizației de procurare, cu privire la acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor pe teritoriul României.

(2) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării scrise din partea organului de poliție emitent a autorizației de procurare, Inspectoratul General al Poliției Române comunică autorității competente a statului membru al cărui rezident este solicitantul, cu privire la acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor pe teritoriul României.

Art. 10. –

(1) În situația în care organul de poliție competent constată că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale, efectuează verificări cu privire la starea de sănătate a deținătorului de arme letale.

(2) În situația de la alin. (1) organul de poliție competent efectuează verificări privind starea de sănătate medicală sau după caz psihologică atât în evidențele medicului de familie în a cărui evidență este înscris deținătorul de arme cât și în evidențele unităților psihologice din raza de competență teritorială.

(3) După efectuarea complexului de verificări în evidențele medicale/psihologice, pe baza rezultatelor acestora, ori a altor date din care să rezulte necesitatea examinării organul de poliție competent emite dispoziția de examinare medicală și/sau psihologică.

(4) Atunci când verificările efectuate în evidențele unităților medicale și/sau psihologice sau rezultatele verificărilor specifice efectuate de structura de poliție evidențiază existența unor indicii comportamentale care reclamă examinarea medicală și/sau psihologică, dreptul de deținere sau după caz de port și folosire se suspendă sau se anulează, după caz, în condițiile art. 28 alin. (2) lit. d), art. 44 alin. (1) lit. d) sau art. 59 alin. (1) lit. i), din Lege.

(5) În situația în care organul de poliție solicită examinarea medicală și/sau psihologică ca urmare a unei recomandări exprese din partea medicului și/sau psihologului care, în urma examenelor sau intervențiilor medicale/psihologice curente, constată indicii comportamentale temeinice ce ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător.

ANEXA Nr. 1 Cerere autorizare procurare armă


(MODEL)

FAȚĂ


Cerere autorizare procurare armă

VERSO


Cerere autorizare procurare armă

ANEXA Nr. 2 Certificat medical pentru atestarea stării de sănătate în vederea procurării,
deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării


(MODEL)


CERTIFICAT MEDICAL

ANEXA Nr. 3 Autorizație de procurare
armă și muniție – persoane fizice


(MODEL)


AUTORIZATIE DE PROCURARE ARMA SI MUNITIE – PERSOANE FIZICE

(1) Autorizația de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) dețin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcție de destinația armelor;

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracțiuni comise cu intenție;

d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție;

e) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme, componente esențiale și muniții;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 5-a Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

Art. 25. –

(1) Persoanele care au obligația să urmeze cursul de instruire teoretică și practică prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g) din Lege, trebuie să promoveze examenul de absolvire a cursului în condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) din Lege și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) -d); documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Durata pregătirii teoretice și practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 80 de ore.

(5) Pentru a se putea prezenta la examenul de absolvire a cursului, persoana acceptată să urmeze cursul prevăzut la alin. (1) are obligația de a parcurge în proporție de cel puțin 90% programul de pregătire și de a desfășura activitățile corespunzătoare numai în condițiile stabilite prin programă.

Art. 26. –

(1) La finalizarea cursului de instruire teoretică și practică, cursanții susțin un examen de absolvire în fața unei comisii formate din doi polițiști din cadrul inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a căror rază își are sediul sau punctul de lucru organizatorul și un reprezentant al persoanei juridice care a organizat cursul.

(2) Organizatorul cursului are obligația de a asigura condițiile tehnice și materiale pentru desfășurarea examenului prevăzut la alin. (1) și de a informa cursantul asupra datei, orei și locului susținerii examenului, cu cel puțin 5 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susținerea a două probe după cum urmează:

a) proba teoretică, în cadrul căreia se verifică însușirea cunoștințelor în următoarele domenii: legislația privind regimul armelor și al munițiilor, prevederile legale referitoare la legitima apărare și starea de necesitate, acordarea primului ajutor, aspecte generale privind balistica, respectiv părțile componente și modul de funcționare și folosire a armelor și munițiilor;

b) proba practică, în cadrul căreia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea pozițiilor de tragere, reacția personală la declanșarea focului, precizia tragerii și modul de asigurare a armei.

Art. 27. –

(1) După promovarea examenului de absolvire organizatorul cursului eliberează certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8; procedura privind întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condițiile prevăzute la art. 26, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organul de poliție competent, fără a mai fi necesară repetarea cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor.

(3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susține un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor.

Art. 28. –

(1) Certificatul de absolvire prevăzut la art. 27 alin. (1) își pierde valabilitatea dacă se constată că persoanei i-a fost anulat dreptul de deținere sau port și folosire a armelor, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2) – (5) din Lege.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), persoana care urmează să solicite autorizarea procurării de arme letale va parcurge un nou curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în condițiile prevăzute la art. 25 și va susține un nou examen de absolvire.

SECȚIUNEA a 7-a Autorizarea organizării și desfășurării cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor precum și a cursurilor de calificare pentru instructor în poligonul de tragere

Art. 125. –

(1) Persoanele juridice pot fi autorizate de structura de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul să organizeze cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor pentru cunoașterea legislației și a modului de folosire a armelor și munițiilor prevăzute de Lege, conform unei metodologii elaborate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Cursul prevăzut la alin. (1) este destinat pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor fizice care doresc să dețină sau să poarte și să folosească arme și muniții letale, în condițiile legii, precum și a persoanelor care urmează să fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu sau, după caz, să desfășoare activități ce implică accesul la arme și muniții în cadrul persoanelor juridice autorizate să dețină ori să folosească arme și muniții sau, după caz, să desfășoare operațiuni cu arme și muniții.

(3) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să prezinte organului de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la registrul comerțului și actul constitutiv din care să rezulte că are înscrise în obiectul de activitate, conform Clasificării activităților din economia națională, activitățile de instruire în domeniul armelor și munițiilor, în original și în copie;

b) dovada deținerii de spații adecvate activității de instruire în domeniul armelor și munițiilor și a bazei tehnico-materiale necesare, în original și în copie;

c) atestatele instructorilor de specialitate, în original și în copie;

d) copia autorizației de funcționare a poligonului de tragere, în cazul în care persoana juridică deține un asemenea poligon, sau a contractului de închiriere ori de prestări de servicii încheiat cu o persoană juridică ce deține poligon de tragere;

(4) Documentele originale prevăzute la alin. (3) lit. a) -c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(5) Dacă persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent eliberează autorizația pentru organizarea și desfășurarea cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 35.

Art. 126. –

După obținerea autorizației prevăzute la art. 125 alin. (5), persoana juridică organizează și desfășoară cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor conform tematicii- cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române.

Art. 127. –

Temele pentru cursurile prevăzute la art. 125 alin. (1) se cuprind în programa de pregătire întocmită conform tematicii-cadru prevăzută la art. 126.

Art. 128. –

(1) Persoanele juridice care doresc să organizeze programe de formare profesională pentru calificarea “instructor în poligonul de tragere”, prevăzute la art. 31 alin. (1), trebuie să se autorizeze ca furnizori de formare profesională conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să obțină avizul prealabil al structurii de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul.

(3) Avizul prealabil prevăzut la alin. (2), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 36, se acordă în situația în care pesoana juridică face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 125, alin. (3), lit. b) și c).

(4) Furnizorul de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională prevăzute la alin. (1) este obligat să elaboreze standardul ocupațional.

(5) Standardul ocupațional se supune spre validare comitetului sectorial și spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări.

Art. 129. –

(1) Organul de poliție competent verifică, cel puțin din doi în doi ani, îndeplinirea tuturor condițiilor avute în vedere la autorizarea desfășurării cursului prevăzut la art. 125 alin. (1).

(2) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că nu sunt respectate condițiile prevăzute la art. 125 – 127, referitoare la conținutul programei de pregătire, sau susținerea cursurilor nu este realizată de instructori de specialitate, organul de poliție competent dispune anularea autorizației.

Art. 130. –

(1) Persoanele fizice și juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care doresc să organizeze și să desfășare cursuri de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe o durată determinată, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, trebuie să notifice această intenție la Inspectoratul General al Poliției Române cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior începerii activității. Normele trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) statul membru de origine;

b) datele de identificare și fotocopia autorizației emisă de statul membru;

c) locul în care va presta activitatea;

d) tipul cursului și, respectiv, programa de pregătire întocmită conform tematicii-cadru prevăzută la art. 126;

e) informații privind poligonul de tragere pe care îl deține/închiriază/utilizează pe teritoriul României;

f) lista instructorilor de specialitate și fotocopii ale actelor doveditoare a calificării acestora emise de autoritățile competente din statul membru.

(2) Documentele emise de autoritățile competente din alte state membre se depun, în fotocopie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoțite de o traducere autorizată neoficială în limba română.

ANEXA Nr. 8 Certificat de absolvire a cursului de pregătire teoretică și practică
în domeniul armelor și munițiilor

(MODEL)

CERTIFICAT DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

ANEXA Nr. 35 Autorizație
pentru organizarea și desfășurarea cursului de
instruire teoretică și practică
în domeniul armelor și munițiilor

(MODEL)

AUTORIZAȚIE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE CURS DE INSTRUIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ

ANEXA Nr. 36 Aviz prealabil
în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională
pentru calificarea “instructor în poligonul de tragere”

(MODEL)

AVIZ PREALABIL

h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)(5);

i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința. Cererea se soluționează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, și în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.

(3) Dacă autoritatea competentă cu soluționarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei și i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluția adoptată, precum și motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Soluția prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Unitățile psihologice certificate în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și unitățile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidența examinărilor în registre speciale și să transmită Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), în situația în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine.

Art. 15. – Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizația de procurare (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)(5), care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme din România, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce privește scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:

a) cel mult două arme de apărare și pază;

b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)(5).

(2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)(5) pot procura și transporta prin mijloace proprii, din afara teritoriului României, cel mult două arme, pentru fiecare călătorie a solicitantului.

(3) Transportul unui număr mai mare de arme sau în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

Art. 16. – Valabilitatea autorizației de procurare a armelor (1) Autorizația de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârșitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), g) și i).

Art. 17. – Condițiile exercitării dreptului conferit prin autorizația de procurare a armelor Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 2-a Procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor. Efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia –

Art. 11. –

(1) Autorizația de procurare conferă titularului dreptul de a procura, în termenul de valabilitate a acesteia, o armă sau, după caz, una dintre componentele esențiale din categoria celei pentru care a fost autorizat, precum și cartușele necesare efectuării tragerii experimentale în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a a Capitolului IV, numai de pe teritoriul României, de la orice armurier sau intermediar legal constituit.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), armurierul sau intermediarul are obligația de a înscrie în autorizația de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia.

Art. 12. –

(1) În cazul în care titularul autorizației de procurare intenționează să procure arma, țeava sau una dintre componentele esențiale din categoria celei pentru care a fost autorizat, din afara teritoriului României, trebuie să solicite organului de poliție care a emis autorizația, eliberarea acordului prealabil sau, după caz, a autorizației de import, potrivit dispozițiilor prevăzute în Capitolul VI.

(2) În situația eliberării unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent reține autorizația de procurare la dosar.

(3) În cazul în care, în termenul de valabilitate a autorizației de procurare, titularul revine asupra deciziei de procurare a armei sau țevii din afara teritoriului României, organul de poliție competent restituie la cerere autorizația de procurare și reține la dosar acordul prealabil sau, după caz, autorizația de import prevăzute la alin. (1).

(1) Titularul autorizației de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă și cantitatea de muniție înscrise în document de la orice armurier și intermediar autorizat să comercializeze în România arme, precum și de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României, care comercializează în condițiile legii din țara în care se află arme din această categorie.

(2) Procurarea armelor prevăzute la art. 13 alin. (2)(5) se poate realiza prin cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.

(3) Armele deținute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier.

(4) Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevăzuți la alin. (1).

(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale și a armelor neletale supuse autorizării, a componentelor esențiale, precum și a muniției corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanță se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 18. – Pierderea dreptului de procurare a armelor Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizația de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)f) și i).

Art. 19. – Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 20. – Modalități specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) și b) pot procura arme de apărare și pază și de la instituțiile în care sunt încadrate ori, după caz, le pot primi în dar sau ca recompensă, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției respective.

(2) Persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor pot procura arme de apărare și pază numai prin intermediul Oficiului Național pentru Protecția Martorilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin. (1).

Art. 21. – Vânzarea armelor letale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 2-a Procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor. Efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia –

Art. 14. –

(1) Persoanele autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme letale au obligația ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliție competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original și în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele deținute în condițiile art. 38 din Lege, are obligația ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de poliție competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muniție, după caz, precum și perioada încredințării.

Persoanele care dețin arme letale procurate în condițiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizați să comercializeze astfel de arme.

SECȚIUNEA a 3-a
Condiții cu privire la deținerea, portul și utilizarea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română

1. Dispoziții generale

Art. 22. – Solicitarea acordării permisului de armă și a înscrierii armei în permisul de armă Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 2-a Procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor. Efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia –

Art. 13. –

(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, o armă letală sau o țeavă pentru o asemenea armă are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziției, în cazul armelor procurate din România, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la data achiziției, în cazul armelor procurate personal din afara teritoriului României, să se prezinte la organul de poliție care a emis autorizația, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a țevii în acest document, având asupra sa arma sau, după caz, țeava, 5 cartușe corespunzătoare, precum și un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele documente:

a) documentul care atestă faptul că arma ori țeava a fost procurată cu respectarea prevederilor legale, în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

b) autorizația de procurare completată pe verso, conform prevederilor art. 11 alin. (2);

c) permisul de transfer sau, după caz, autorizația de export ori un document echivalent emis de autoritățile competente din statul de expediție, în cazul armelor sau țevilor procurate din afara teritoriului României;

d) certificat emis de producător sau de un organism internațional, care să ateste că armele îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare, în cazul armelor noi;

e) dovada achitării taxelor vamale în situația în care armele au fost procurate din state terțe;

f) după caz, un document, în original și în copie, emis de proiectant, producător sau de o instituție abilitată din țară sau din afara teritoriului României, care să ateste că modelul armei de foc scurte de colecție dintre cele ce fac parte din categoria B pct. 7 din anexa la Lege, a fost proiectat până în anul 1945 inclusiv.

g) permisul de armă al titularului, în original și în copie.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) nu este necesar în cazul armelor pentru care s-a acordat numai dreptul de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) nu este necesar în cazul în care marca și modelul armei procurate se regăsește în Lista armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), organul de poliție competent verifică, în termen de 10 zile, următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;

b) dacă arma sau țeava procurată corespunde categoriei, tipului și destinației pentru care s-a emis autorizația;

c) dacă seria înscrisă pe armă sau pe țeavă corespunde cu cea din documentele care o însoțesc;

d) existența, în evidențele proprii, a autorizației armurierului din România de a comercializa arme;

e) dacă, potrivit evidențelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizației de procurare și data la care persoana s-a prezentat cu arma sau țeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevăzute de Lege de suspendare ori de anulare a dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei.

(5) În termenul prevăzut la alin. (4), arma rămâne în posesia titularului, acesta având obligația ca, până la înscrierea armei în permisul de armă, să o păsteze la domiciliu sau reședință în condiții de securitate, conform prevederilor prezentelor norme metodologice ori să o depună spre păstrare la un armurier autorizat.

(6) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (4), dacă nu au fost constatate cazuri de neîndeplinire a condițiilor prevăzute de lege și a fost efectuată, după caz, tragerea experimentală în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a Capitolului IV, organul de poliție competent procedează după cum urmează:

a) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizată să dețină arma procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, dacă persoana este autorizată să o poarte și să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum și cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant;

b) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A sau, după caz, a unui permis de armă tip B, înscrie în permisul respectiv arma sau țeava și, după caz, cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant.

(7) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (4) s-a constatat faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale, precum și în cazul refuzului de prezentare a armei sau țevii pentru tragere experimentală, organul de poliție competent dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanțelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a țevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (6) și dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condițiile legii, în funcție de situația care justifică acest refuz.

SECȚIUNEA a 2-a
Procedura efectuării tragerii experimentale

Art. 136. –

(1) Sunt supuse tragerii experimentale armele letale cu țeavă ghintuită, precum și țevile de rezervă ale acestora.

(2) Deținătorul armei letale are obligația să prezinte pentru tragere experimentală, la solicitarea organului de poliție competent, arma sau/și țeava deținută, în următoarele situații:

a) cu ocazia eliberării permisului de armă, în cazul persoanelor fizice, ori a autorizației de deținere sau de folosire, în cazul persoanelor juridice ori, după caz, a înscrierii armei sau a țevii în document;

b) ori de câte ori arma a suferit modificări sau reparații autorizate la mecanismul de dare a focului ori a fost schimbată țeava;

c) în cazuri temeinic justificate, stabilite de către organul de poliție competent.

(3) La solicitarea titularului dreptului de deținere sau, după caz, de port sau/și de folosire a armei, tragerea experimentală se poate efectua în prezența sau, după caz, de către acesta ori un reprezentant al acestuia.

(4) În cazul armelor de colecție care constituie rarități sau care au valoare istorică, artistică, științifică sau documentară, numărul de cartușe care urmează să fie trase, precum și condițiile în care se va efectua tragerea se pot stabili de comun acord cu titularul dreptului de deținere, atunci când există suspiciuni că, prin tragerea experimentală, poate fi afectată funcționalitatea sau integritatea armei.

(5) După efectuarea tragerii experimentale, organul de poliție competent eliberează în acest sens titularului o dovadă ce trebuie să conțină informații privind tipul, marca, seria și calibrul armei, precum și data și locul efectuării tragerii.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) – (4), tragerea experimentală nu se mai efectuează în următoarele situații:

a) în cazul armelor prevăzute la alin. (4), există certitudinea că tragerea experimentală este de natură să afecteze funcționalitatea sau integritatea armei;

b) cu ocazia vizării permisului de armă tip A, în cazul în care armele sau țevile înscrise în acesta au fost supuse anterior tragerii experimentale și nu au fost ulterior folosite ori nu au suferit modificări, dacă organele de poliție competente apreciază că funcționalitatea armei nu a fost afectată de perioada de timp ce a trecut de la ultima astfel de tragere.

ANEXA Nr. 4 Permis de armă TIP A


(MODEL)


PERMIS DE ARMA TIP A


PERMIS DE ARMA TIP A


PERMIS DE ARMA TIP A


PERMIS DE ARMA TIP A

ANEXA Nr. 5 Permis de armă TIP B


(MODEL)


Permis de arma tip B


Permis de arma tip B


Permis de arma tip B


Permis de arma tip B

(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, arme letale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliție care a eliberat autorizația de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deținătorul.

(2) În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achiziției, dovedită prin actul de proveniență.

(3) Deținătorul armei are obligația să prezinte la solicitarea organului de poliție competent fiecare armă cu țeava ghintuită, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române. Procedura operațiunii de înregistrare a proiectilului și a tubului-martor se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 23. – Acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei (1) În funcție de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autoritățile competente pot acorda solicitantului dreptul de deținere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând mențiune, în mod expres, despre aceasta în conținutul permisului de armă.

(2) Dreptul de deținere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecție sau de autoapărare și conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reședința înscrisă în documentul de identitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare și pază, de vânătoare și de tir și conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma și de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum și în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condițiile prezentei legi.

Art. 24. – Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deținere și, după caz, de port și folosire (1) Dreptul de deținere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colecție.

(2) Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda solicitantului, în condițiile prezentei legi, după cum urmează:

a) pentru două arme de apărare și pază;

b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare;

c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.

Art. 25. – Valabilitatea permisului de armă Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 8-a
Procedura de prelungire a valabilității permisului de armă

Art. 40. –

(1) Titularii permiselor de armă tip A și tip B au obligația ca, până la expirarea valabilității acestor documente, să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau își au reședința ori locul de rezidență, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) permisele de armă, în original și în copie, precum și să prezinte armele înscrise în acestea;

d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original și în copie;

e) aviz psihologic, în original și în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), după caz, care atestă calitatea ce i-a conferit dreptul de a deține sau, după caz, de a purta și folosi arma respectivă.

g) dovada efectuării tragerii experimentale, după caz;

h) dovada efectuării tragerii anuale în poligon, după caz;

(2) Instructorul în poligonul de tragere are obligația de a prezenta pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o adeverință eliberată de persoana juridică deținătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfășurat efectiv activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate.

(3) În situația în care la data expirării valabilității permiselor de armă, titularul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2), respectiv la art. 44 din Lege, acesta este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării măsurii de suspendare a dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor, să depună la organul de poliție competent documentele prevăzute la alin. (1).

(4) Perioada de suspendare a dreptului de deținere, respectiv, de port și folosire a armelor și munițiilor nu se ia în considerare la calculul perioadei de valabilitate a permisului de armă; perioada de suspendare se calculează de la data luării la cunoștință și până la data încetării măsurii de suspendare.

(5) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), împreună cu armele înscrise în acestea se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea, respectiv verificarea caracteristicilor și seriilor înscrise pe armă și documente.

Art. 41. –

(1) În termen de 30 zile de la data depunerii dosarului complet, organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) – f), h) și i) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(2) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (1) a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, autoritatea competentă procedează la prelungirea valabilității permisului de armă.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare documente sau informații suplimentare conform prevederilor legale în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) Organul de poliție competent refuză prelungirea valabilității permisului de armă în următoarele cazuri:

a) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28, respectiv la art. 44 și 45 din Lege;

b) la solicitarea expresă a organului de poliție competent, solicitantul nu efectuează inspecția tehnică a armelor, cu excepția celor pentru care titularul are numai drept de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condițiile legii, în poligoanele de tragere;

c) la notificarea organului de poliție competent, solicitantul nu a prezentat armele letale cu țeavă ghintuită pentru efectuarea tragerii experimentale în condițiile prevăzute la Secțiunea a 2-a a Capitolului IV, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului martor în evidențele operative ale poliției.

d) refuzul solicitantului de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente.

e) solicitantul nu face dovada efectuării tragerilor în poligon.

(6) Prin excepție de la prevederile lit. e) a alin. (5), în cazul armelor de colecție vechi, sau care nu pot fi folosite având în vedere caracteristicile sau starea de degradare, titularul permisului de armă prezintă un document eliberat de armurierii autorizați să efectueze operațiuni de dezactivare, reparare sau efectuare a inspecței tehnice din care să rezulte imposibilitatea efectuării tragerii.

(7) Gestionarii fondurilor de vânătoare și reprezentanții poligoanele autorizate de tragere au obligația de a elibera documente care să ateste participarea la acțiunile de vânătoare sau, după caz, efectuarea tragerii.

(8) Cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de împlinirea termenului, organul de poliție competent notifică deținătorii armelor înscrise în permisele de tip A și tip B cu privire la data de expirare a documentului.

(9) Notificarea titularilor permiselor de armă se poate efectua prin una dintre următoarele modalități:

a) scrisoare cu confirmare de primire;

b) scrisoare recomandată;

c) poștă electronică;

d) telefonic, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

e) în cadrul activităților specifice de verificare a deținătorilor de arme, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

ANEXA Nr. 12 Cerere (prelungire valabilitate permis armă)


(MODEL)

FAȚĂ


CERERE (prelungire valabilitate permis armă)

VERSO


CERERE (prelungire valabilitate permis armă)

(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.

(2) În vederea prelungirii valabilității permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliție competentă în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința cu armele înscrise în permis, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)f), h) și i) și prezintă dovada efectuării unei ședințe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepția posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilității permisului de armă.

(4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege și după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donație, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.

(5) Deținerea, portul sau folosirea armelor și munițiilor înscrise în permisul de armă, ulterior expirării termenului de valabilitate al acestuia, este interzisă.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor și munițiilor are dreptul de a deține și purta o singură dată armele și muniția înscrise în permisul de armă cu scopul exclusiv de a le depune la un armurier autorizat în vederea depozitării ori înstrăinării, într-o perioadă de maximum 30 de zile de la data expirării valabilității permisului de armă.

2. Regimul dreptului de deținere a armelor letale Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 4-a Regimul armelor letale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire

Art. 23. –

Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori cărora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv, pot deține arme în proprietate numai în următoarele situații:

a) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale sau a unei donații;

b) au devenit proprietari în urma primirii în dar sau ca recompensă, de la instituțiile în care sunt încadrate;

c) erau proprietari la data suspendării ori anulării dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor, în condițiile legii.

Art. 24. –

(1) Armele aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 23 pot fi înstrăinate de acestea în condițiile legii sau, după caz, pot fi păstrate numai la armurieri autorizați, cu excepția cazului în care sunt luate în custodie de organele de poliție competente.

(2) Persoanele prevăzute la art. 23, pot fi autorizate, la cerere, să dețină sau să poarte și să folosească armele aflate în proprietate, conform reglementărilor cuprinse în Secțiunea 1 a prezentului capitol, ori, după caz, le pot transforma în arme neletale, în condițiile prevăzute la Secțiunea a 3-a a Capitolului IV.

Art. 26. – Condițiile exercitării dreptului de deținere a armelor (1) Titularul dreptului de deținere a armelor letale are obligația să păstreze armele, componentele esențiale și munițiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliție competent teritorial, la cerere, să scoată armele deținute în condițiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situații:

a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3) În autorizația prevăzută la alin. (2) se menționează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinația și condițiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilității permisului de armă, nu mai este necesară obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2).

Art. 27. – Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deținere (1) Titularul dreptului de deținere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliție competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința să folosească într-un poligon autorizat, în condițiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecție.

(2) Colecționarii de arme pot fi autorizați să folosească, în condițiile legii, armele deținute în colecție cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice.

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) și (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma și termenul de valabilitate a autorizației temporare de transport și folosire a armei, precum și cantitatea de muniție ce poate fi folosită.

(4) Titularii dreptului de deținere pot folosi o armă dintre cele deținute, menționată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deținută sau colecția, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de deținere a făcut uz de armă, are obligația să acționeze în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2).

(5) Procedura de acordare a autorizației prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Armele pentru care s-a obținut dreptul de deținere nu pot fi încredințate de către posesorii acestora altor persoane, cu excepția situațiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.

Art. 28. – Anularea și suspendarea dreptului de deținere a armelor (1) Dreptul de deținere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situații: Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 10-a Procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor letale –

Art. 49. –

(1) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) – e), g) – j) și la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) – i) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere și, după caz, a celui de port și folosire pentru toate armele deținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(2) În cazul în care titularul dreptului de deținere a armei, respectiv, de port și folosire, nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilității permisului de armă, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai pentru armele înscrise în acest document, precum și retragerea acestuia.

(3) În situația pierderii uneia dintre calitățile prevăzute la art. 13 alin. (2) – (5) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condițiile Legii, în baza acestor calități, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

(4) Neexecutarea obligației de a se supune examinării medicale și/sau psihologice în condițiile prevăzute la art. 10, în termen de 30 zile de la primirea solicitării din partea organului de poliție, atrage anularea dreptului de deținere sau, după caz, de drept și folosire a armelor letale, respectiv a armelor neletale supuse autorizării.

Art. 51. –

(1) Măsurile prevăzute la art. 49 și 50 se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de anulare/suspendare a autorizării și de retragere a permisului de armă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să prezinte la organul de poliție competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau a depunerii armelor și, după caz, a munițiilor corespuzătoare la un armurier autorizat, cu excepția situației în care acestea sunt luate în custodie de organele de poliție.

a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) și f);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;

e) a folosit armele deținute fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) și (4);

f) a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiționat acordarea dreptului de deținere a armelor;

g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru deținerea armelor;

i) se constată că dreptul de deținere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informații false.

j) refuză să se supună examenului psihologic și/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare.

(2) Dreptul de deținere a armelor se suspendă în următoarele situații: Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 10-a Procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor letale –

Art. 50. –

(1) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) și d) și la art. 44 alin. (1) lit. a) și d) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura suspendării dreptului de deținere și, după caz, a celui de port și folosire pentru toate armele deținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(2) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), precum și la art. 44 alin. (1) lit. b) din Lege, organul de poliție competent va dispune măsura suspendării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condițiile legii, în baza acestor calități, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

Art. 51. –

(1) Măsurile prevăzute la art. 49 și 50 se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de anulare/suspendare a autorizării și de retragere a permisului de armă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să prezinte la organul de poliție competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau a depunerii armelor și, după caz, a munițiilor corespuzătoare la un armurier autorizat, cu excepția situației în care acestea sunt luate în custodie de organele de poliție.

ANEXA Nr. 13 Dispoziție de anulare/suspendare a autorizării și retragerii permisului de armă

(MODEL)

Dispoziție de anulare/suspendare a autorizării și retragerii permisului de armă

a) titularul dreptului nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) sau (4), care a condiționat acordarea dreptului de deținere, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calități și în cauză nu există o soluție definitivă și irevocabilă;

c) titularul a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere a armelor.

d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme, componente esențiale și muniții letale.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliție competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție.

Art. 29. – Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă (1) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de poliție competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deținere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c).

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. – Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă (1) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii prevăzute la art. 29 alin. (1), titularul este obligat să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția cazului în care armele se ridică de către organele de poliție.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), după îndeplinirea obligației de depunere a armelor la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de deținere a armelor letale, la organele de poliție competente.

(3) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de deținere a armelor de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) și (2) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

(4) În cazul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b), termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data expirării valabilității permisului de armă.

3. Regimul dreptului de port și folosire a armelor letale

Art. 31. – Condițiile de păstrare și port ale armelor letale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 3-a
Condițiile păstrării și asigurării securității armelor letale și a munițiilor

Art. 15. –

(1) Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Armele letale, cu excepția celor cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

(3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spațiu special amenajat pentru depozitare, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și intervenție specializat.

Art. 16. –

Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepții:

a) în cazul armelor de apărare și pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartușe destinate unei singure arme;

b) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port și folosire, poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartușe cu proiectil.

Art. 17. –

(1) Titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum și muniția deținută, la un armurier autorizat în acest sens.

(2) Titularul dreptului de deținere poate transporta armele precum și muniția deținută, înscrise în permis, numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate, în condițiile prevăzute la art. 18.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate transporta pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme în același timp. Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfășoare operațiuni de transport cu arme și muniții.

Art. 18. –

(1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme și/sau muniții, titularul dreptului de deținere a acestora trebuie să depună la organul de poliție în a cărei rază de competență teritorială sunt păstrate armele, o cerere în care se precizează datele de identificare a solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele și/sau muniția, data și durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele și munițiile ce fac obiectul transportului, însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens, în situația în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, întreaga cantitate de arme urmând a se transporta în același timp;

b) dovada asigurării condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, în cazul transportului armelor la un nou domiciliu sau la o nouă reședință.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează prin eliberarea autorizației de transport al armelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, după cum urmează:

a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliție competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transportul este autorizat să desfășoare operațiuni de transport, iar în situația în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, verifică dacă acesta este autorizat;

b) în termen de cel mult 15 zile, în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială urmează să fie transportate armele verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. (5).

(3) Autorizația prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcție de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeași perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

(4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliție competent constată că nu se justifică autorizarea solicitată în condițiile alin. (1), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 19. –

(1) Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat, la cerere, să folosească într-un poligon autorizat armele deținute, dacă acestea au inspecția tehnică efectuată în ultimii 5 ani.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde datele de identificare a solicitantului, poligonul unde urmează să fie folosită arma sau, după caz, armele deținute, traseul de deplasare și, după caz, mijlocul de transport folosit.

(3) Cererea se soluționează în termen de o zi lucrătoare, prin eliberarea autorizației temporare de transport și folosire a armei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, timp în care organul de poliție competent verifică dacă poligonul unde urmează să fie folosită arma sau, după caz, armele, este autorizat în condițiile legii.

(4) Autorizația temporară de transport și folosire a armelor se acordă cu o valabilitate de egală cu durata desfășurării activității în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situația în care activitatea are loc în altă localitate decât cea în care își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantul, care poate fi prelungită, la cerere, în condițiile alin. (1) și (2).

Art. 20. –

(1) Colecționarii de arme pot fi autorizați, la cerere, să transporte și să folosească armele deținute în colecție în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituții sau organizații cu atribuții în domeniu.

(2) În vederea obținerii autorizației prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune o cerere în care se precizează datele de identificare ale acestuia, locul de desfășurare a evenimentului, armele deținute, traseul de deplasare și, după caz, mijlocul de transport folosit, locul de păstrare al armelor, precum și o invitație nominală din partea organizatorului.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare, prin eliberarea autorizației temporare de transport și folosire a armei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, timp în care organul de poliție competent verifică autenticitatea invitației, iar în cazul în care evenimentul va fi organizat pe domeniul public, existența acordului autorității publice locale.

(4) Autorizația prevăzută la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfășurării evenimentului în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situația în care evenimentul are loc în altă localitate decât cea în care își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantul.

(5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliție competent constată că nu se justifică autorizarea prevăzută la alin. (1), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 21. –

(1) Autorizația eliberată în condițiile art. 19 și 20 conferă titularului dreptul de a transporta armele și de a procura cantitatea de muniție înscrise în aceasta, cu respectarea întocmai a traseului de deplasare și a destinației.

(2) În situația comercializării muniției în baza autorizației de transport, în condițiile alin. (1), armurierul are obligația de a certifica vânzarea muniției prin înscrierea pe verso-ul autorizației a datei efectării operațiunii, a cantității de muniție și a poziției în registrul de comercializare.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), colecționarii pot fi autorizați să transporte și să folosească și muniția fără proiectil deținută în condițiile legii, împreună cu armele, în situația în care, din cuprinsul documentelor prevăzute la art. 20 alin. (3) rezultă că aceasta va fi folosită cu ocazia evenimentului.

Art. 22. –

Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să transporte armele deținute de la locul de păstrare până la locul de desfășurare a activităților pentru care au fost autorizate, introduse în huse, neîncărcate cu muniție și asigurate cu dispozitive de blocare a trăgaciului în cazul armelor purtate întregi.

ANEXA Nr. 6 Autorizația de transport a armelor/munițiilor letale
persoane fizice


(MODEL)


Autorizația de transport a armelor/munițiilor letale persoane fizice 

ANEXA Nr. 7 Autorizație temporară de transport și folosire a armei
(persoane fizice)


MODEL


AUTORIZAȚIE TEMPORARĂ DE TRANSPORT ȘI FOLOSIRE A ARMEI (PERSOANE FIZICE)

(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare și pază, care se pot regăsi asupra acestuia.

(3) Arma de apărare și pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) trebuie să fie asigurată și să nu fie armată;

b) să nu prezinte defecțiuni, cu excepția situației în care este transportată la armurier;

c) trebuie să stea în permanență introdusă în toc și ascunsă vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d) să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepția armurierilor, intermediarilor, organelor de poliție competente, precum și personalului abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e) deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condițiile în care poartă arma asupra sa.

Art. 32. – Limitele exercitării uzului de armă (1) Titularii dreptului de a purta și folosi armele de apărare și pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor de apărare și pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Art. 33. – Obligații în cazul efectuării uzului de armă (1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acționeze imediat pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.

(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), precum și în cea prevăzută la art. 27 alin. (4), organul de poliție sesizat are obligația să efectueze cercetarea la fața locului și a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliție care desfășoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în condițiile prevăzute la art. 32 alin. (2), cu excepția situației în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Art. 34. – Păstrarea, portul și folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor Persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor pot păstra, purta și folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condițiile stabilite în protocolul de protecție, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 3133.

Art. 35. – Acordarea dreptului de port și folosire a armelor de vânătoare (1) Dreptul de a purta și folosi armele de vânătoare se acordă, în condițiile prezentei legi, persoanelor care dețin permis de vânătoare eliberat de autoritățile române.

(2) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și (2), cu excepția situației în care titularul se află în afara domiciliului în vederea desfășurării activității de vânătoare, caz în care arma se păstrează în condiții de siguranță la gestionarul fondului cinegetic care a organizat activitatea de vânătoare, la un armurier autorizat sau în spațiul destinat cazării, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 36. – Transportul și portul armelor de vânătoare (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi, de la domiciliul sau reședința acestuia la locul unde urmează să se desfășoare vânătoarea potrivit legii se face în următoarele condiții:

a) armele trebuie ținute în toc sau husă, asigurate și neîncărcate cu muniție;

b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) și e).

(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiții:

a) arma poate fi încărcată, cu condiția ca, după încărcare, să fie asigurată și purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b) și e);

c) arma să se afle în permanență numai asupra persoanei care o deține în mod legal și să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepția vânătorilor.

Art. 37. – Uzul de armă de vânătoare (1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum și pentru antrenament în poligoanele autorizate în condițiile legii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite și în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condițiile legii.

(3) În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartușului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător și cameră pot ține mai mult de 3 cartușe.

Art. 38. – Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare (1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate încredința unei alte persoane autorizate pentru portul și folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum și muniția aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare.

(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanție.

Art. 39. – Acordarea dreptului de port și folosire a armelor de tir (1) Dreptul de a purta și folosi arme de tir se acordă, în condițiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naționale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum și antrenorilor și instructorilor în poligonul de tragere.

(2) Sportivii de tir prevăzuți la alin. (1) pot purta și folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obținut clasificarea sau calificarea.

(3) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de tir are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condițiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deținere a acestor arme.

Art. 40. – Transportul, portul și folosirea armelor de tir (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi se face în următoarele condiții:

a) armele trebuie ținute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniție și asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;

b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) și e).

(2) Portul, utilizarea și folosirea armelor de tir în poligoanele de tir se fac în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Art. 41. – Portul și folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice Legislație conexă.

Condițiile în care persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice pot purta și folosi arme letale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuțiile acestora.

4. Regimul procurării și deținerii muniției aferente armelor letale de către persoanele fizice

Art. 42. – Procurarea muniției de către titularii dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor letale (1) Titularii dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor letale pot procura de la armurierii autorizați numai muniția aferentă armelor înscrise în permisul de armă.

(2) Cantitatea maximă de muniție care poate fi deținută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliție care eliberează acest document, după cum urmează:

a) în cazul armelor de apărare și pază, 100 de cartușe cu glonț și 50 de cartușe fără proiectil, pentru fiecare armă;

b) în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartușe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port și folosire;

c) în cazul armelor de tir, 1.000 de cartușe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port și folosire.

(3) Persoanele care dețin arme de apărare și pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reședinței înscrise în permisul de armă, cel mult 12 cartușe.

(4) Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum și deținerea ori utilizarea de muniție expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor.

(5) La cerere, colecționarii de arme pot fi autorizați să colecționeze maximum 10 cartușe, pentru câte o singură armă de fiecare calibru.

(6) Muniția destinată colecției va fi păstrată în condițiile prevăzute de prezenta lege și de normele metodologice de aplicare a acesteia.

(7) Muniția destinată colecției poate fi procurată în condițiile stabilite de prezenta lege, numai în baza permisului de armă însoțit de atestatul de colecționar, de la armurierii autorizați în condițiile art. 104 alin. (3) și (5), neputând fi utilizată în condițiile art. 27 alin. (1) și (2). Muniția destinată colecției poate fi folosită exclusiv în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (4).

(8) Cantitatea de muniție, procurată în condițiile prevăzute la alin. (7), se înscrie în documentul care atestă dreptul de deținere a armelor destinate colecției.

Art. 43. – Procurarea muniției de către colecționarii de arme (1) Colecționarii de arme pot procura și deține, numai la locul unde se află colecția de arme, cel mult 25 de cartușe cu proiectil și 50 de cartușe fără proiectil, pentru o armă lungă sau pentru o armă scurtă dintre cele prevăzute la categoria B pct. 7 din anexă, proiectate până în anul 1945 inclusiv, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (4).

(2) Înscrierea mențiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la deținerea muniției prevăzute la alin. (1) se face de către organul de poliție competent, la cererea colecționarului.

5. Suspendarea, revocarea și anularea dreptului de port și folosire a armelor letale și a munițiilor

Art. 44. – Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor letale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 10-a Procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor letale –

Art. 50. –

(1) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) și d) și la art. 44 alin. (1) lit. a) și d) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura suspendării dreptului de deținere și, după caz, a celui de port și folosire pentru toate armele deținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(2) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), precum și la art. 44 alin. (1) lit. b) din Lege, organul de poliție competent va dispune măsura suspendării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condițiile legii, în baza acestor calități, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

Art. 51. –

(1) Măsurile prevăzute la art. 49 și 50 se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de anulare/suspendare a autorizării și de retragere a permisului de armă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să prezinte la organul de poliție competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau a depunerii armelor și, după caz, a munițiilor corespuzătoare la un armurier autorizat, cu excepția situației în care acestea sunt luate în custodie de organele de poliție.

(1) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organele competente în următoarele situații:

a) titularul dreptului nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)(4), dar acesta a contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege și în cauză nu există o soluție definitivă și irevocabilă;

c) a săvârșit o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de port și folosire a armelor.

d) există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică și medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei și menținerii autorizării pentru a deține arme, componente esențiale și muniții letale.

(2) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Pe perioada suspendării dreptului de port și folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliție care a dispus măsura, iar armele și întreaga cantitate de muniție deținute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepția situației în care acestea se ridică de către organele de poliție.

(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port și folosire a armelor nu se mai află în situațiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de armă, armele, componentele esențiale și muniția se restituie acestuia.

Art. 45. – Anularea dreptului de port și folosire a armelor letale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice – SECȚIUNEA a 10-a Procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor letale –

Art. 49. –

(1) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) – e), g) – j) și la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e) – i) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere și, după caz, a celui de port și folosire pentru toate armele deținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(2) În cazul în care titularul dreptului de deținere a armei, respectiv, de port și folosire, nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilității permisului de armă, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai pentru armele înscrise în acest document, precum și retragerea acestuia.

(3) În situația pierderii uneia dintre calitățile prevăzute la art. 13 alin. (2) – (5) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condițiile Legii, în baza acestor calități, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

(4) Neexecutarea obligației de a se supune examinării medicale și/sau psihologice în condițiile prevăzute la art. 10, în termen de 30 zile de la primirea solicitării din partea organului de poliție, atrage anularea dreptului de deținere sau, după caz, de drept și folosire a armelor letale, respectiv a armelor neletale supuse autorizării.

Art. 51. –

(1) Măsurile prevăzute la art. 49 și 50 se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de anulare/suspendare a autorizării și de retragere a permisului de armă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să prezinte la organul de poliție competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau a depunerii armelor și, după caz, a munițiilor corespuzătoare la un armurier autorizat, cu excepția situației în care acestea sunt luate în custodie de organele de poliție.

ANEXA Nr. 13 Dispoziție de anulare/suspendare a autorizării și retragerii permisului de armă


(MODEL)


Dispoziție de anulare/suspendare a autorizării și retragerii permisului de armă

(1) Anularea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situații:

a) nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)(4);

b) nu mai îndeplinește vreuna dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c), e) și f);

c) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile;

d) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;

e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

f) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;

g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru portul și folosirea armelor;

h) dreptul de port și folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informații false.

i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare.

(2) În urma anulării dreptului de port și folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliție care a dispus măsura, iar armele și întreaga cantitate de muniție deținute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepția situației în care acestea se ridică de către organele de poliție.

Art. 46. – Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor letale (1) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situația prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. e).

(2) În termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună armele și întreaga cantitate de muniție deținută la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția celor care se ridică de către organele de poliție.

(21) În termenul prevăzut la alin. (2), după îndeplinirea obligației de depunere a armelor și muniției aferente la un armurier autorizat, titularul trebuie să depună dovada acestui fapt, împreună cu documentele care atestă dreptul de port și folosire a armelor letale, la organele de poliție competente.

(22) În cazul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. d), termenul prevăzut la alin. (2) se calculează de la data expirării valabilității permisului de armă.

(3) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

6. Regimul călătoriilor în state terțe cu armele letale și munițiile deținute de către cetățenii români

Art. 47. – Autorizarea călătoriilor în state terțe cu armele letale și muniția corespunzătoare Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 12-a
Autorizarea călătoriilor în state terțe cu arme și muniții letale

Art. 56. –

(1) Persoana care deține, în condițiile Legii, arme letale și care dorește să călătorească cu acestea în state terțe, trebuie să solicite în prealabil eliberarea de către organul de poliție competent a autorizației de scoatere temporară din țară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17, în baza căreia structurile poliției de frontieră permit scoaterea armelor de pe teritoriul României.

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se eliberează dacă solicitantul urmează să se deplaseze în state terțe, după caz, la vânătoare, la un concurs de tir sau la o manifestare culturală, artistică sau istorică.

Art. 57. –

(1) În vederea eliberării autorizației prevăzute la art. 56 alin. (1), persoana interesată trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de permisul de armă, precum și de următoarele documente, după caz, în funcție de scopul deplasării:

a) permis de vânătoare, în original și în copie, precum și invitație din partea unei organizații de vânătoare sau a altei persoane din statul de destinație, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română;

b) invitație la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinație, ori o invitație din partea unui club sportiv de tir din statul de destinație, în original și în copie, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

c) invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari, ori a unei instituții de cultură din statul de destinație, în original și în copie, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent eliberează, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, autorizația de scoatere temporară din țară, în care sunt înregistrate armele și/sau, după caz, muniția.

(4) Termenul de valabilitate a autorizației prevăzute la art. 56 alin. (1) reprezintă perioada pentru care se autorizează scoaterea temporară a armelor și munițiilor de pe teritoriul României și se stabilește în funcție de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de ședere în statul de destinație, precum și, după caz, de datele cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 58. –

În baza autorizației de scoatere temporară din țară, structurile poliției de frontieră permit trecerea frontierei de stat a României cu armele și muniția aferentă, făcând, după caz, mențiune despre acestea în documentul de trecere a frontierei, atât la ieșire, cât și la intrarea în țară.

Art. 59. –

În situația prevăzută la art. 47 alin. (4) din Lege, organul de poliție competent, sesizat în legătură cu pierderea sau cu furtul armei în state terțe, va face mențiunea în evidențe, fără a radia arma din permisul de armă al titularului, până la recuperarea acesteia.

ANEXA Nr. 17 Autorizație de scoatere din țară a armelor/munițiilor
(persoane fizice)


(MODEL)


AUTORIZAȚIE DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ȚARĂ A ARMELOR/MUNIȚIILOR (PERSOANE FIZICE)

(1) Persoana care deține, în condițiile prezentei legi, arme letale și care dorește să călătorească cu acestea în state care nu sunt membre, denumite în continuare state terțe, are obligația să solicite organului de poliție care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizații în baza căreia organele poliției de frontieră permit ieșirea de pe teritoriul României cu armele, componentele esențiale și muniția înscrise în autorizație, făcând mențiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

(2) Armele de apărare și pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 41, în condițiile prevăzute la art. 49.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deținut la ieșirea din țară. În cazul în care, pe perioada șederii în state terțe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliție competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliției de frontieră având obligația să facă mențiune despre aceasta în documentul de călătorie și să informeze în scris Inspectoratul General al Poliției Române.

(4) În situația în care, pe perioada șederii în state terțe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligația ca, în termen de 3 zile de la intrarea în țară, să se prezinte personal la organul de poliție care i-a eliberat permisul de armă și să depună o declarație cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Art. 48. – Eliberarea autorizației de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru călătorii în state terțe Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 12-a
Autorizarea călătoriilor în state terțe cu arme și muniții letale

Art. 56. –

(1) Persoana care deține, în condițiile Legii, arme letale și care dorește să călătorească cu acestea în state terțe, trebuie să solicite în prealabil eliberarea de către organul de poliție competent a autorizației de scoatere temporară din țară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17, în baza căreia structurile poliției de frontieră permit scoaterea armelor de pe teritoriul României.

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se eliberează dacă solicitantul urmează să se deplaseze în state terțe, după caz, la vânătoare, la un concurs de tir sau la o manifestare culturală, artistică sau istorică.

Art. 57. –

(1) În vederea eliberării autorizației prevăzute la art. 56 alin. (1), persoana interesată trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de permisul de armă, precum și de următoarele documente, după caz, în funcție de scopul deplasării:

a) permis de vânătoare, în original și în copie, precum și invitație din partea unei organizații de vânătoare sau a altei persoane din statul de destinație, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română;

b) invitație la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinație, ori o invitație din partea unui club sportiv de tir din statul de destinație, în original și în copie, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

c) invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari, ori a unei instituții de cultură din statul de destinație, în original și în copie, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent eliberează, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, autorizația de scoatere temporară din țară, în care sunt înregistrate armele și/sau, după caz, muniția.

(4) Termenul de valabilitate a autorizației prevăzute la art. 56 alin. (1) reprezintă perioada pentru care se autorizează scoaterea temporară a armelor și munițiilor de pe teritoriul României și se stabilește în funcție de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de ședere în statul de destinație, precum și, după caz, de datele cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 58. –

În baza autorizației de scoatere temporară din țară, structurile poliției de frontieră permit trecerea frontierei de stat a României cu armele și muniția aferentă, făcând, după caz, mențiune despre acestea în documentul de trecere a frontierei, atât la ieșire, cât și la intrarea în țară.

Art. 59. –

În situația prevăzută la art. 47 alin. (4) din Lege, organul de poliție competent, sesizat în legătură cu pierderea sau cu furtul armei în state terțe, va face mențiunea în evidențe, fără a radia arma din permisul de armă al titularului, până la recuperarea acesteia.

ANEXA Nr. 17 Autorizație de scoatere din țară a armelor/munițiilor
(persoane fizice)


(MODEL)


AUTORIZAȚIE DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ȚARĂ A ARMELOR/MUNIȚIILOR (PERSOANE FIZICE)

(1) Autorizația prevăzută la art. 47 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele, componentele esențiale și muniția care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;

b) prezintă motivele pentru care dorește să călătorească în state terțe cu armele, componentele esențiale și muniția pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2) Autorizația prevăzută la art. 47 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data și punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum și cu privire la armele și cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Cu ocazia eliberării autorizației, organul de poliție competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4) Documentele care trebuie să însoțească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizației prevăzute la art. 47 alin. (1), precum și cea de înscriere a armelor, componentelor esențiale și muniției în documentul de călătorie, perioadele și condițiile în care titularul poate călători în state terțe cu armele înscrise în acest document, precum și termenul de soluționare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 49. – Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale și muniția din dotare (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 41 care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în afara teritoriului României împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum și a muniției corespunzătoare se face în pașaportul de serviciu de către organele poliției de frontieră, cu ocazia ieșirii din țară a acestor persoane, pe baza adeverinței eliberate titularilor de către instituțiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data și punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum și cu privire la armele și cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Instituțiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la art. 41 au obligația să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în afara teritoriului României cu armele înscrise în pașaportul de serviciu.

(4) Prevederile art. 47 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor prevăzute la art. 41, în această situație organele poliției de frontieră având obligația să anunțe în scris și instituțiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5) Condițiile în care persoanele prevăzute la art. 41 pot călători în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituții unde sunt încadrate aceste persoane.

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum și a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Art. 50. – Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea permisului de armă (1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Art. 51. – Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale (1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terțe, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele, componentele esențiale și munițiile cu care titularul a ieșit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliției Române situația legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverință în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum și marca, tipul și seriile armelor.

(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta și se reține de către organele poliției de frontieră la intrarea în țară.

(3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și ministrului afacerilor externe.

SECȚIUNEA a 4-a
Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice străine

Art. 52. – Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reședința în România (1) Străinii care au reședința sau domiciliul în România pot fi autorizați să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție. În sensul prezentei legi, sunt considerați că au reședința sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de ședere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condițiile legii privind regimul străinilor în România*), precum și străinii care au dobândit o formă de protecție în România în condițiile legii privind statutul și regimul refugiaților**).

*) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

**) A se vedea Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autorizația de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecție se acordă în condițiile prevăzute la art. 14 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de ședere valabil.

(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 1619, art. 2123, art. 24 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 2530, art. 3540, art. 42 alin. (1), art. 44, 45, 50 și, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. 53. – Procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă ședere Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 15-a
Procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale și a munițiilor de către rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România

Art. 70. –

(1) Rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, care doresc să procure, pe timpul călătoriei în România, arme de vânătoare, de tir sau de colecție ori muniții trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență își desfășoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniția, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) autorizația prealabilă de procurare a armei sau muniției ori, după caz, un document din care să reiasă faptul că această autorizație nu este necesară, eliberate de autoritățile competente ale statului de origine, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

(2) Actul de identitate se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

(3) În baza cererii și a documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare a armei sau muniției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 20 și are o valabilitate de 90 zile.

Art. 71. –

În baza autorizației prevăzute la art. 70 alin. (3) armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condițiile prevăzute la Secțiunea a 2-a a Capitolului VI.

ANEXA Nr. 20 Autorizație
de procurare armă și muniție – persoane fizice
cu domiciliul, reședința sau locul de rezidență
în afara României


(MODEL)


AUTORIZATIE DE PROCURARE ARMA SI MUNITIE – PERSOANE FIZICE

(1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizați să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție, în vederea scoaterii acestora din România.

(2) Armele, componentele esențiale și muniția corespunzătoare procurate de către străini în timpul unei călătorii în România, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor fi exportate sau, după caz, transferate în statul de destinație numai prin intermediul armurierilor și intermediarilor autorizați să efectueze astfel de operațiuni.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizația de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) fac dovada intrării legale în România;

c) prezintă autorizația de procurare a armei sau, după caz, a muniției eliberată de autoritățile competente ale statului de destinație, cu excepția cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile, situație în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autoritățile competente din care să reiasă acest fapt.

(4) Procedura acordării autorizației de procurare a armei și a autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 54. – Introducerea, deținerea, portul și folosirea armelor letale pe teritoriul României Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 13-a
Introducerea temporară în România a armelor letale și a munițiilor de către rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau locul de rezidență în România

Art. 60. –

Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot călători temporar în România cu armele letale deținute, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetățenii români, numai în baza unui pașaport european pentru arme de foc valabil, precum și a unuia dintre următoarele documente:

a) autorizație de introducere a armelor și a munițiilor în România;

b) invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România, legal constituită, invitație de participare la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate, a cluburilor/asociațiilor sportive pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii dar care încă nu au federație sportivă națională sau, după caz, invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

Art. 61. –

(1) În vederea obținerii autorizației prevăzute la art. 60 lit. a), solicitantul depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la structura de specialitate din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv din cadrul oricărui inspectorat județean de poliție, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) pașaportul european pentru arme de foc, în original și în copie;

b) actul de identitate, în original și în copie;

c) dovada îndeplinirii condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor pe teritoriul României;

d) după caz, alte documente care justifcă motivele pentru care se solicită eliberarea autorizației.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 62. –

(1) În termen de 30 zile de la data depunerii cererii prevăzute la at. 61 alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute de Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(2) În cazul în care, din analiza documentelor depuse la dosar, precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de către organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege, structura de poliție sesizată în condițiile prevăzute la art. 61 alin. (1) eliberează autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor letale și a muniției aferente, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 63. –

Autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor letale și a muniției aferente se eliberează cu o valabilitate de până la un an, pentru una sau mai multe călătorii în România și poate fi prelungită, la cerere, de către autoritatea care a eliberat-o, în condițiile prevăzute la art. 61.

Art. 64. –

(1) Persoana din România care a formulat invitația de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 60 lit. b) are obligația de a notifica și de a înainta o copie a invitației organului de poliție competent pe raza căruia se va desfășura activitatea și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, înainte de sosirea invitatului și de a comunica condițiile de păstrare și securitate a armelor și munițiilor aparținând persoanei invitate, pe toată perioada șederii acesteia în țară.

(2) Invitația prevăzută la alin. (1) va cuprinde datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniție, locul și perioada în care se va desfășura activitatea pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 14-a
Introducerea temporară în România a armelor letale și a munițiilor de către cetățenii români și străinii cu domiciliul sau cu reședința în state terțe

Art. 65. –

(1) Străinii cu domiciliul sau cu reședința în state terțe pot călători temporar în România cu armele letale deținute, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România, numai în baza avizului de introducere a armelor în țară, eliberat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

(2) În vederea obținerii avizului de introducere a armelor și munițiilor în țară, solicitantul trebuie să prezinte structurilor poliției de frontieră următoarele documente:

a) documentul de călătorie care să ateste obținerea unei vize de scurtă ședere ori faptul că beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii;

b) un document oficial, emis de autoritățile statului de unde provine persoana, care atestă dreptul acesteia de a deține arma și muniția prezentate la intrarea în țară, cu excepția cazului în care arma și muniția sunt înscrise în documentul de călătorie de către autoritățile statului emitent;

c) după caz, unul din următoarele documente care atestă scopul călătoriei:

i) invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România legal constituită;

ii) invitație de participare la un concurs de tir organizat de o federație sportivă națională de specialitate, respectiv o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate;

iii) invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

(3) Persoana din România care face invitația de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) are obligația de a notifica cu 10 de zile înainte, organul de poliție competent pe raza căruia se va desfășura activitatea și de a înainta o copie a invitației, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, anterior sosirii invitatului. Invitația va cuprinde: datele de identitate a persoanei invitate, datele de identificare a armelor, cantitatea de muniție, locul și perioada în care se va desfășura activitatea pe teritoriul României.

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (3) revine persoanelor din România care fac invitația de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) și în situația în care străinii cu domiciliul sau cu reședința în state terțe călătoresc temporar în România, fără armele letale deținute.

Art. 66. –

Avizul de introducere a armelor și munițiilor în țară se eliberează cu o valabilitate de maxim 30 de zile, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 64 și cuprinde următoarele mențiuni:

a) datele de identitate ale deținătorului armei;

b) datele de identificare a armei și cantitatea de muniție, astfel cum sunt acestea înscrise în documentele prevăzute la art.64, alin. (2);

c) scopul călătoriei;

d) data și punctul de trecere a frontierei de stat prin care arma a fost introdusă pe teritoriul României;

e) perioada de valabilitate a documentului;

Art. 67. –

Organul de poliție competent, informat cu privire la datele prevăzute la art. 64 alin. (2), verifică, cu sprijinul celorlalte structuri de poliție teritoriale, dacă străinii cu domiciliul sau cu reședința în statele terțe care călătoresc temporar în România cu armele letale deținute respectă scopul pentru care au fost avizate să introducă armele și munițiile în țară.

Art. 68. –

Deținătorul armei introduse în România, nu are dreptul să o folosească decât în scopul pentru care a fost avizat să introducă armele și munițiile în țară, putând achiziționa muniția aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza avizului de introducere a armelor în țară și a documentului de călătorie, în cantitățile prevăzute la art. 42 din Lege.

Art. 69. –

(1) În cazul în care persoana intrată pe teritoriul României în condițiile art. 64 alin. (1) dorește ca, pe timpul cât se află în țară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să solicite în prealabil eliberarea avizului de înstrăinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19, de către organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență se află armurierul prin intermediul căruia se va efectua operațiunea.

(2) Pe baza avizului de înstrăinare, deținătorul poate înstrăina arma numai după efectuarea în prealabil a formalităților vamale prevăzute de lege.

(3) Persoana care a înstrăinat arma pe teritoriul României prezintă, la ieșirea din țară, organului poliției de frontieră originalul avizului de înstrăinare și al documentului care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

(4) În cazul în care, la ieșirea de pe teritoriul României, persoana nu prezintă arma cu care a intrat, precum și documentele prevăzute la alin. (3) ori, după caz, dovada eliberată de poliție în cazul în care aceasta a fost pierdută, furată sau reținută de autoritățile competente, în condițiile legii, organul poliției de frontieră aplică măsurile legale și informează biroul vamal pentru a dispune măsuri potrivit competențelor legale ale autorității vamale.

ANEXA Nr. 18 Autorizație de introducere pe teritoriul României a armei letale a muniției


(MODEL)


AUTORIZATIE DE INTRODUCERE PE TERITORIUL ROMANIEI A ARMEI LETALE SI A MUNITIEI

ANEXA Nr. 19 Aviz de înstrăinare a armei/muniției pe teritoriul României


(MODEL)


AVIZ DE ÎNSTRĂINARE A ARMEI/ MUNIȚIEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI

(1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condițiile legii, pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, în baza avizului de introducere a armelor în țară, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le dețin, dacă armele, componentele esențiale și muniția sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

(2) Avizul de introducere a armelor în țară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în următoarele condiții:

a) fac dovada deținerii legale a armelor în statul de unde provin;

b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitație nominală de la un gestionar de fond cinegetic din România, legal constituit, ce își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate;

d) în cazul armelor de colecție, fac dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică și prezintă invitația unei asociații de colecționari, legal constituită, ori a unei instituții muzeistice din România.

(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiția prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor, componentelor esențiale și muniției respective este permisă pe teritoriul statului de destinație.

(4) Procedura și documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) și (3), cantitățile de arme care pot fi introduse de străini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 55. – Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deținători de arme letale (1) Însoțitorii delegațiilor străine, la nivelul șefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecție, precum și militarii străini pot introduce, purta și folosi, pe teritoriul României, arme de apărare și pază, pe bază de reciprocitate sau în condițiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate Inspectoratului General al Poliției Române prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale ori Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România pot purta și folosi arme de apărare și pază, pe bază de reciprocitate sau în condițiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obținerea permisului de armă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare și pază, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 56. – Achiziționarea de pe teritoriul României a muniției de către străini Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizați muniția aferentă armelor legal deținute, în condițiile stabilite la art. 42.

SECȚIUNEA a 5-a
Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

Art. 57. – Procurarea și înstrăinarea armelor neletale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 16-a
Regimul procurării, deținerii și înstrăinării armelor și munițiilor neletale

Art. 72. –

Cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, care au împlinit vârsta de 18 ani și doresc să procure arme și muniții neletale în scopul portului și folosirii de la un armurier sau intermediar autorizat de pe teritoriul României trebuie, după caz:

a) să solicite autorizarea procurării armelor neletale supuse autorizării, prevăzute la categoria C din anexa la Lege;

b) să notifice în prealabil organul de poliție competent teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificării, prevăzute la categoria D din anexa la Lege.

Art. 73. –

(1) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, solicitanții vor depune la organul de poliție competent un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) – e) și g) -i).

(2) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, de către persoana care este titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pentru arme neletale din această categorie sau pentru arme letale, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul de armă, în original și în copie, și de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și i);

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) și (2) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit e), antrenorii și sportivii de tir sau biatlon, care dețin un carnet eliberat de Agenția Națională pentru Sport, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, și instructorii în poligonul de tragere.

Art. 74. –

(1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 73 alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) și, după caz, la alin. (3) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii, precum și a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Cererile formulate în condițiile prevăzute la art. 73 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (3), organele de poliție competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deține sau le poate purta și folosi și, după caz, a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice și după caz, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (3) din Lege.

(5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente apreciază că sunt necesare documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(7) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

Art. 75. –

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 73 alin. (1) și (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege și prezentele Norme metodologice, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile prevăzute la art. 74 alin. (5) ori de a permite organelor de poliție efectuarea verificărilor prevăzute la art. 74 alin. (7) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

Art. 76. –

(1) Autorizația de procurare a armelor prevăzută la art. 75 alin. (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin. (1), acesta poate solicita autorității emitente, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

(3) Valabilitatea autorizației de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

(4) Dacă titularul autorizației de procurare nu a procurat arma la sfârșitul celor două perioade de valabilitate prevăzute la alin. (1) și (3), poate solicita acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și h).

Art. 77. –

(1) Dispozițiile referitoare la procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor, efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, cu excepția celor referitoare la obligativitatea tragerii experimentale, prevăzute la art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17-23, art. 24 alin. (1) și art. 42-47, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării și munițiile corespunzătoare acestora.

(2) Armele neletale destinate pentru autoapărare pot fi purtate și folosite în condițiile prevăzute la art.64 și art.70 alin. (6)1 din Lege.

(3) Dispozițiile referitoare la obligațiile deținătorilor de arme letale de a se supune examenului psihologic și/sau medical prevăzute la art. 10, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării și munițiile corespunzătoare acestora.

Art. 78. –

(1) Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă la organul de poliție competent și trebuie să fie însoțită de actul de identitate, în original și în copie, precum și de următoarele documente, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 și 31 din anexa la Lege:

a) atestatul de colecționar sau un document care să justifice necesitatea procurării armei, conform destinațiilor prevăzute în anexa la Lege;

b) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele;

(2) În baza notificării depuse în condițiile alin. (1), în termen de 30 zile, organele de poliție competente sunt obligate să analizeze, pe baza documentelor depuse de solicitant, dacă ocupația sau calitatea persoanei justifică necesitatea procurării armei și, după caz, verifică îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(6) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente ori de a nu permite acestora efectuarea verificărilor la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor constituie motiv de respingere a cererii.

(7) În termenul prevăzut la alin. (2), organul de poliție competent eliberează dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 21, a cărei valabilitate este de 30 de zile, sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberată dovada notificării.

Art. 79. –

(1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier autorizat și are obligația ca, în termen de 5 zile de la procurare, să se prezinte la organul de poliție care a acordat dovada notificării, în vederea eliberării certificatului de deținător, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22, sau, după caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deținătoare, în condițiile legii, a unei arme neletale din acestă categorie.

(2) Eliberarea sau, după caz, înscrierea mențiunilor corespunzătoare în certificatul de deținător se efectuează de organul de poliție competent, numai pe baza prezentării de către solicitant a armei și a documentului care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii.

Art. 80. –

(1) Posesorii de arme prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 și 31 din anexa la Lege, sunt obligați să păstreze armele și munițiile la domiciliul sau la reședința menționată în certificatul de deținător, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Pulberea neagră și capsele de aprindere, destinate armelor prevăzute în categoria D pct. 31 din anexa la Lege, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), se păstrează în compartimente separate.

(3) Posesorii de arme supuse notificării pot deține la domiciliul sau la reședința menționată în certificatul de deținător, cantitatea de maxim 25 bucăți muniție, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27 și 29.

Art. 81. –

Persoanele care au dobândit dreptul de deținere și folosire a armelor neletale supuse notificării au obligația ca în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei să se prezinte la organul de poliție competent, în vederea anulării mențiunilor sau, după caz, retragerii certificatului de deținător, prezentând în acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

Art. 82. –

(1) În cazul în care posesorii de arme neletale supuse notificării doresc să scoată definitiv de pe teritoriul României o armă neletală din categoria celor supuse notificării, procurată în condițiile legii, aceștia trebuie să solicite în prealabil organului de poliție în a cărui evidență se află arma, eliberarea avizului de scoatere definitivă din România a armei neletale și a muniției acesteia, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 23.

(2) Cererea pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de deținător, permisul de armă sau documentul care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obținerea certificatului de deținător ori a permisului de armă, în original și în copie;

b) documentul de călătorie valabil, în original și în copie;

c) documente oficiale emise de autoritățile statului în care persoana urmează să se deplaseze cu arma, care să ateste faptul că i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivă.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), organul de poliție eliberează avizul prevăzut la alin. (1), în termen de o zi lucrătoare.

(5) Cu ocazia eliberării avizului prevăzut la alin. (1), organul de poliție competent anulează din documentul de deținere mențiunile privind arma care urmează să fie scoasă definitiv de pe teritoriul României sau, după caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate mențiunile privind toate armele deținute de titular.

(6) Ieșirea de pe teritoriul României cu armele neletale procurate în condițiile legii este permisă numai în condițiile prezentării de către deținător a avizului de scoatere definitivă a armei din România, cu ocazia controlului efectuat de organele poliției de frontieră.

ANEXA Nr. 21 Dovada notificării
pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice


(MODEL)


DOVADA NOTIFICĂRII PENTRU PROCURAREA ARMEI NELETALE DE PERSOANELE FIZICE

ANEXA Nr. 22 Certificat de deținător pentru arme neletale
– persoane fizice –


(MODEL)

FAȚĂ


CERTIFICAT DE DEȚINĂTOR PENTRU ARME NELETALE – PERSOANE FIZICE

VERSO


CERTIFICAT DE DEȚINĂTOR PENTRU ARME NELETALE – PERSOANE FIZICE 

ANEXA Nr. 23 Aviz de scoatere definitivă din România a armei și muniției neletale


AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVĂ DIN ROMÂNIA A ARMEI ȘI MUNIȚIEI NELETALE

(1) Cetățenii români și rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, precum și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C și D din anexă, precum și muniția aferentă de la orice armurier și, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:

a) după obținerea autorizației de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă;

b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare și un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.

(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 2 din anexă pot fi procurate, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, numai de către sportivii și antrenorii de tir.

(4) Autorizația de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an;

b) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, securitate națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;

e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)(5);

f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale și neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.

g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Prevederile art. 14 alin. (2)(4), art. 16 și 17 se aplică în mod corespunzător pentru situația prevăzută la alin. (4).

(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizația de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4).

(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredințate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliție competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(8) Fac excepție de la prevederile alin. (7) armele prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă, care pot fi încredințate unei alte persoane autorizate pentru portul și folosirea unor astfel de arme, în vederea utilizării în poligon.

(9) Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor neletale se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(10) Armele și dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

(11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizați să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în condițiile prevăzute la art. 53 alin. (1)(3).

Art. 58. – Drepturile și obligațiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 17-a
Procedura de prelungire a valabilității permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării și procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor neletale

Art. 83. –

(1) Prevederile art. 40 și ale art. 41 alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește prelungirea valabilității permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării.

(2) Organul de poliție competent refuză prelungirea valabilității permisului de armă în următoarele cazuri:

a) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 59 din Lege;

b) la solicitarea expresă a autorității competente, solicitantul nu face dovada efectuării inspecției tehnice periodice a armelor, cu excepția armelor pentru care titularul are numai drept de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condițiile legii, în poligoanele de tragere.

c) solicitantul nu face dovada efectuării câte unei trageri în poligon pentru fiecare an de valabilitate a permisului;

Art. 84. –

(1) În situațiile prevăzute la art. 59 din Lege, organul de poliție competent și deținătorul armei vor proceda în mod corespunzător potrivit art. 49 alin. (1) sau, după caz, art. 50 alin. (1) precum și art. 51 din cuprinsul prezentelor norme metodologice.

(2) În cazul în care titularul dreptului de deținere, respectiv de port și folosire nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilității permisului de armă, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, a armelor neletale supuse autorizării.

(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26, 27, 31, 32, 33 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.

(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către structura de poliție competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență titularul dreptului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4). Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul armelor prevăzute în categoria C pct. 23 din anexă, destinate pentru colecție, autoritățile competente pot acorda numai un drept de deținere. Prevederile art. 27 se aplică în mod corespunzător.

Art. 59. – Anularea și suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 17-a
Procedura de prelungire a valabilității permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării și procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor neletale

Art. 83. –

(1) Prevederile art. 40 și ale art. 41 alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește prelungirea valabilității permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării.

(2) Organul de poliție competent refuză prelungirea valabilității permisului de armă în următoarele cazuri:

a) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 59 din Lege;

b) la solicitarea expresă a autorității competente, solicitantul nu face dovada efectuării inspecției tehnice periodice a armelor, cu excepția armelor pentru care titularul are numai drept de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condițiile legii, în poligoanele de tragere.

c) solicitantul nu face dovada efectuării câte unei trageri în poligon pentru fiecare an de valabilitate a permisului;

Art. 84. –

(1) În situațiile prevăzute la art. 59 din Lege, organul de poliție competent și deținătorul armei vor proceda în mod corespunzător potrivit art. 49 alin. (1) sau, după caz, art. 50 alin. (1) precum și art. 51 din cuprinsul prezentelor norme metodologice.

(2) În cazul în care titularul dreptului de deținere, respectiv de port și folosire nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilității permisului de armă, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, a armelor neletale supuse autorizării.

(1) Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:

a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a), c) și d);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilității permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârșit într-o perioadă de 2 ani două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a anulării dreptului de deținere ori, după caz, de port și folosire a armelor;

e) se constată faptul că titularul a folosit armele deținute, cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) și (4);

f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru portul și folosirea armelor;

h) dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informații false.

i) nu se supune obligației examinării psihologice și/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliție competente și/sau recomandării de reexaminare.

(2) Dreptul de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situații:

a) titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. b);

b) titularul a săvârșit una dintre contravențiile pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire.

c) în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecțiuni care fac imposibilă menținerea autorizării pentru a deține arme, componente esențiale și muniții letale.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție. Prevederile art. 29 și 30 se aplică în mod corespunzător.

(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situația prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 se aplică în mod corespunzător.

Art. 60. – Certificatul de deținător Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 16-a
Regimul procurării, deținerii și înstrăinării armelor și munițiilor neletale

Art. 72. –

Cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, care au împlinit vârsta de 18 ani și doresc să procure arme și muniții neletale în scopul portului și folosirii de la un armurier sau intermediar autorizat de pe teritoriul României trebuie, după caz:

a) să solicite autorizarea procurării armelor neletale supuse autorizării, prevăzute la categoria C din anexa la Lege;

b) să notifice în prealabil organul de poliție competent teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificării, prevăzute la categoria D din anexa la Lege.

Art. 73. –

(1) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, solicitanții vor depune la organul de poliție competent un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) – e) și g) -i).

(2) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, de către persoana care este titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pentru arme neletale din această categorie sau pentru arme letale, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul de armă, în original și în copie, și de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și i);

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) și (2) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit e), antrenorii și sportivii de tir sau biatlon, care dețin un carnet eliberat de Agenția Națională pentru Sport, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, și instructorii în poligonul de tragere.

Art. 74. –

(1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 73 alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) și, după caz, la alin. (3) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii, precum și a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Cererile formulate în condițiile prevăzute la art. 73 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (3), organele de poliție competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deține sau le poate purta și folosi și, după caz, a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice și după caz, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (3) din Lege.

(5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente apreciază că sunt necesare documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(7) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

Art. 75. –

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 73 alin. (1) și (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege și prezentele Norme metodologice, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile prevăzute la art. 74 alin. (5) ori de a permite organelor de poliție efectuarea verificărilor prevăzute la art. 74 alin. (7) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

Art. 76. –

(1) Autorizația de procurare a armelor prevăzută la art. 75 alin. (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin. (1), acesta poate solicita autorității emitente, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

(3) Valabilitatea autorizației de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

(4) Dacă titularul autorizației de procurare nu a procurat arma la sfârșitul celor două perioade de valabilitate prevăzute la alin. (1) și (3), poate solicita acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și h).

Art. 77. –

(1) Dispozițiile referitoare la procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor, efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, cu excepția celor referitoare la obligativitatea tragerii experimentale, prevăzute la art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17-23, art. 24 alin. (1) și art. 42-47, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării și munițiile corespunzătoare acestora.

(2) Armele neletale destinate pentru autoapărare pot fi purtate și folosite în condițiile prevăzute la art.64 și art.70 alin. (6)1 din Lege.

(3) Dispozițiile referitoare la obligațiile deținătorilor de arme letale de a se supune examenului psihologic și/sau medical prevăzute la art. 10, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării și munițiile corespunzătoare acestora.

Art. 78. –

(1) Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă la organul de poliție competent și trebuie să fie însoțită de actul de identitate, în original și în copie, precum și de următoarele documente, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 și 31 din anexa la Lege:

a) atestatul de colecționar sau un document care să justifice necesitatea procurării armei, conform destinațiilor prevăzute în anexa la Lege;

b) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele;

(2) În baza notificării depuse în condițiile alin. (1), în termen de 30 zile, organele de poliție competente sunt obligate să analizeze, pe baza documentelor depuse de solicitant, dacă ocupația sau calitatea persoanei justifică necesitatea procurării armei și, după caz, verifică îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(6) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente ori de a nu permite acestora efectuarea verificărilor la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor constituie motiv de respingere a cererii.

(7) În termenul prevăzut la alin. (2), organul de poliție competent eliberează dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 21, a cărei valabilitate este de 30 de zile, sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberată dovada notificării.

Art. 79. –

(1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier autorizat și are obligația ca, în termen de 5 zile de la procurare, să se prezinte la organul de poliție care a acordat dovada notificării, în vederea eliberării certificatului de deținător, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22, sau, după caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deținătoare, în condițiile legii, a unei arme neletale din acestă categorie.

(2) Eliberarea sau, după caz, înscrierea mențiunilor corespunzătoare în certificatul de deținător se efectuează de organul de poliție competent, numai pe baza prezentării de către solicitant a armei și a documentului care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii.

Art. 80. –

(1) Posesorii de arme prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 și 31 din anexa la Lege, sunt obligați să păstreze armele și munițiile la domiciliul sau la reședința menționată în certificatul de deținător, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Pulberea neagră și capsele de aprindere, destinate armelor prevăzute în categoria D pct. 31 din anexa la Lege, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), se păstrează în compartimente separate.

(3) Posesorii de arme supuse notificării pot deține la domiciliul sau la reședința menționată în certificatul de deținător, cantitatea de maxim 25 bucăți muniție, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27 și 29.

Art. 81. –

Persoanele care au dobândit dreptul de deținere și folosire a armelor neletale supuse notificării au obligația ca în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei să se prezinte la organul de poliție competent, în vederea anulării mențiunilor sau, după caz, retragerii certificatului de deținător, prezentând în acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

Art. 82. –

(1) În cazul în care posesorii de arme neletale supuse notificării doresc să scoată definitiv de pe teritoriul României o armă neletală din categoria celor supuse notificării, procurată în condițiile legii, aceștia trebuie să solicite în prealabil organului de poliție în a cărui evidență se află arma, eliberarea avizului de scoatere definitivă din România a armei neletale și a muniției acesteia, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 23.

(2) Cererea pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de deținător, permisul de armă sau documentul care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obținerea certificatului de deținător ori a permisului de armă, în original și în copie;

b) documentul de călătorie valabil, în original și în copie;

c) documente oficiale emise de autoritățile statului în care persoana urmează să se deplaseze cu arma, care să ateste faptul că i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivă.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), organul de poliție eliberează avizul prevăzut la alin. (1), în termen de o zi lucrătoare.

(5) Cu ocazia eliberării avizului prevăzut la alin. (1), organul de poliție competent anulează din documentul de deținere mențiunile privind arma care urmează să fie scoasă definitiv de pe teritoriul României sau, după caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate mențiunile privind toate armele deținute de titular.

(6) Ieșirea de pe teritoriul României cu armele neletale procurate în condițiile legii este permisă numai în condițiile prezentării de către deținător a avizului de scoatere definitivă a armei din România, cu ocazia controlului efectuat de organele poliției de frontieră.

ANEXA Nr. 21 Dovada notificării
pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice


(MODEL)


DOVADA NOTIFICĂRII PENTRU PROCURAREA ARMEI NELETALE DE PERSOANELE FIZICE

ANEXA Nr. 22 Certificat de deținător pentru arme neletale
– persoane fizice –


(MODEL)

FAȚĂ


CERTIFICAT DE DEȚINĂTOR PENTRU ARME NELETALE – PERSOANE FIZICE

VERSO


CERTIFICAT DE DEȚINĂTOR PENTRU ARME NELETALE – PERSOANE FIZICE 

ANEXA Nr. 23 Aviz de scoatere definitivă din România a armei și muniției neletale


AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVĂ DIN ROMÂNIA A ARMEI ȘI MUNIȚIEI NELETALE

(1) Persoanele care au procurat arme neletale în condițiile notificării prealabile au obligația ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritățile prevăzute la art. 11 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deținător.

(2) Certificatul de deținător conferă titularului dreptul de deținere, port și folosire a armelor înscrise în acest document.

(3) Titularii certificatului de deținător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.

(4) Procedura notificării prealabile, menționată la art. 57 alin. (1), precum și a acordării certificatului de deținător se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 61. – Păstrarea armelor neletale Posesorii armelor neletale din categoriile D și E din anexă au obligația să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reședință sau, după caz, la locul de rezidență, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea și să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Art. 62. – Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 18-a
Introducerea, procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor neletale pe teritoriul României de către rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România

Art. 85. –

Prevederile art. 65-68 se aplică în mod corespunzător în cazul introducerii pe teritoriul României a armelor și munițiilor neletale supuse autorizării.

Art. 86. –

(1) Rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România care doresc să călătorească în România cu arme neletale supuse notificării, inclusiv cu muniția aferentă, trebuie să solicite în prealabil, la reprezentanța diplomatică sau la oficiul consular al României din statul în care se află, obținerea avizului pentru introducerea armelor și munițiilor neletale pe teritoriul României, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 24, care se eliberează de către Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Cererea prin care se solicită obținerea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) documentul de trecere a frontierei valabil;

b) un document autentic prin care să se facă dovada deținerii legale a armei și muniției pe teritoriul statului respectiv, dacă acest lucru este posibil;

c) un document din care să rezulte caracteristicile tehnice ale armei și muniției pe care solicitantul dorește să o introducă pe teritoriul României;

d) declarația scrisă în limba română sau însoțită de traducerea autorizată în limba română, privind necesitatea introducerii armei și muniției pe teritoriul României și perioada de timp în care se află pe teritoriul României sau o invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

e) dovada îndeplinirii în România a condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor;

(3) Reprezentanța diplomatică sau oficiul consular verifică dacă este îndeplinită condiția privind deținerea legală a armei și muniției aferente în statul de domiciliu, reședință sau, după caz de rezidență și de validitate a documentului de călătorie, efectuând mențiunile corespunzătoare în acest sens în cererea care se transmite Inspectoratului General al Poliției Române, însoțită de copiile certificate ale documentelor prevăzute la alin. (2).

Art. 87. –

(1) Pe baza documentelor primite potrivit art. 86 alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și, în cazul în care a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale cu privire la introducerea armei și muniției aferente în România, transmite reprezentanței diplomatice sau oficiului consular avizul prevăzut la art. 86 alin. (1). În caz contrar, se comunică motivele care au stat la baza neacordării avizului.

(2) Avizul de introducere a armelor neletale supuse notificării și a muniției aferente pe teritoriul României se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii acesteia.

(3) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificării și a muniției aferente, de către persoanele prevăzute la art. 86 alin. (1), se permite de către structurile poliției de frontieră numai în condițiile prezentării avizului pentru introducerea armelor și munițiilor neletale pe teritoriul României.

Art. 88. –

În cazul în care armele neletale și muniția acestora introduse pe teritoriul României în condițiile prezentelor norme metodologice sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul României, titularul are obligația să anunțe, în termen de 24 de ore, organul de poliție în a cărui rază de competență s-a produs evenimentul, acesta eliberându-i o dovadă care va fi prezentată organelor poliției de frontieră la ieșirea din țară.

Art. 89. –

În cazul în care cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România doresc ca, pe timpul cât se află în țară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să respecte procedura prevăzută la art. 69.

Art. 90. –

Dispozițiile referitoare la procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale și a munițiilor de către rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, prevăzute la art. 70 și art. 71, se aplică și în ceea ce privește armele și munițiile neletale supuse autorizării sau notificării.

ANEXA Nr. 24 Aviz pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României


(MODEL)


AVIZ PENTRU INTRODUCEREA ARMELOR NELETALE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

(1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepția cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate sau face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică și prezintă invitația unei asociații de colecționari, legal constituită, ori a unei instituții muzeistice din România.

(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deținute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obținerea autorizației de introducere a armelor în țară.

(3) Autorizația de introducere a armelor în țară se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(4) Procedura acordării autorizației prevăzute la alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Armele și dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricții de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege privind portul și folosirea acestora.

Art. 63. – Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare (1) Persoanele prevăzute la art. 57 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.

(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa;

c) neînsoțite de documentul care atestă dreptul de port și folosire.

Art. 64. – Uzul de armă neletală (1) Titularii dreptului de a purta și folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condițiile art. 27 sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colecției, pot fi folosite în condițiile prevăzute la art. 27.

(3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Art. 65. – Folosirea armelor utilitare și de agrement (1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit și armele de asomare pot fi folosite, în condițiile legii, doar împotriva animalelor și mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiții încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.

(2) Pistoalele de start pot fi deținute și folosite de federațiile sportive naționale și cluburile sportive afiliate acestora.

(3) Pistoalele de semnalizare pot fi deținute și folosite de persoanele fizice și juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiții încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.

(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului și tirului sportiv pot fi folosite în spații delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spații special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiții încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viața persoanelor.

(5) Sunt interzise portul și folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.

(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)(4) pot fi transportate de la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al deținătorului la locul unde urmează să se desfășoare activitățile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ținute în husă, bagaj ori ambalaj și nu sunt încărcate cu muniție.

Art. 66. – Procurarea muniției pentru armele neletale (1) Muniția aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deținător, de la armurierii autorizați să o comercializeze.

(2) Posesorii armelor neletale cu destinația de autoapărare pot procura și deține maximum 25 de cartușe pentru o singură armă.

CAPITOLUL III
Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 67. – Categoriile de persoane juridice care pot procura, deține și folosi arme, componente esențiale și muniții (1) Instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile stabilite prin legi speciale.

(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și persoanele juridice și unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, în condițiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuțiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare și funcționare a acestora.

(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, pot fi autorizate în condițiile prezentei legi, în funcție de obiectul lor de activitate, să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru: Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL III Procurarea, deținerea și folosirea armelor și a munițiilor de către persoanele juridice –

SECȚIUNEA 1 Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deține și, după caz, a folosi arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare

Art. 95. –

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să folosească arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare, pentru exercitarea atribuțiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare și funcționare a acestora, trebuie să solicite organelor de poliție competente, potrivit Legii, autorizarea deținerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării și a munițiilor corespunzătoare.

(2) În vederea autorizării, persoana juridică interesată trebuie să depună o cerere pentru eliberarea autorizației de deținere sau, după caz, de folosire a armelor și munițiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, împreună cu următoarele documente:

a) actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte faptul că, potrivit atribuțiilor specifice, urmează să dețină sau, după caz, să folosească arme și muniții, în original și în copie;

b) actul administrativ de numire în funcție a conducătorilor persoanei juridice în original și în copie;

c) actul de numire în funcție sau contractele de muncă și fișele posturilor în original și în copie, pentru persoanele cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor;

d) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) și g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în original și în copie, precum și certificat medical și fișă de examinare psihologică, pentru persoanele prevăzute la lit. c);

e) dovada deținerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spațiului de depozitare a armelor și a munițiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securității acestora avizate în condițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) după caz, avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru spațiile destinate păstrării muniției, capselor sau pulberii pentru muniție, eliberat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

g) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația, cu excepția situației în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 96. –

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (3) și (4) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să folosească arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organelor de poliție competente, potrivit Legii, autorizarea deținerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării și a munițiilor corespunzătoare.

(2) În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, o cerere pentru eliberarea autorizației de deținere sau, după caz, de folosire a armelor și munițiilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în original și în copie;

b) actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit obiectului de activitate, urmează să dețină sau, după caz, să folosească arme și muniții, în original și în copie;

c) contractele de muncă și fișele posturilor persoanelor cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor, și, după caz, ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme și muniții pentru executarea atribuțiilor de serviciu, în original și în copie;

d) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) și g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor care se prezintă în original și în copie, certificat medical și fișă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice prevăzute la lit.c);

e) în cazul unei societăți specializate de pază, contractul de prestări de servicii, în original și în copie, încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfășoare una dintre activitățile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a munițiilor corespunzătoare, precum și planul de pază, în original și în copie, aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliție competent, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază și protecție, în care este prevăzut în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;

f) avizul inspectoratului teritorial de muncă eliberat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

g) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

h) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația, cu excepția situației în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) -e), care se depun și în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 97. –

(1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 95 sau, după caz, la art. 96 se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum și a verificărilor prevăzute la art. 72 alin. (1) din Lege.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația în care se constată că sunt îndeplinite condițiile legale în vederea autorizării, organul de poliție competent poate efectua verificări la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului ori, după caz, la obiectivul păzit, în situația în care acesta se află în altă localitate decât cea în care este situat sediul sau punctul de lucru al societății specializate de pază, pentru a se constata dacă sunt îndeplinite condițiile de păstrare și de asigurare a securității armelor, prevăzute la art. 107, numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(5) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente sau informații suplimentare sau, după caz, i s-a solicitat acordul cu privire la efectuarea verificării îndeplinirii condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(6) Perioada de suspendare prevazută la alin. (5) nu poate depăși 90 de zile pentru prezentarea unor documente sau informații suplimentare și 5 zile pentru verificarea condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor.

Art. 98. –

(1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 95 alin. (2) sau, după caz, la art. 96 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare a armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniției corespunzătoare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26, numai pentru acele arme și muniții care necesită deținerea și, după caz, folosirea pentru desfășurarea activităților specifice domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.

(2) În cazul în care organul de poliție competent refuză autorizarea procurării tuturor armelor menționate în cerere, este obligat să comunice în scris solicitantului motivele care au stat la baza acestui refuz.

(3) Refuzul persoanei de a comunica documentele sau informațiile prevăzute la art. 97 alin. (3), de a permite organelor de poliție efectuarea verificărilor prevăzute la art. 97 alin. (4), precum și depășirea termenelor prevăzute la art. 97 alin. (6) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare, numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Art. 99. –

(1) După procurarea armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării și a muniției pentru care a primit autorizație conform prevederilor art. 98 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligația să se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliție competent, cu armele letale sau armele neletale supuse autorizării și muniția aferentă, împreună cu documentul original care atestă procurarea acestora în condițiile legii, precum și cu autorizația de procurare, în vederea eliberării autorizației de deținere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 27, sau, după caz, a autorizației de folosire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 28.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligația să le depoziteze în spațiile amenajate în acest scop, pe care le deține, și să informeze în termen de 10 zile de la data procurării armelor organul de poliție competent în legătură cu procurarea acestora și locul de depozitare.

(3) Organul de poliție sesizat în condițiile alin. (1) și (2) verifică corespondența dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile și destinația armelor pentru care s-a acordat autorizația, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării și cu cele existente la solicitant. În situația prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor și munițiilor.

Art. 100. –

(1) Societățile specializate de pază sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la data încetării valabilității autorizației de folosire a armelor letale, să depună armele și munițiile aferente la un armurier autorizat și să prezinte organului de poliție competent dovada depunerii acestora.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor juridice care au și calitatea de armurier autorizat să comercializeze arme, piese, componente esențiale și muniții letale, dacă armele folosite sunt dintre cele aflate în proprietatea acestora, destinate pentru închiriere în condițiile legii.

(3) Persoanele juridice autorizate să dețină arme letale au obligația ca, în cazul în care le înstrăinează, să se prezinte în termen de 10 zile la organul de poliție competent în vederea radierii acestora din autorizația de deținere.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), organul de poliție competent va verifica efectuarea mențiunilor corespunzătoare în evidențele persoanei juridice, concomitent cu radierea armelor din autorizație.

Art. 101. –

(1) Persoana juridică autorizată în condițiile prezentei secțiuni să dețină sau să folosească arme letale sau arme neletale supuse autorizării poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum și muniția deținută la un armurier autorizat.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) poate transporta armele și munițiile înscrise în autorizație numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoana juridică autorizată poate transporta, pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme și muniția aferentă în același timp. Transportul unui număr mai mare de arme și muniții este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfășoare operațiuni de transport de arme și muniții.

Art. 102. –

(1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme și muniții, persoana juridică interesată trebuie să depună, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială sunt păstrate armele și munițiile, o cerere în care se precizează datele de identificare ale solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele și munițiile, data și durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele și munițiile ce fac obiectul transportului, însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) în situația în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens;

b) dovada asigurării condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor, în cazul transportului armelor la un nou sediu sau punct de lucru.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează prin eliberarea autorizației de transport al armelor și munițiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29, după cum urmează:

a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliție competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transportul este autorizat să desfășoare operațiuni de transport, iar în situația în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, se verifică dacă acesta există;

b) în termen de cel mult 15 zile, în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială urmează să fie transportate armele și munițiile verifică îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității acestora, prevăzute la art. 106.

(3) Autorizația prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcție de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeași perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

(4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliție competent constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

SECȚIUNEA a 2-a Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deține și, după caz, a folosi arme și muniții neletale supuse notificării

Art. 103. –

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2) – (4) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să folosească arme și muniții neletale supuse notificării, dacă acest fapt rezultă din actele normative de organizare și funcționare sau, după caz, se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite în prealabil organului de poliție competent, potrivit Legii, eliberarea certificatului de deținător pentru arme și muniții neletale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 30.

(2) În vederea obținerii certificatului prevăzut la alin. (1), persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul o notificare referitoare la intenția de procurare a armelor și munițiilor neletale supuse notificării, însoțită de documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) sau, după caz, la art. 96 alin. (2) lit. a) – d) și f).

(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum și a verificării îndeplinirii condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor și a munițiilor, organul de poliție competent eliberează solicitantului, în termen de 30 de zile, dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 31, pentru un număr de arme și muniții care se justifică în raport cu scopul deținerii sau, după caz, al folosirii acestora.

(4) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de organul de poliție competent, se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru deținerea tuturor sau a unei părți din numărul total de arme și muniții pentru care se solicită eliberarea certificatului de deținător, acesta informează în scris solicitantul asupra motivelor pentru care nu se eliberează dovada notificării sau, după caz, aceasta se acordă pentru un număr mai mic de arme și muniții decât cel solicitat.

Art. 104. –

(1) Persoana juridică titulară a dovezii de notificare poate procura cantitatea de arme și muniții înscrisă în acest document de la armurierii și intermediarii autorizați în acest sens și este obligată ca, prin reprezentantul său, să se prezinte la organul de poliție competent, cu armele, precum și cu documentul de proveniență pentru fiecare armă și, după caz, a munițiilor aferente, în termen de 5 zile de la procurare, în vederea eliberării certificatului de deținător.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligația să le depoziteze în spațiile amenajate în acest scop, pe care le deține, și să informeze organul de poliție competent în legătură cu procurarea acestora și locul de depozitare.

(3) Organul de poliție sesizat în condițiile alin. (1) și (2) eliberează certificatul de deținător numai după ce, în prealabil, verifică concordanța dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile și destinația armelor pentru care s-a acordat dovada notificării, precum și a munițiilor aferente, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării și cu cele existente la solicitant. În situația prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor și munițiilor.

Art. 105. –

În cazul în care persoana juridică înstrăinează una sau mai multe dintre armele și munițiile pe care le deține în baza certificatului de deținător, este obligată să informeze în termen de 10 zile organul de poliție competent, care va proceda la radierea acestora din certificat și va verifica efectuarea mențiunilor corespunzătoare în evidențele persoanei juridice.

ANEXA Nr. 25 Cerere autorizare pensoane juridice pentru a deține, purta și folosi arme letale sau neletale

(MODEL)

FAȚĂ

Cerere autorizare persoane juridice pentru a deține arme letale sau neletale 

VERSO

Cerere autorizare persoane juridice pentru a deține arme letale sau neletale

ANEXA Nr. 26 Autorizație de procurare – arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării
(persoane juridice)

(MODEL)

AUTORIZAȚIE DE PROCURARE – ARME ȘI MUNIȚII LETALE SAU NELETALE

FAȚĂ

AUTORIZAȚIE DE PROCURARE – ARME ȘI MUNIȚII LETALE SAU NELETALE

VERSO

AUTORIZAȚIE DE PROCURARE – ARME ȘI MUNIȚII LETALE SAU NELETALE

ANEXA Nr. 27 Autorizație de deținere arme și muniții letale
(persoane juridice)

(MODEL)

FAȚĂ

AUTORIZAȚIE DE DEȚINERE ARME ȘI MUNIȚII LETALE (PERSOANE JURIDICE)

VERSO

AUTORIZAȚIE DE DEȚINERE ARME ȘI MUNIȚII LETALE (PERSOANE JURIDICE)

ANEXA Nr. 28 Autorizație de folosire – arme și arme letale
(persoane juridice)

(MODEL)

FAȚĂ

AUTORIZAȚIE DE FOLOSIRE – ARME ȘI MUNIȚII LETALE (PERSOANE JURIDICE)

VERSO

AUTORIZAȚIE DE FOLOSIRE – ARME ȘI MUNIȚII LETALE (PERSOANE JURIDICE)

ANEXA Nr. 29 Autorizație de transport a armelor și munițiilor
(persoane juridice)

(MODEL)

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT A ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR (PERSOANE JURIDICE)

ANEXA Nr. 30 Certificat de deținător arme neletale
(persoane juridice)

(MODEL)

FAȚĂ

CERTIFICAT DE DEȚINĂTOR ARME NELETALE (PERSOANE JURIDICE)

VERSO

CERTIFICAT DE DEȚINĂTOR ARME NELETALE (PERSOANE JURIDICE)

ANEXA Nr. 31 Dovada notificării armă neleltală
(persoane juridice)

(MODEL)

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

DOVADA NOTIFICĂRII
ARMĂ NELETALĂ
(PERSOANE JURIDICE)

Ca urmare a notificării prealabile a SC . . . . . . . . . . cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ., reprezentată prin domnul (doamna) . . . . . . . . . .,

C.N.P. . . . . . . . . . ., se eliberează prezenta dovadă, pentru procurarea de arme neletale în cantitate de . . . . . . . . . ., având destinația . . . . . . . . . . .

În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveți obligația de a vă prezenta la organul de poliție competent cu arma (armele) și documentul de proveniență în vederea eliberării certificatului de deținător.

INSPECTOR ȘEF
L. S.

VERSO

Data procurării . . . . . . . . . .

Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală . . . . . . . . . .

din localitatea . . . . . . . . . .

că persoana juridică . . . . . . . . . . C.U.I . . . . . . . . . . cu sediul în localitate . . . . . . . . . .

a procurat:

1. armă din categoria . . . . . . . . . ., cu caracteristicile . . . . . . . . . . destinația . . . . . . . . . . marca . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . calibrul . . . . . . . . . .

a) De la (numele și prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstrăinează) calibrul . . . . . . . . . ., titular al permisului de armă/autorizație de deținere și folosire, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ./factura numărul . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .

b) Din străinătate conf doc. . . . . . . . . . .

Poziția din registrul de evidență a armelor/registrul vamal nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

semnătura gestionarului/organul vamal
loc ștampilă

a) înarmarea personalului abilitat să desfășoare activități de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparțin sau cărora le asigură protecție, precum și a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăților al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care își pot asigura paza proprie, în condițiile legii;

b) desfășurarea activităților de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum și organizarea și desfășurarea cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g);

c) desfășurarea activităților sportive, artistice, în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul spectacolelor de circ și teatru.

(4) Muzeele pot fi autorizate, în condițiile prezentei legi, să procure și să dețină arme interzise din categoria A din anexă, arme letale de colecție, precum și arme neletale, după caz, cu respectarea condiției prevăzute la art. 69 alin. (3).

(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să dețină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă, și nici muniția corespunzătoare acestora.

Art. 68. – Autoritățile competente să acorde autorizări de procurare, deținere și folosire a armelor, componentelor esențiale și munițiilor Autorizările prevăzute la art. 67 alin. (3) și (4) se acordă de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție în a căror rază de competență se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române, în condițiile prezentei legi.

SECȚIUNEA a 2-a
Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice de drept public și persoanele juridice sau unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora

Art. 69. – Condițiile procurării, deținerii, păstrării și dotării personalului propriu cu arme, componente esențiale și muniții (1) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și persoanele juridice și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative de organizare și funcționare, desfășoară activități specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale și arme neletale, precum și cu muniția corespunzătoare, pot procura și, după caz, înstrăina asemenea arme, componente esențiale și muniție, în condițiile prezentei legi, prin armurierii și intermediarii autorizați în acest sens.

(2) Tipurile și cantitatea de arme, componente esențiale și muniție care pot fi procurate se stabilesc, în funcție de activitățile specifice care urmează să fie desfășurate, precum și de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităților prevăzute la art. 68.

(3) Păstrarea armelor și a muniției prevăzute la alin. (1) se face în spații special destinate și avizate în condițiile prevăzute de lege, asigurate în permanență cu pază înarmată, în condițiile legii.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unității subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menționează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deținătorului, sarcinile în executarea cărora deținătorul poate purta și folosi armele, locurile în care deținătorul poate purta și folosi armele, precum și condițiile în care acesta poate face uz de armă.

(5) Persoana juridică și unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să constituie, la nivel central, un registru în care se ține evidența armelor, componentelor esențiale și muniției procurate, deținute și înstrăinate, a muniției consumate, precum și a personalului care este dotat cu acestea. Această evidență se pune la dispoziția autorităților care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.

(6) Evidența prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani, în cazul armelor letale și al armelor neletale supuse autorizării.

(7) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritățile prevăzute la art. 68, în vederea înregistrării. Evidența registrelor prevăzute la alin. (5) se ține de către autoritățile prevăzute la art. 68.

Art. 70. – Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizării și muniții Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL III Procurarea, deținerea și folosirea armelor și a munițiilor de către persoanele juridice –

SECȚIUNEA a 4-a
Condiții privind dotarea personalului cu arme și muniții

Art. 109. –

(1) Pot fi dotate cu arme și muniții letale sau, după caz, neletale numai persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1), după caz la art. 71 alin. (1) din Lege, după obținerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoană, de organul de poliție competent, precum și după avizarea de către acesta a instructajului care urmează să fie desfășurat de angajator cu privire la scopul pentru care persoanele în cauză sunt dotate cu arme și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma.

(2) În vederea obținerii avizului prelabil prevăzut la alin. (1), persoana juridică trebuie să se adreseze cu o cerere structurii arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, însoțită de copiile contractelor de muncă ale persoanelor angajate care urmează să fie dotate cu arme și muniții, precum și de instructajul prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d) din Lege.

(3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (2), precum și a documentelor prezentate de persoana juridică solicitantă, organul de poliție competent verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) sau la art. 71 alin. (1) din Lege, după caz și, dacă se impune, dispune efectuarea altor verificări necesare soluționării cererii.

(4) Conținutul instructajului prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă teme referitoare la condițiile de port, folosire și păstrare a armelor letale sau neletale aflate în dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalități de intervenție în diferite situații apărute pe timpul desfășurării atribuțiilor de serviciu, uzul de armă, precum și ședințe de tragere cu armamentul din dotare în poligoane autorizate.

(5) În cazul în care, în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent acordă avizele prevăzute la alin. (1).

(6) Pentru persoanele care urmează să fie dotate cu arme de serviciu angajatorul trebuie să prezinte, în vederea avizării, dovada efectuării cursului de instruire prevăzut la art.125 alin. (1), iar pentru persoanele care au atribuții de pază în cadrul societăților și atestatul pentru ocupația agent de securitate.

(7) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la (1)-(6) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii.

Art. 110. –

Prevederile art. 109 se aplică în mod corespunzător și următoarelor categorii de personal angajat de persoana juridică autorizată:

a) personalul desemnat cu administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice respective;

b) personalul cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică respectivă.

(1) Pot fi dotate, în condițiile prevăzute la art. 69 alin. (4), cu arme letale sau neletale supuse autorizării persoanele care:

a) au împlinit 18 ani;

b) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1);

c) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)f), h) și i);

d) urmează un instructaj, desfășurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 3537, art. 64 alin. (1), art. 65 și alin. (61), după caz, la sfârșitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte și să folosească armele, componentele esențiale și muniția din dotare numai în scopurile și condițiile stabilite în instructaj.

(2) Modelul ordinului de serviciu și conținutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. d) se stabilesc de angajator și se avizează de către structurile de ordine publică din cadrul autorităților prevăzute la art. 68.

(3) Tipul de arme și cantitatea de muniție înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de către autoritățile prevăzute la art. 68.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică și personalului cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1), care trebuie să facă și dovada absolvirii cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g).

(5) Armele aflate în dotare pot fi purtate și folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) și (4) exercită atribuțiile de serviciu care necesită portul și folosirea acestora, precum și numai în condițiile și locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârșitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 69 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităților prevăzute la art. 69 alin. (1), cu excepția celor deținute de pădurari și paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceștia în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deținerea, portul și folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.

(6) Folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităților prevăzute la art. 68, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 67 alin. (2).

(61) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa;

c) neînsoțite de documentul care atestă dreptul de port și folosire.

(7) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autorităților prevăzute la art. 68, prin care se atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c).

(8) Semnarea contractului individual de muncă presupune și acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare și pază, pentru testarea integrității lor profesionale și morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităților prevăzute la art. 68, care au ca scop prevenirea și combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare și în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.

(9) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă și sunt afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate, precum și folosirea acestor arme de către sportivi, antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autorităților prevăzute la art. 68, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

Art. 71. – Dotarea personalului propriu cu arme neletale Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL III Procurarea, deținerea și folosirea armelor și a munițiilor de către persoanele juridice –

SECȚIUNEA a 4-a
Condiții privind dotarea personalului cu arme și muniții

Art. 109. –

(1) Pot fi dotate cu arme și muniții letale sau, după caz, neletale numai persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1), după caz la art. 71 alin. (1) din Lege, după obținerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoană, de organul de poliție competent, precum și după avizarea de către acesta a instructajului care urmează să fie desfășurat de angajator cu privire la scopul pentru care persoanele în cauză sunt dotate cu arme și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma.

(2) În vederea obținerii avizului prelabil prevăzut la alin. (1), persoana juridică trebuie să se adreseze cu o cerere structurii arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, însoțită de copiile contractelor de muncă ale persoanelor angajate care urmează să fie dotate cu arme și muniții, precum și de instructajul prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d) din Lege.

(3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (2), precum și a documentelor prezentate de persoana juridică solicitantă, organul de poliție competent verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) sau la art. 71 alin. (1) din Lege, după caz și, dacă se impune, dispune efectuarea altor verificări necesare soluționării cererii.

(4) Conținutul instructajului prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă teme referitoare la condițiile de port, folosire și păstrare a armelor letale sau neletale aflate în dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalități de intervenție în diferite situații apărute pe timpul desfășurării atribuțiilor de serviciu, uzul de armă, precum și ședințe de tragere cu armamentul din dotare în poligoane autorizate.

(5) În cazul în care, în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent acordă avizele prevăzute la alin. (1).

(6) Pentru persoanele care urmează să fie dotate cu arme de serviciu angajatorul trebuie să prezinte, în vederea avizării, dovada efectuării cursului de instruire prevăzut la art.125 alin. (1), iar pentru persoanele care au atribuții de pază în cadrul societăților și atestatul pentru ocupația agent de securitate.

(7) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la (1)-(6) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii.

Art. 110. –

Prevederile art. 109 se aplică în mod corespunzător și următoarelor categorii de personal angajat de persoana juridică autorizată:

a) personalul desemnat cu administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice respective;

b) personalul cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică respectivă.

(1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 69 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a), b) și d), precum și sportivii și antrenorii de tir, în condițiile prevăzute la art. 70 alin. (9).

(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) se aplică și personalului cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1).

Art. 72. – Verificarea personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și muniției (1) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1) au obligația să desfășoare, periodic, la intervale stabilite de către autoritățile prevăzute la art. 68 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activități:

a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme și muniție a condiției prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e), a cunoașterii instructajului prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), precum și a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;

b) verificarea stării tehnice a armelor și muniției, precum și a condițiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizați în acest sens.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 68 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

Art. 73. – Poligoanele pentru antrenament și pentru verificarea armelor (1) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la art. 69 alin. (1) pot construi și amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum și pentru verificarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor deținute, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Personalul desemnat cu administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1) și (5).

(3) Personalul care urmează să desfășoare în incinta poligonului activități permanente de supraveghere a activităților care se desfășoară în această incintă, precum și activități de instruire și îndrumare a persoanelor care desfășoară activități de antrenament trebuie să dețină atestatul de instructor, acordat de autoritățile prevăzute la art. 68, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 6-a Modul de acordare a atestatului de instructor în poligonul de tragere

Art. 29. –

Personalul care desfășoară activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate trebuie să dețină atestatul de instructor în poligonul de tragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, care se eliberează, la cerere, de către structurile de specialitate de la nivel central și teritorial ale Poliției Române.

Art. 30. –

(1) Pot dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere cetățenii români, rezidenții statelor membre, sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, precum și, cumulativ, următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 21 de ani;

b) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor deținute de organul de poliție competent;

c) sunt apți din punct de vedere medical și psihologic;

d) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, deținute în condițiile prevăzute de lege;

e) sunt absolvenți de studii liceale și au obținut certificatul de calificare cu recunoașterea națională însoțit de suplimentul descriptiv, în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află domiciliul, reședința sau după caz, locul de rezidență în România, o cerere scrisă însoțită de următoarele documente, în original și în copie:

a) actul de identitate, în original și în copie;

b) certificatul de calificare și suplimentul descriptiv obținute în urma absolvirii cursului de instructor în poligonul de tragere, prevăzute la alin. (1) lit. g), în original și în copie;

c) actul de studii, în original și în copie;

d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original și în copie;

e) aviz psihologic, în original și în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obținerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) – c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Organul de poliție competent verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru obținerea atestatului de instructor în poligonul de tragere pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum și a verificărilor efectuate în evidențele proprii și, dacă constată că acestea sunt îndeplinite, eliberează solicitantului atestatul, iar în caz contrar, comunică în scris, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, motivele pentru care nu eliberează acest document.

(5) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene se face prin prezentarea documentelor echivalente eliberate de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de proveniență.

(6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. e) poate fi atestată de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene prin documente eliberate în condițiile legii pentru cetățenii români.

(7) Autoritatea competentă la nivel național în materia recunoașterii calificărilor profesionale și a cooperării administrative pentru profesia de instructor în poligonul de tragere este Inspectoratul General al Poliției Române.

(8) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică corespunzător în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene.

(9) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene care beneficiază de recunoașterea calificărilor profesionale, trebuie să aibă cunoștințele de limba română necesare exercitării profesiei de instructor în poligonul de tragere în România în conformitate cu dispozițiile legii privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Art. 31. –

(1) Cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere se organizează de către persoane juridice autorizate conform Secțiunii a 7-a a Capitolului III.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) persoanele care au împlinit vârsta de 21 ani, sunt absolvente de studii liceale, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. (c) și (d) din Lege și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs documentul de studii, în copie și original, și documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), c) -e), însoțite de certificatul de cazier judiciar; documentele originale, cu excepția cerificatului de cazier judiciar, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Durata pregătirii teoretice și practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 720 de ore.

Art. 32. –

(1) Persoanele care au frecventat în proporție de cel puțin 90% cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere vor susține examenul de absolvire în fața unei comisii din care face parte și un reprezentant al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, al inspectoratului de poliție județean în raza căruia furnizorul de formare profesională își are sediul, constituite potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organizatorul cursului are obligația de a asigura condițiile tehnice și materiale pentru desfășurarea examenului prevăzut la alin. (1) și de a informa cursantul asupra datei, orei și locului susținerii examenului, cu cel puțin 10 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se constituie din susținerea a două probe, după cum urmează:

a) proba teoretică, care constă într-un set de întrebări prin care se verifică însușirea cunoștințelor din toate domeniile abordate în cadrul cursului;

b) proba practică, care constă într-o ședință de tragere în poligon, prin care se verifică deprinderile privind folosirea armamentului și a muniției, a echipamentelor de protecție individuală, pregătirea armei pentru tragere, respectarea pozițiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacția personală la declanșarea focului, modul de asigurare a armei, precum și deprinderile personale și modul de acțiune în situații care necesită acordarea primului ajutor și în caz de incendiu.

Art. 33. –

(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire prevăzut la art. 32 și îndeplinește toate condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) i se eliberează de către organul de poliție competent atestatul de instructor în poligonul de tragere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Persoana care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condițiile prevăzute la art. 32, în termen de cel mult 12 luni, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.

(3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susține un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condițiile stabilite la art. 31.

(4) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene care doresc să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesia de instructor în poligonul de tragere, pot face dovada absolvirii studiilor și a deținerii calificării profesionale prin unul din documentele prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 34. –

(1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere conferă deținătorului dreptul și îi instituie obligația de a folosi armele din dotare în condițiile, limitele și scopul conferite de lege.

(2) În poligoanele autorizate conform legii, instructorul poate încredința arma de tir pe care este autorizat să o dețină, respectiv arma de tir pentru care deține dreptul de port și folosire, altor persoane care participă la activitățile de instruire, în condițiile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al poligoanelor.

Art. 35. –

(1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor în poligonul de tragere este de 5 ani și se poate prelungi, la cererea deținătorului, la fiecare 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) – f), atestate prin documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), d) și e), precum și pe baza verificărilor în evidențele proprii ale organului de poliție competent. Prelungirea termenului de valabilitate se menționează în atestat de către organul de poliție competent.

(2) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliție competente, că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care titularul nu se prezintă până la împlinirea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1) organul de poliție competent dispune măsura suspendării dreptului de exercitare a calității de instructor în poligonul de tragere până la data reînnoirii acestuia, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (3) se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de suspendare a dreptului de exercitare a calității de instructor în poligonul de tragere și de retragere a permisului de armă sau, după caz, a permiselor de armă.

ANEXA Nr. 9 Atestat de instructor în poligonul de tragere

(MODEL)

ATESTAT DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

(4) Activitățile care se pot desfășura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, care se avizează de către autoritățile prevăzute la art. 68.

Art. 74. – Categorii de persoane juridice și unități care pot deține și folosi diferite tipuri de arme și muniții (1) Următoarele persoane juridice și unități aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot deține și folosi arme și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6973, după cum urmează:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, precum și ocoalele silvice private constituite conform legii pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier și ocrotirii animalelor, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare;

b) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și asociațiile de vânători sportivi, legal constituite, ce își desfășoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pot deține și folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru paza fondurilor cinegetice, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare;

c) unitățile de învățământ superior și cele de cercetare științifică cu profil cinegetic pot deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară pentru exercitarea activității didactice și de cercetare științifică;

d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultură și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deține și folosi arme cu destinație utilitară cu muniție fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e) administrațiile aeroporturilor pot deține și folosi arme cu destinație utilitară cu muniție fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f) autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară, precum și muniția corespunzătoare, necesare pentru desfășurarea activităților specifice în domeniul protecției și conservării habitatelor naturale, a diversității biologice și a rețelei naționale de arii protejate;

g) federațiile sportive naționale de specialitate și cluburile sau asociațiile sportive afiliate acestora pot deține și folosi arme de tir sportiv și muniția corespunzătoare, în funcție de necesități, pentru desfășurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federații;

h) instituțiile de cultură și artă, asociațiile cultural-artistice și sportive pot deține și folosi arme de foc dezactivate pentru activitățile pe care le desfășoară;

i) centrele de producție cinematografică, circurile, teatrele și alte asemenea instituții de cultură, artă și sport pot deține și folosi arme de spectacol și arme acustice sau utilitare pentru activitățile pe care le desfășoară.

j) Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» poate deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară pentru exercitarea activității de gestionare a fondului cinegetic administrat.

(2) În cazul armelor deținute în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir și muniția corespunzătoare în vederea desfășurării antrenamentelor și concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)c), în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acestora.

(3) În cazul armelor deținute în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfășurării activităților specifice, se poate face fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)c), iar în cazul armelor de foc dezactivate, și fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 69 alin. (4).

SECȚIUNEA a 3-a
Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice

1. Dispoziții generale privind autorizarea pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor

Art. 75. – Autorizațiile pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor (1) În vederea procurării de arme, componente esențiale și muniții sau a construirii și amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)(4) trebuie să depună o cerere la autoritățile prevăzute la art. 68, în vederea eliberării autorizației corespunzătoare.

(2) Autoritățile prevăzute la art. 68 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizațiile pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, precum și autorizațiile pentru construirea și amenajarea poligoanelor.

(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizației pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 76. – Preschimbarea autorizațiilor pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor (1) Autorizațiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se preschimbă în următoarele situații:

a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;

b) când autorizația a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;

c) când au fost folosite în întregime spațiile destinate vizei sau mențiunilor.

(2) Pentru eliberarea unei noi autorizații, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autoritățile prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). Eliberarea unei noi autorizații în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Art. 77. – Retragerea și anularea autorizațiilor pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor (1) Autorizațiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se retrag în următoarele situații:

a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;

b) titularul a săvârșit contravenții pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deținere și folosire a armelor;

c) titularul a săvârșit mai mult de două contravenții prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b).

(2) Anularea autorizațiilor prevăzute la art. 75 alin. (1) se dispune în următoarele situații:

a) se constată că, la data acordării autorizației, titularul nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru procurare, deținere sau folosire a armelor, componentelor esențiale și muniției sau, după caz, condițiile privind construirea, amenajarea și funcționarea poligonului;

b) titularului i s-a acordat autorizația pe baza unor documente sau informații false.

Art. 78. – Obligațiile persoanelor juridice autorizate să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniție Persoanele juridice autorizate să procure, să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniție au următoarele obligații:

a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române la autoritățile prevăzute la art. 68, pentru vizarea autorizației;

b) să anunțe schimbarea sediului sau a punctului de lucru cu cel puțin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliție în a cărui rază de competență este situat noul sediu, pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în autorizație;

c) să anunțe pierderea, furtul sau distrugerea autorizației, la autoritățile prevăzute la art. 68, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităților prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la acea dată;

e) să prezinte, la autoritățile prevăzute la art. 68, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor, componentelor esențiale și muniției, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în conținutul autorizației.

Art. 79. – Condițiile pentru păstrarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, precum și pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. 69 alin. (3) și ale art. 7073 se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme, componente esențiale și muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.

2. Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către societățile specializate de pază

Art. 80. – Autorizarea procurării armelor, componentelor esențiale și muniției de către societățile specializate de pază (1) Societățile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii și intermediarii autorizați în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum și muniția corespunzătoare, cu excepția situațiilor în care aceste societăți sunt constituite în armurieri autorizați să efectueze operațiuni cu arme din această categorie;

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum și muniția corespunzătoare.

(2) În funcție de activitățile legale de pază pe care le desfășoară, societățile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme, componente esențiale și muniție, după cum urmează:

a) în cazul activităților de protecție a persoanelor: arme de apărare și pază – numai pentru protecția persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2), iar arme de autoapărare – pentru protecția celorlalte categorii de persoane;

b) în cazul activităților de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor: arme letale cu destinație utilitară – numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, șantierelor arheologice, sediilor și punctelor de lucru ale societăților care desfășoară activități ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor și intermediarilor, depozitelor de arme, componente esențiale, muniții, materii explozive, substanțe toxice, substanțe stupefiante și medicamente care conțin substanțe stupefiante, metale prețioase și pietre prețioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societățile specializate de pază, poligoanelor în care se desfășoară activități cu arme letale, precum și a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinație utilitară – pentru activitățile de pază a celorlalte obiective, bunuri și valori, desfășurate potrivit legii;

c) în cazul activităților de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinație utilitară – numai pentru paza transporturilor cu arme, componente esențiale, muniții, materii explozive, substanțe toxice, substanțe stupefiante și medicamente care conțin substanțe stupefiante, metale prețioase și pietre prețioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum și cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinație utilitară – pentru activitățile de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența centralizată a tuturor societăților specializate de pază autorizate să procure, să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniție.

Art. 81. – Acordarea autorizației de procurare, deținere și folosire a armelor letale și a munițiilor Autorizația de procurare, deținere și folosire a armelor letale și a muniției pentru societățile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, valabilitatea autorizației neputând depăși durata contractului.

Art. 82. – Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societăților specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

3. Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, pentru paza proprie

Art. 83. – Autorizarea procurării, deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și muniției pentru paza proprie Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituții publice și care își asigură paza proprie în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, pot fi autorizate, la cerere, să procure, să dețină și să folosească, pentru desfășurarea activităților de pază, numai arme neletale și muniția corespunzătoare.

Art. 84. – Condițiile privind păstrarea și dotarea personalului, precum și portul și folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. 69 alin. (3) și ale art. 7073 se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie și cu muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.

4. Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției pentru activități cultural-artistice

Art. 85. – Procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției pentru activități cultural-artistice (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice și care desfășoară activități sportive și artistice în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul unor spectacole de circ și teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autoritățile prevăzute la art. 68 să procure arme de foc dezactivate și, după caz, utilitare sau de spectacol și arme acustice, în condițiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. h) și i).

(2) Prevederile art. 69 alin. (3) și alin. (5)(7), ale art. 70 alin. (1) lit. d) și alin. (2)(5) și ale art. 7173 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme, componente esențiale și muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.

5. Regimul funcționării poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice

Art. 86. – Autorizarea funcționării poligoanelor de tragere Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL III Procurarea, deținerea și folosirea armelor și a munițiilor de către persoanele juridice –

SECȚIUNEA a 5-a
Procedura autorizării poligoanelor de tragere

Art. 111. –

(1) Persoanele care doresc să construiască sau să amenajeze poligoane de tragere, pot solicita în prealabil avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) schița imobilului sau a spațiului unde urmează să se construiască sau să se amenajeze poligonul de tragere;

b) memoriu tehnic în care vor fi prezentate în detaliu amenajările conform normelor tehnice de siguranță stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne conform art. 86 alin. (5) din Lege, precum și caracteristicile tehnice ale materialelor de construcție ce vor fi utilizate.

Art. 112. –

(1) Cererea prevăzută la art. 111 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), structurile de poliție competente verifică îndeplinirea condițiilor stabilite în normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, atât pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, cât și prin verificare la fața locului.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organul de poliție competent constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă în situațiile prevăzute la alin. (3), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea documentelor ori informațiilor suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

Art. 113. –

(1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 111 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, organul de poliție competent eliberează avizul de principiu pentru construirea sau amenajarea poligonului de tragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 32, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau informațiile prevăzute la art. 112 alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii de avizare.

Art. 114. –

Avizul de principiu prevăzut la art. 113 alin. (1) nu exonerează titularul de obligația de a obține, înainte de începerea construirii sau amenajării poligonului de tragere, a altor autorizații sau avize prevăzute în legi speciale.

Art. 115. –

(1) În vederea autorizării poligoanelor de tragere, persoanele interesate trebuie să solicite în prealabil structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, eliberarea cerificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță pentru construcția și amenajarea poligoanelor de tragere.

(2) Pentru obținerea certificatului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) dovada deținerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum și documentele care atestă faptul că acesta a fost construit în condițiile legii, în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

b) schița imobilului sau a spațiului unde este amplasat poligonul de tragere;

c) proiectul în detaliu al poligonului de tragere în care vor fi prezentate amenajările stabilite în normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, precum și caracteristicile tehnice ale materialelor de construcție ce vor fi utilizate;

d) procesul verbal de recepție la terminarea lucrării de construcție;

e) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), nu sunt necesare în cazul persoanelor care au obținut avizul de principiu prevăzut la art. 113 alin. (1).

Art. 116. –

(1) Cererea formulată în vederea obținerii cerificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță pentru construcția și amenajarea poligoanelor de tragere se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente verifică îndeplinirea condițiilor stabilite în normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere sau, după caz, îndeplinirea condițiilor care au stat la baza acordării avizului de principiu prevăzut la art. 113 alin. (1), atât pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, cât și prin verificări la fața locului.

(3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliție competente constată că sunt necesare conform prevederilor legale documente suplimentare ori modificări de natură tehnică sau structurală, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă în situațiile prevăzute la alin. (3), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (3) până la data la care aceasta dă curs solicitării.

Art. 117. –

(1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 115 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, organul de poliție competent eliberează cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 33, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul al persoanei de a prezenta documentele sau de a efectua modificările prevăzute la art. 116 alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii de certificare.

Art. 118. –

(1) Pentru autorizarea funcționării poligoanelor de tragere, persoana interesată trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al persoanei juridice sau fizice autorizate și, după caz, certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, în original și în copie;

b) dovada deținerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, în original și în copie;

c) cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță;

d) copii ale actelor de identitate, ale contractelor de muncă și ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeași valoare juridică, pentru personalul desemnat să administreze, să întrețină și să supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat să supravegheze activitățile care se desfășoară în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori în poligoanele de tragere;

e) dovada asigurării poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum și copii ale contractelor de muncă și ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeași valoare juridică, pentru personalul specializat în acordarea primului ajutor și asistenței medicale de urgență în cazul eventualelor accidente specifice;

f) dovada existenței în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecție în timpul tragerii;

g) regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere, semnat de administratorul poligonului;

h) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru autorizare;

i) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația, cu excepția situației în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum și a verificărilor efectuate la poligonul de tragere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 86 alin. (2) din Lege, organul de poliție competent avizează regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 119 și eliberează autorizația de funcționare a poligonului de tragere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 34.

Art. 119. –

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere trebuie să cuprindă următoarele mențiuni:

a) datele de identificare a persoanei juridice care deține poligonul;

b) denumirea și adresa poligonului;

c) destinația poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. a) – c) din Lege;

d) categoriile de arme și muniții permise în poligon;

e) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, precum și alte condiții suplimentare, impuse de administratorul poligonului;

f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecție și reguli privind modul de utilizare a acestora;

g) interdicții privind introducerea în incinta poligonului de tragere a armelor și munițiilor care nu sunt permise sau fără înștiințarea personalului administrativ, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii, accesul în poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substanțe sau în stare avansată de oboseală ori care suferă de o afecțiune temporară ce poate genera o stare de pericol în condițiile folosirii armelor și munițiilor;

h) normele de conduită în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuării tragerii;

i) alte condiții sau mențiuni suplimentare considerate necesare de către administrator, pentru asigurarea securității tragerii.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere se afișează la intrarea în poligonul de tragere, precum și în incinta acestuia, în locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligația de a îndruma persoanele care intră în incinta poligonului să consulte conținutul acestuia.

Art. 120. –

(1) La intrarea în poligonul de tragere, persoanele care urmează să efectueze activități de tragere trebuie să semneze în registrul de evidență prevăzut la art. 121, pentru a certifica faptul că au luat cunoștință de conținutul regulamentului de organizare și funcționare a poligonului de tragere și se obligă să respecte prevederile acestuia.

(2) Persoanele care urmează să efectueze activități de tragere cu alte tipuri de arme decât cele pentru care sunt autorizate sau pe care le au în dotare, trebuie să urmeze un curs de siguranță în utilizare, efectuat de personalul de specialitate din cadrul poligonului, respectiv de instructorii în poligonul de tragere.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cursul de siguranță nu este necesar în cazul persoanelor care au urmat acest curs și fac dovada prin prezentarea unui certificat eliberat de un poligon autorizat sau de o persoană fizică sau juridică autorizată să organizeze cursuri de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

Art. 121. –

(1) Persoana care deține un poligon de tragere autorizat în condițiile legii are obligația să țină evidența armelor și muniției folosite într-un registru numerotat și înregistrat la organul de poliție, care va cuprinde: numărul curent, data și intervalul de timp în care s-a efectuat tragerea, numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate aparținând persoanei fizice sau, după caz, denumirea și adresa persoanei juridice care a organizat și a executat tragerea, marca, modelul și seria armei folosite la tragere, cantitatea de muniție folosită și calibrul, numele și prenumele instructorului în poligonul de tragere, rubrici destinate semnării de către persoanele menționate anterior pentru a certifica faptul că au luat cunoștință de conținutul regulamentului de organizare și funcționare a poligonului de tragere și se obligă să respecte prevederile acestuia, alte observații.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) se ține de către administratorul poligonului de tragere care este obligat să-l pună la dispoziție organului de poliție competent ori de câte ori i se solicită aceasta.

(3) Administratorul poligonului are obligația să informeze Inspectoratul General al Poliției Române în termen de 10 zile de la data la care au încetat relațiile de muncă cu persoanele angajate în calitate de instructor în poligonul de tragere.

Art. 122. –

(1) Persoana care deține un poligon de tragere autorizat în condițiile legii are obligația să asigure toate măsurile necesare pentru desfășurarea activităților de tragere în deplină siguranță.

(2) În cazul producerii unui incident ce a avut ca urmare vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale terților, organul de poliție competent dispune suspendarea autorizației de funcționare a poligonului până la finalizarea cercetărilor.

(3) În situația în care, în urma cercetărilor se constată că incidentul s-a produs din culpa personalului poligonului, organul de poliție competent dispune suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 6 luni, termen care se calculează de la data dispunerii măsurii prevăzute la alin. (2).

(4) În situația în care, în urma cercetărilor se constată că incidentul s-a produs din cauza unor deficiențe de natură tehnică sau constructivă, se dispune măsura suspendării autorizației de funcționare până la data la care se face dovada remedierii acestora.

ANEXA Nr. 32 Aviz de principiu pentru constituirea amenajarea poligonului de tragere


(MODEL)


AVIZ DE PRINCIPIU PENTRU CONSTRUIREA SAU AMENAJAREA POLIGONULUI DE TRAGERE

ANEXA Nr. 33 Certificat de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță


(MODEL)


CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA NORMELOR TEHNICE DE SIGURANȚĂ

ANEXA Nr. 34 Autorizație de funcționare a poligonului de tragere


(MODEL)


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE

(1) În funcție de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice pot construi și amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autoritățile prevăzute la art. 68 să funcționeze, după cum urmează:

a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu – în cazul societăților specializate de pază;

b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor – în cazul armurierilor autorizați să producă și să repare arme;

c) poligoane de tragere pentru antrenament și agrement – în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activități de tragere pentru antrenament și divertisment.

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranță și sunt certificate în acest sens de către Inspectoratul General al Poliției Române;

b) personalul desemnat pentru administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1) și (5);

c) personalul desemnat pentru supravegherea activităților care se desfășoară în incinta poligoanelor de tragere, precum și pentru desfășurarea activităților de instruire și îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică și practică prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească condiția prevăzută la art. 73 alin. (3);

d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3) Activitățile care se pot desfășura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestora, care se avizează de autoritățile prevăzute la art. 68.

(4) Condițiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 87. – Condițiile procurării armelor, componentelor esențiale și munițiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcționeze în condițiile stabilite la art. 86 alin. (1) lit. a) și c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii și intermediarii autorizați în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum și muniția corespunzătoare și, sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a);

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, exclusiv pentru folosirea în poligon, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c).

(2) În vederea acordării autorizației pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și muniției de către autoritățile prevăzute la art. 68, persoanele juridice prevăzute la art. 86 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme, componente esențiale și muniție, care se depune la aceste autorități împreună cu cererea de autorizare.

(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme, componente esențiale și muniții care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia.

(4) Pentru păstrarea unui număr mai mic de 15 arme letale, spațiul destinat depozitării trebuie prevăzut cu sistem de supraveghere video și mijloace de alarmare instalate în condițiile Legii nr. 333/2003, republicată, conectate la dispecerate de alarmare și intervenție ale unor societăți specializate de pază.

(5) În cazul depozitării unui număr mai mare de 15 arme letale și a muniției aferente în incinta poligoanelor, spațiile destinate păstrării trebuie asigurate în permanență și cu pază înarmată.

Art. 88. – Condițiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1) În funcție de destinația poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul și desfășurarea activităților de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:

a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a) și c), personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte și să folosească arme, componente esențiale și muniție, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g), precum și orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani pentru activități de tragere de divertisment;

b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea și testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizați să repare arme.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), accesul în incinta poligonului de tragere este permis și cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deținere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceștia prezintă autorizația prevăzută la art. 27.

(3) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiția ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceștia să fie însoțiți de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis și cu armele, componentele esențiale și muniția deținute de acestea, numai însoțite de documentele care atestă dreptul de deținere sau port și folosire al armelor.

(4) În cazul apariției unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligația să acționeze în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2).

CAPITOLUL IV
Regimul circulației armelor, componentelor esențiale și munițiilor

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 89. – Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească armele, componentele esențiale și munițiile pentru a putea fi deținute sau comercializate (1) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul României, pot fi deținute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;

b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare;

c) armele sunt înregistrate în Registrul Național al Armelor.

(2) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1-3 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deținute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă:

a) sunt marcate de producător;

b) sunt certificate de către producător sau de către un organism internațional că îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare.

(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. b) armele, componentele esențiale și munițiile care tranzitează, în condițiile legii, teritoriul României.

SECȚIUNEA a 2-a
Marcarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor

Art. 90. – Marcarea armelor și munițiilor (1) Armurierii care produc, transferă, exportă sau importă pe/de pe teritoriul României arme, componente esențiale sau muniții dintre cele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1-3 din anexă au obligația să aplice pe arme, componente esențiale, muniții și pachete de muniții marcaje unice, clare și permanente destinate identificării și urmăririi acestora sau, după caz, să se asigure că au fost realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă, componentă esențială, muniție sau pachet de muniții, la momentul introducerii pe piață, următoarele operațiuni:

a) a fost prevăzută cu un marcaj unic, clar și permanent imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață sau imediat după importul în Uniunea Europeană; și

b) a fost înregistrată în condițiile prevăzute de prezenta lege imediat după fabricare și cel târziu înaintea introducerii sale pe piață sau imediat după importul în Uniunea Europeană.

(2) Marcajul unic pentru arma asamblată trebuie să indice:

a) denumirea producătorului sau a mărcii;

b) țara sau locul fabricării;

c) seria și, după caz, anul de fabricație, dacă acesta nu face parte din numărul de serie, și modelul, dacă este posibil.

(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe toate componentele esențiale ale armei de foc. În cazul în care o componentă esențială este prea mică pentru a fi marcată în conformitate cu prezentul articol, aceasta este marcată cel puțin cu un număr de serie sau un cod alfanumeric sau digital.

(4) Marcajul aplicat pe pachete de muniții trebuie să indice:

a) denumirea producătorului sau a mărcii;

b) numărul de identificare a lotului;

c) calibrul;

d) tipul de muniție.

(5) Marcajul aplicat pe muniție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d).

Art. 91. – Trecerea armelor și a componentelor esențiale în circuitul civil (1) Armele și componentele esențiale deținute de instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condițiile prezentei legi.

(2) Marcarea armelor și a componentelor esențiale potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizați în condițiile legii să producă arme sau de către instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 92. – Evidența armelor, componentelor esențiale și munițiilor fabricate (1) Armurierii care produc arme, componente esențiale și muniții au obligația de a ține evidența armelor, componentelor esențiale și munițiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al inspectoratelor județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale.

(2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliției Române care ține evidența registrelor tuturor armurierilor autorizați să producă arme, componente esențiale și muniții.

(3) Evidența care se ține în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 90 alin. (2).

(4) Evidența armelor militare, a armelor de apărare și pază, precum și a munițiilor corespunzătoare constituie informații secrete de stat, se ține în registre separate constituite potrivit legii, iar evidența celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum și a munițiilor corespunzătoare constituie informații secrete de serviciu.

Art. 93. – Păstrarea registrelor de evidență a armelor, componentelor esențiale și munițiilor fabricate (1) Registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizați să producă arme, componente esențiale și muniții timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.

(2) În situația în care armurierii își încetează activitatea de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se depun la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de la încetarea activității.

SECȚIUNEA a 3-a
Inspecția tehnică și dezactivarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor

Art. 94. – Inspecția tehnică periodică (1) Inspecția tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurieri autorizați în condițiile legii, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condițiilor tehnice de siguranță în utilizare.

(2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecției tehnice periodice, că armele verificate îndeplinesc condițiile tehnice de siguranță în utilizare, armurierii prevăzuți la alin. (1) eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparțin certificatul de efectuare a inspecției tehnice periodice.

(3) Armurierii prevăzuți la alin. (1) nu pot fi autorizați să efectueze inspecția tehnică periodică a armelor care le aparțin.

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecției tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deținătorul legal al armelor verificate.

(5) Pentru armele deținute de persoanele fizice și juridice inspecția tehnică se efectuează la solicitarea deținătorului legal, precum și la solicitarea expresă a structurilor de poliție competente.

(6) Condițiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecția tehnică periodică a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Standardele și tehnicile de inspecție tehnică periodică a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 95. – Dezactivarea armelor și regimul celor care au devenit improprii folosirii Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL IV Regimul circulației armelor și munițiilor –

SECȚIUNEA a 3-a
Transformarea, dezactivarea, distrugerea și casarea armelor și munițiilor

Art. 137. –

(1) Armele letale sau neletale supuse autorizării pot fi transformate în arme de recuzită sau dezactivate numai de către persoanele juridice prevăzute la art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (1) lit. (b) și alin. (2) din Lege.

(2) Autoritatea națională compentă pentru a verifica dacă dezactivarea armei de foc s-a desfășurat în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 1 a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403, și de a emite certificatul de dezactivare conform modelului prevăzut în anexa III a aceluiași act normativ, este Inspectoratul General al Poliției Române.

(3) Certificatele de dezactivare prevăzute la alin.(2) vor conține minim 3 elemente de siguranță împotriva falsificării și vor fi tipărite pe hârtie securizată de către Compania Națională “Imprimeria Națională” S.A..

(4) Proprietarul unei arme letale sau neletale de autoapărare, care dorește să o dezactiveze sau să o transforme într-o armă de recuzită în condițiile alin. (1), trebuie să notifice în prealabil organului de poliție în a cărui evidență se află arma respectivă, care îi eliberează o dovadă în care se înscriu datele de identificare a acesteia, precum și faptul că aceasta urmează a fi dezactivată sau, după caz, transformată în armă de recuzită.

Art. 138. –

(1) După efectuarea operațiunii de transformare sau, după caz, de dezactivare a armei armurierul procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor dezactivate:

i. aplică pe carcasa armei marcajul complet de dezactivare, mai puțin simbolul entității care a certificat dezactivarea, conform Anexei II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403, iar pe celelalte componente esențiale ale acesteia marcajul de dezactivare și codul internațional oficial al României (RO);

ii. completează pe verso-ul dovezii eliberate de structura de poliție datele cu privire la arma dezactivată, procedeul aplicat și operațiunea efectuată conform tipului armei așa cum sunt specificate în tabelele I,II și III ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403.

b) în cazul armelor transformate în arme de recuzită:

i. aplică pe carcasa armei marcajul format din litera R, urmate de trei cifre care reprezintă codul unic de identificare al armurierului.

ii. completează pe verso-ul dovezii eliberate de structura de poliție datele cu privire la arma transformată: numărul de înregistrare, tipul operațiunii și data efectuării acesteia, denumirea, adresa și seria autorizației armurierului care a efectuat operațiunea, datele de identificare ale armei precum și marcajul aplicat.

(2) Certificatul de dezactivare, în forma prevăzută în Anexa III a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403, va fi eliberat exclusiv de structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române după verificarea modului în care s-a realizat operațiunea de dezactivare.

(3) După verificarea modului de efectuare a dezactivării, structura arme, explozivi și substanțe periculoase, în cazul în care operațiunea efectuată este conformă, emite un document de avizare în baza căruia armurierul care a efectuat operațiunea va completa marcajul cu simbolul entității care a certificat dezactivarea, iar în caz contrar va comunica motivele care au stat la baza refuzului certificării.

(4) În termen de 5 zile după înscrierea marcajului complet pe armă, titularul dreptului va prezenta arma și documentul emis de armurier organului de poliție care a emis dovada prevăzută la art. 137 alin. (4) în vederea eliberării certificatului de dezactivare și a efectuării mențiunilor corespunzătoare în aplicația Registrul Național al Armelor.

(5) În cazul în care există ceritudinea că aplicarea marcajului este de natură să afecteze funcționalitatea sau integritatea armei, armurierul va elibera numai certificatul constatator în acest sens.

Art. 139. –

Armurierii autorizați să efectueze operațiunii de transformare, dezactivare reparare, casare sau după caz inspecție tehnică a armelor de foc sunt obligați să păstreze evidența certificatelor de transformare, inspecție tehnică, dezactivare sau după caz, evidența armelor casate, reparate sau transformate în registre numerotate și înregistrate anual la organul de poliție competent.

Art. 140. –

(1) Operațiunile de distrugere sau după caz casare a armelor și munițiilor se efectuează de către armurierii autorizați numai după notificarea prealabilă a organului de poliție competent care desemnează în acest sens un reprezentant în comisia de distrugere a bunurilor.

(2) Acordul de efectuare a operațiunii de distrugere sau după caz de casare, eliberat de organul de poliție competent, conține datele de identificare a armei, a titularului dreptului de deținere, sau, după caz, port și folosire, precum și operațiunea ce urmează a fi efectuată, urmând a fi completat pe verso, de către armurierul care a efectuat operațiunea, cu datele de identificare, data la care a fost efectuată operațiunea și numărul de înregistrare a acesteia în evidențele proprii.

(1) Dezactivarea armelor de foc se realizează de către armurieri avizați în condițiile legii, care eliberează în acest sens un certificat care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplică pe suprafața armei de foc un marcaj clar vizibil.

(2) Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esențiale devenite definitiv nefuncționale și care nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivată în vreun fel.

(3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcționare din cauza unor defecțiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevăzuți la alin. (1), care eliberează în acest sens un certificat sau aplică pe suprafața armei de foc un marcaj clar vizibil. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizați să desfășoare operațiuni de casare a acestora.

(4) Condițiile de avizare a armurierilor pentru a desfășura operațiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Standardele și tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 96. – Metodologia de certificare Procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum și a certificatelor de efectuare a inspecției tehnice periodice se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

SECȚIUNEA a 4-a
Registrul Național al Armelor

Art. 97. – Organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează Registrul Național al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidența armelor și a componentelor esențiale, a deținătorilor de arme, precum și a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea aplicării dispozițiilor prezentei legi.

(2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidențele Registrului Național al Armelor este de 30 de ani de la data distrugerii armelor de foc sau a componentelor esențiale în cauză. La expirarea termenului de păstrare se procedează la ștergerea datelor cu caracter personal din evidențele Registrului Național al Armelor.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române exercită, prin structura care administrează Registrul Național al Armelor, următoarele atribuții în domeniul gestionării regimului circulației armelor, componentelor esențiale și muniției:

a) gestionează evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții procurate/înstrăinate, cuprinzând atât date cu privire la deținătorii acestora, cât și cu privire la seriile sau marcajele aplicate pe componentele esențiale, în cazul în care acestea sunt diferite de seriile sau marcajele aplicate pe cadrul sau pe recuperatorul fiecărei arme de foc;

b) gestionează evidența armurierilor și intermediarilor care desfășoară operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții;

c) gestionează evidența etapelor procedurale parcurse de autoritățile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor, componentelor esențiale și munițiilor aflate în circulație, operând mențiunile corespunzătoare în evidențe;

d) cooperează cu instituțiile similare din străinătate și cu reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții.

e) pune la dispoziția armurierilor și intermediarilor autorizați, cu titlu gratuit, aplicația informatică Registrul Național al Armelor.

(4) Organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor, precum și accesul la acesta se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(5) Armurierii și intermediarii autorizați sunt obligați să țină evidența zilnică a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții pe care le efectuează prin intermediul aplicației informatice Registrul Național al Armelor.

Art. 98. – Excepții în cazul armelor militare Sunt exceptate de la prevederile art. 9497 armele militare a căror evidență se ține de către instituțiile care au dreptul să le procure, să le dețină, să le folosească și să le înstrăineze, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituțiile respective.

CAPITOLUL V
Regimul operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 99. – Efectuarea operațiunilor cu arme (1) Operațiunile cu arme, componente esențiale și munițiile corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor ori intermediarilor, în condițiile stabilite prin prezenta lege, cu excepția persoanelor fizice care, în baza autorizației de procurare ori a dovezii notificării, după caz, pot procura din afara teritoriului României și introduce în țară, în condițiile legii, arme letale și neletale.

(2) Unitățile din subordonarea sau coordonarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot efectua operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituții.

(3) Operațiunile cu arme, componente esențiale și muniții pot fi efectuate și de către armurierii sau intermediarii constituiți prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor instituții publice.

(4) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prezentei legi.

(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfășoare operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții în structura armurierilor sau intermediarilor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 100. – Armurierii (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:

a) federațiile sportive naționale de specialitate, cluburile și asociațiile sportive afiliate acestora, precum și gestionarii fondurilor cinegetice;

b) companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții.

(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, persoanele fizice și juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 101. – Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de către armurieri (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, după cum urmează:

a) instituțiile publice, altele decât cele care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competențele conferite de lege, desfășoară activități ce necesită deținerea și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, precum și federațiile sportive naționale de specialitate, cluburile sau asociațiile sportive afiliate acestora și gestionarii fondurilor cinegetice, pentru operațiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare și depozitare;

b) companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operațiunilor în vederea cărora au fost constituite.

(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfășoare operațiuni cu arme din categoriile B, C și D din anexă, componente esențiale ale acestora și muniția corespunzătoare, precum și operațiuni de distrugere, casare, comercializare, transfer și export cu arme din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, componente esențiale ale acestora și muniția corespunzătoare, în condițiile stabilite de prezenta lege.

(3) Pentru a putea desfășura operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, armurierii de drept prevăzuți la art. 100 alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 104, în funcție de categoria operațiunilor în vederea cărora au fost constituiți.

SECȚIUNEA a 2-a
Regimul constituirii armurierilor

Art. 102. – Constituirea armurierilor Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL V Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari –

SECȚIUNEA 1
Procedura acordării avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăților comerciale a operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții

Art. 141. –

(1) Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operațiunile cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, prevăzute la art. 105 din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul organului de poliție competent, sau al Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliție competent sau la Inspectoratul General al Poliției Române o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actele de identitate în original și în copie, precum și certificatul de cazier fiscal, pentru toate persoanele care au sau urmează să aibă calitatea de asociat sau administrator al societății comerciale;

b) pentru persoanele prevăzute la lit. a), care urmează să desfășoare activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții:

(i) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

(ii) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una dintre afecțiunile care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale și este apt să dețină astfel de arme și muniții;

(iii) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și în copie;

c) împuternicire de reprezentare din partea societății în cauză cu privire la persoana care depune documentele.

(3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii.

(4) Actele de identitate și certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, care se depun în condițiile prevăzute la alin. (2), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(5) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2), organul de poliție competent verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), și c) – g), din Lege, și eliberează, dacă a fost constatată îndeplinirea acestora, avizul de principiu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 38, în vederea includerii în obiectul de activitate a operațiunilor solicitate. În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiții, organul de poliție competent refuză eliberarea avizului și comunică în scris solicitanților motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 142. –

În baza avizului obținut în condițiile art. 141, persoana juridică sau persoana fizică autorizată se constituie în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înființarea sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

ANEXA Nr. 38 Aviz de principiu
pentru includerea în obiectul de activitate
a operațiunilor cu arme și muniții


(MODEL)


AVIZ DE PRINCIPIU 

(1) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, după includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții.

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toți asociații și administratorii îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) și nu figurează cu mențiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfășoară activități ce implică accesul efectiv la arme, componente esențiale și muniții letale îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și lit. c)g).

(3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, dacă îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și c)g).

Art. 103. – Reînnoirea și retragerea autorizației de constituire a armurierilor (1) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizației ori de câte ori se schimbă asociații sau administratorii acestora, precum și cu ocazia schimbării sediului social.

(2) Autorizația prevăzută la art. 102 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situația în care aceasta constată că asociații și administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 102 alin. (2). Retragerea autorizației are ca efect pierderea calității de armurier a societății reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autorizația prevăzută la art. 102 alin. (3) se retrage de către autoritatea care a acordat-o în situația în care aceasta constată că persoana fizică nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și c)g). Retragerea autorizației are ca efect pierderea calității de armurier a persoanei fizice.

SECȚIUNEA a 3-a
Regimul efectuării operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții

Art. 104. – Autorizarea desfășurării operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții (1) Armurierii constituiți în condițiile prevăzute la art. 102 pot efectua operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obținerea autorizației pentru operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, acordată de autoritățile competente pentru fiecare categorie de operațiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)(6).

(2) Autoritățile competente care acordă autorizația prevăzută la alin. (1) sunt Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfășoare operațiunile pentru care se solicită autorizarea.

(3) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de producere a armelor letale și armelor neletale, precum și a componentelor esențiale ale acestora se acordă armurierilor dacă aceștia îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;

b) dețin spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;

c) dețin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor.

(4) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, componentelor esențiale și munițiilor se acordă armurierului care îndeplinește următoarele condiții:

a) deține, după caz, spații corespunzătoare destinate efectuării operațiunilor de comercializare a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;

b) deține, după caz, spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:

a) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b) deține, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condițiile prezentei legi.

(6) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de transport al armelor, componentelor esențiale și munițiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:

a) deține în mod legal și utilizează mijloace de transport omologate în condițiile legii de Registrul Auto Român;

b) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a).

(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniții în incinta imobilelor de locuințe.

(8) În autorizația prevăzută la alin. (1) se menționează în mod expres categoriile de operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcție de spațiul destinat acestora și de nivelul de securitate, cantitatea de muniție ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 105. – Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de armurierii autorizați Armurierii autorizați în condițiile art. 104 pot desfășura următoarele activități:

a) cei autorizați să desfășoare operațiuni de comercializare a armelor, componentelor esențiale și munițiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export și transfer de arme, componente esențiale și muniții, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni;

b) cei autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor: reparare și verificare a armelor, efectuarea inspecțiilor tehnice în baza autorizației eliberate de autoritățile prevăzute la art. 68;

c) cei autorizați să desfășoare operațiuni de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspecțiilor tehnice, casarea și distrugerea de arme, componente esențiale și, după caz, muniții;

d) cei autorizați să desfășoare operațiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, componente esențiale și muniții în țară, în și din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condițiile legii.

Art. 106. – Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de comerț cu arme, componente esențiale și muniții (1) Armurierii care desfășoară operațiuni de comerț cu arme, componente esențiale și muniții au următoarele obligații:

a) să introducă în circuitul comercial numai armele, componentele esențiale și munițiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 89 alin. (1) și (2);

b) să comercializeze armele, componentele esențiale, încărcătoarele care pot conține mai mult de 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte, sau mai mult de 10 cartușe, în cazul armelor de foc cu țeavă lungă, precum și munițiile numai către persoanele fizice și juridice autorizate să le procure. Încărcătoarele a căror capacitate maximă este mai mică sau egală cu 20 de cartușe, în cazul armelor de foc scurte, ori mai mică sau egală cu 10 cartușe, în cazul armelor cu țeavă lungă, pot fi comercializate numai persoanelor fizice sau juridice autorizate să dețină sau, după caz, să folosească arme pe care pot fi montate;

c) să procure arme, componente esențiale și muniții numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfășoare asemenea operațiuni, precum și de la persoane fizice care le dețin și le înstrăinează în condiții de legalitate;

d) să își constituie registre în care să țină evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale, încărcătoare și muniții, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special și se înregistrează la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2), și să le prezinte pentru control organelor competente;

e) să prezinte la control organelor de poliție abilitate documentele de efectuare a operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, precum și documentele în baza cărora au vândut armele;

f) să comunice autorităților prevăzute la art. 104 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, componente esențiale și muniții, precum și datele de identificare ale acestor arme, componente esențiale și muniții;

g) să asigure condițiile de securitate deplină a armelor, componentelor esențiale și munițiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;

h) să înscrie în autorizația de procurare, eliberată de organele de poliție și prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii și poziția din registrul de evidență a armelor depuse spre vânzare;

h1) să primească, la cererea persoanelor fizice sau juridice autorizate, în regim de consignație, spre depozitare în condiții de securitate deplină, armele, componentele esențiale și munițiile, pentru care acestea nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru deținere;

i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;

j) să anunțe imediat organul de poliție când constată că la armele primite în consignație de la persoanele fizice și juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale;

k) să solicite avizul poliției pentru persoanele angajate să facă operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții.

l) să refuze finalizarea tranzacțiilor pentru achiziția de muniție completă sau de componente de muniție pe care le consideră în mod rezonabil suspecte din cauza naturii sau amplorii lor și să informeze autoritățile competente prevăzute la art. 104 alin. (2) cu privire la aceste tranzacții;

m) să obțină avizul structurii de poliție competente teritorial, în vederea achiziționării sau, după caz, vânzării armelor, componentelor esențiale sau a muniției, efectuată prin intermediul contractelor la distanță, înainte sau cel târziu în momentul livrării acestora.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activității, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2). Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL V Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari –

SECȚIUNEA a 4-a Registrele de evidență a operațiunilor cu arme, piese și componente esen/iale ale acestora, precum și muniții efectuate de armurieri

Art. 149. –

(1) Armurierii care desfășoară operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții sunt obligați să menționeze în registrele de evidență constituite în condițiile legii toate operațiunile pe care le desfășoară.

(2) Înregistrarea operațiunilor efectuate, în registrele de evidență, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliție competente, în vederea înregistrării și luării în evidență.

(3) Armurierii sunt obligați să pună la dispoziția organelor competente registrele constituite în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.

Art. 150. –

(1) Evidența operațiunilor de reparare și verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecțiilor tehnice trebuie ținută la zi în registrul de evidență, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecției tehnice, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere ori de folosire sau ale certificatului de deținător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparației efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operațiunii de reparare, verificare sau inspecție tehnică, semnătura de recepție a armei, observații.

(2) Evidența armelor produse, asamblate, modificate sau prelucrate de armurier se ține într-un registru de evidență a produselor finite, numerotat și înregistrat la organele de poliție competente, în care se vor menționa: numărul curent și felul operațiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul, marca, seria și calibrul armei, data intrării armei în magazie, numele, prenumele și funcția celui care a predat-o și semnătura acestuia, numele, prenumele și funcția celui care a primit arma și semnătura acestuia.

(3) În cazul operațiunilor de dezactivare și distrugere a armelor se vor menționa numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, tipul, marca, seria și calibrul acestora, precum și numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operațiunea.

(4) Evidența operațiunilor de producere și comercializare a munițiilor trebuie ținută la zi de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registrul de evidență care trebuie să cuprindă 3 părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au fost procurate capsele și pulberea, numărul autorizației, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziționării, numărul și calibrul cartușelor confecționate zilnic;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniția, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniției, cantitatea de muniție, calibrul cartușului, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul de poliție care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 151. –

(1) Evidența operațiunilor de comercializare a armelor, pieselor și munițiilor trebuie ținută zilnic de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria și numărul permisului de armă, ale certificatului de deținător sau, după caz, seria și numărul autorizației de deținere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deține arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul și data autorizației de procurare și organul de poliție care a eliberat-o, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei și semnătura cumpărătorului.

(2) Registrul pentru evidența operațiunilor cu muniții va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, denumirea persoanei juridice și adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care depune muniția spre vânzare, numărul autorizației de deținere sau, după caz, seria și numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deține muniția depusă spre vânzare, numărul și calibrul cartușului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale cumpărătorului, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniției și semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații.

Art. 152. –

Evidența operațiunilor de import-export, respectiv transfer de arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor sau munițiilor care fac obiectul operațiunii de import-export ori transfer, denumirea și adresa partenerului extern de la care importă armele, piesele ori munițiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operațiunii.

Art. 153. –

Evidența operațiunilor de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții, precum și a armelor și munițiilor transportate trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea și numărul documentului de însoțire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armelor, cantitatea și, după caz, calibrul muniției, mijlocul de transport autorizat și numărul de înmatriculare al acestuia, datele de identificare a conducătorului auto și/sau a reprezentantului societății de transport, care însoțesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfășoară transportul, mențiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.

Art. 154. –

Evidența armelor, pieselor, componentelor esențiale ale acestora, precum și a munițiilor păstrate în depozitele de arme, piese și muniții se ține în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care trebuie să cuprindă trei părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: denumirea și sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele și munițiile în depozit, numărul și data autorizației de deținere ori de folosire sau, după caz, seria și numărul permisului de armă ori ale certificatului de deținător, data introducerii armelor și munițiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele și munițiile la depozit, numărul și data eliberării delegației, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și calibrul muniției;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: data ieșirii materialelor din depozit, denumirea și adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul și data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul și data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și, după caz, calibrul muniției;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 155. –

(1) Rubricile cuprinse în registrele de evidență prevăzute la art. 149 – 154 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului registrelor de evidență, care se emite în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. d) din Lege.

(2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliție competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizației pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții.

(3) În vederea desfășurării operațiunilor comerciale de import și export cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prezentei legi, armurierii au obligația să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliției Române.

(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport și numai pentru tipul, marca și cantitățile de arme, componente esențiale și muniții care fac obiectul fiecărei operațiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu excepția avizelor acordate pe licențele de import-export eliberate de autoritățile cu atribuții în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licenței. Neefectuarea în termen a operațiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.

(5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 104 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operațiunea.

(6) Schimbarea destinației armelor sau a muniției procurate de către armurieri, în condițiile prezentei legi, se face cu avizul autorităților prevăzute la art. 68.

(7) Procedura și condițiile acordării avizului prevăzut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 107. – Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de reparare a armelor Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 9-a
Procedura autorizării schimbărilor în situația armei sau a titularului dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei

Art. 42. –

(1) Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier autorizat în condițiile Legii efectuarea unor modificări de natură tehnică ale armei numai cu acordul organului de poliție competent.

(2) Actul prin care se exprimă acordul organului de poliție competent se eliberează, la cerere, fără alte formalități, dacă, prin modificarea adusă armei nu se schimbă caracteristicile tehnice ale acesteia, prevăzute în anexa la Lege.

(3) În cazul în care, prin modificările aduse armei, se schimbă destinația acesteia ori categoria din care face parte, potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege, sau modificările sunt de natură să determine schimbarea regimului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei, actul prin care se exprimă acordul organului de poliție competent se eliberează numai dacă titularul face dovada îndeplinirii calității prevăzute de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea acesteia în scopul corespunzător noii destinații sau categorii în care se încadrează arma.

Art. 43. –

(1) În vederea obținerii acordului prevăzut la art. 42 alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliție competent în a cărui evidență este înscrisă arma o cerere în care să menționeze datele de identificare ale armei precum și modificările care urmează să fie efectuate.

(2) Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte, în copie și în original, actul de identitate și permisul de armă în care este înscrisă arma.

(3) În situația prevăzută la art. 42 alin. (3), cererea se depune odată cu documentele care atestă calitatea prevăzută de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destinații sau categorii în care se încadrează aceasta.

(4) În situația în care proprietarul armei nu este titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, acesta va depune alături de cererea prevăzută la alin. (1), actul de identitate și documentul care atestă dreptul de proprietate asupra armei, în copie și în original.

Art. 44. –

(1) Cererea depusă în condițiile art. 43 se soluționează în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii, perioadă în care organul de poliție competent verifică dacă prin modificările aduse armei, se schimbă destinația acesteia ori categoria din care aceasta face parte, potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege și după caz, dacă solicitantul îndeplinește calitatea prevăzută de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destinații sau categorii în care se încadrează aceasta.

(2) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, organul de poliție competent eliberează solicitantului actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, iar în caz contrar, comunică în scris motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectivă.

Art. 45. –

(1) După efectuarea modificării de către un armurier autorizat, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile, să se prezinte la organul de poliție care i-a eliberat actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, cu arma, precum și cu următoarele documente:

a) factura fiscală;

b) un document autentic eliberat de armurier, care să certifice modificările care au fost aduse armei, precum și îndeplinirea condițiilor de siguranță în utilizare.

(2) După prezentarea documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), arma poate fi supusă tragerii experimentale, cu respectarera condițiilor prevăzute în Secțiunea a 2-a a Capitolului IV.

(3) Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum și după efectuarea tragerii experimentale, atunci când este cazul, organul de poliție competent efectuează mențiunile corespunzătoare în permisul de armă.

Art. 46. –

Schimbarea destinației armei în permisul de armă, fără efectuarea vreunei modificări tehnice a acesteia, poate fi permisă de organul de poliție competent, la cererea titularului, numai în condițiile în care acesta face dovada îndeplinirii calității prevăzute de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destinații sau categorii.

Art. 47. –

(1) Titularul permisului de deținere a armei de tip A care dorește să poarte și să folosească arma letală înscrisă în permis poate solicita organului de poliție competent eliberarea permisului de tip B și înscrierea armei și muniției aferente în documentul menționat, cu obligația de a prezenta documentul care atestă calitatea ce îi conferă dreptul de a purta și folosi arma letală solicitată.

(2) Titularul permisului de tip B care dorește să dețină arma letală înscrisă în permis, renunțând la dreptul de port și folosire, trebuie să solicite organului de poliție competent eliberarea permisului de deținere a armei de tip A și înscrierea armei în acest document.

Art. 48. –

(1) În vederea schimbării domiciliului sau reședinței menționate în permisul de armă, titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării trebuie să depună la organul de poliție competent în a cărui rază teritorială se află noua adresă, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie, din care rezultă noul domiciliu sau reședință;

b) permisul de armă, în original și în copie;

c) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) Cererea formulată în condițiile prevăzute la alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen în care acesta este obligat să verifice îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(4) Refuzul persoanei de a permite acestora efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii.

(1) Armurierii care desfășoară operațiuni de reparare a armelor au următoarele obligații:

a) să comunice inspectoratelor județene de poliție sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe componente esențiale și a posesorilor acestor arme;

b) să țină evidența reparațiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) și să le prezinte organelor de poliție competente pentru control; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL V Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari –

SECȚIUNEA a 4-a Registrele de evidență a operațiunilor cu arme, piese și componente esen/iale ale acestora, precum și muniții efectuate de armurieri

Art. 149. –

(1) Armurierii care desfășoară operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții sunt obligați să menționeze în registrele de evidență constituite în condițiile legii toate operațiunile pe care le desfășoară.

(2) Înregistrarea operațiunilor efectuate, în registrele de evidență, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliție competente, în vederea înregistrării și luării în evidență.

(3) Armurierii sunt obligați să pună la dispoziția organelor competente registrele constituite în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.

Art. 150. –

(1) Evidența operațiunilor de reparare și verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecțiilor tehnice trebuie ținută la zi în registrul de evidență, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecției tehnice, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere ori de folosire sau ale certificatului de deținător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparației efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operațiunii de reparare, verificare sau inspecție tehnică, semnătura de recepție a armei, observații.

(2) Evidența armelor produse, asamblate, modificate sau prelucrate de armurier se ține într-un registru de evidență a produselor finite, numerotat și înregistrat la organele de poliție competente, în care se vor menționa: numărul curent și felul operațiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul, marca, seria și calibrul armei, data intrării armei în magazie, numele, prenumele și funcția celui care a predat-o și semnătura acestuia, numele, prenumele și funcția celui care a primit arma și semnătura acestuia.

(3) În cazul operațiunilor de dezactivare și distrugere a armelor se vor menționa numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, tipul, marca, seria și calibrul acestora, precum și numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operațiunea.

(4) Evidența operațiunilor de producere și comercializare a munițiilor trebuie ținută la zi de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registrul de evidență care trebuie să cuprindă 3 părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au fost procurate capsele și pulberea, numărul autorizației, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziționării, numărul și calibrul cartușelor confecționate zilnic;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniția, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniției, cantitatea de muniție, calibrul cartușului, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul de poliție care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 151. –

(1) Evidența operațiunilor de comercializare a armelor, pieselor și munițiilor trebuie ținută zilnic de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria și numărul permisului de armă, ale certificatului de deținător sau, după caz, seria și numărul autorizației de deținere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deține arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul și data autorizației de procurare și organul de poliție care a eliberat-o, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei și semnătura cumpărătorului.

(2) Registrul pentru evidența operațiunilor cu muniții va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, denumirea persoanei juridice și adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care depune muniția spre vânzare, numărul autorizației de deținere sau, după caz, seria și numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deține muniția depusă spre vânzare, numărul și calibrul cartușului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale cumpărătorului, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniției și semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații.

Art. 152. –

Evidența operațiunilor de import-export, respectiv transfer de arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor sau munițiilor care fac obiectul operațiunii de import-export ori transfer, denumirea și adresa partenerului extern de la care importă armele, piesele ori munițiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operațiunii.

Art. 153. –

Evidența operațiunilor de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții, precum și a armelor și munițiilor transportate trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea și numărul documentului de însoțire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armelor, cantitatea și, după caz, calibrul muniției, mijlocul de transport autorizat și numărul de înmatriculare al acestuia, datele de identificare a conducătorului auto și/sau a reprezentantului societății de transport, care însoțesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfășoară transportul, mențiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.

Art. 154. –

Evidența armelor, pieselor, componentelor esențiale ale acestora, precum și a munițiilor păstrate în depozitele de arme, piese și muniții se ține în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care trebuie să cuprindă trei părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: denumirea și sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele și munițiile în depozit, numărul și data autorizației de deținere ori de folosire sau, după caz, seria și numărul permisului de armă ori ale certificatului de deținător, data introducerii armelor și munițiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele și munițiile la depozit, numărul și data eliberării delegației, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și calibrul muniției;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: data ieșirii materialelor din depozit, denumirea și adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul și data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul și data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și, după caz, calibrul muniției;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 155. –

(1) Rubricile cuprinse în registrele de evidență prevăzute la art. 149 – 154 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului registrelor de evidență, care se emite în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. d) din Lege.

(2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliție competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizației pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții.

c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deținute legal;

d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deține legal, să înștiințeze de îndată organul de poliție cel mai apropiat.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activității, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2). Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL V Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari –

SECȚIUNEA a 4-a Registrele de evidență a operațiunilor cu arme, piese și componente esen/iale ale acestora, precum și muniții efectuate de armurieri

Art. 149. –

(1) Armurierii care desfășoară operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții sunt obligați să menționeze în registrele de evidență constituite în condițiile legii toate operațiunile pe care le desfășoară.

(2) Înregistrarea operațiunilor efectuate, în registrele de evidență, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliție competente, în vederea înregistrării și luării în evidență.

(3) Armurierii sunt obligați să pună la dispoziția organelor competente registrele constituite în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.

Art. 150. –

(1) Evidența operațiunilor de reparare și verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecțiilor tehnice trebuie ținută la zi în registrul de evidență, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecției tehnice, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere ori de folosire sau ale certificatului de deținător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparației efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operațiunii de reparare, verificare sau inspecție tehnică, semnătura de recepție a armei, observații.

(2) Evidența armelor produse, asamblate, modificate sau prelucrate de armurier se ține într-un registru de evidență a produselor finite, numerotat și înregistrat la organele de poliție competente, în care se vor menționa: numărul curent și felul operațiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul, marca, seria și calibrul armei, data intrării armei în magazie, numele, prenumele și funcția celui care a predat-o și semnătura acestuia, numele, prenumele și funcția celui care a primit arma și semnătura acestuia.

(3) În cazul operațiunilor de dezactivare și distrugere a armelor se vor menționa numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, tipul, marca, seria și calibrul acestora, precum și numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operațiunea.

(4) Evidența operațiunilor de producere și comercializare a munițiilor trebuie ținută la zi de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registrul de evidență care trebuie să cuprindă 3 părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au fost procurate capsele și pulberea, numărul autorizației, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziționării, numărul și calibrul cartușelor confecționate zilnic;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniția, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniției, cantitatea de muniție, calibrul cartușului, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul de poliție care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 151. –

(1) Evidența operațiunilor de comercializare a armelor, pieselor și munițiilor trebuie ținută zilnic de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria și numărul permisului de armă, ale certificatului de deținător sau, după caz, seria și numărul autorizației de deținere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deține arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul și data autorizației de procurare și organul de poliție care a eliberat-o, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei și semnătura cumpărătorului.

(2) Registrul pentru evidența operațiunilor cu muniții va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, denumirea persoanei juridice și adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care depune muniția spre vânzare, numărul autorizației de deținere sau, după caz, seria și numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deține muniția depusă spre vânzare, numărul și calibrul cartușului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale cumpărătorului, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniției și semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații.

Art. 152. –

Evidența operațiunilor de import-export, respectiv transfer de arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor sau munițiilor care fac obiectul operațiunii de import-export ori transfer, denumirea și adresa partenerului extern de la care importă armele, piesele ori munițiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operațiunii.

Art. 153. –

Evidența operațiunilor de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții, precum și a armelor și munițiilor transportate trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea și numărul documentului de însoțire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armelor, cantitatea și, după caz, calibrul muniției, mijlocul de transport autorizat și numărul de înmatriculare al acestuia, datele de identificare a conducătorului auto și/sau a reprezentantului societății de transport, care însoțesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfășoară transportul, mențiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.

Art. 154. –

Evidența armelor, pieselor, componentelor esențiale ale acestora, precum și a munițiilor păstrate în depozitele de arme, piese și muniții se ține în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care trebuie să cuprindă trei părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: denumirea și sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele și munițiile în depozit, numărul și data autorizației de deținere ori de folosire sau, după caz, seria și numărul permisului de armă ori ale certificatului de deținător, data introducerii armelor și munițiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele și munițiile la depozit, numărul și data eliberării delegației, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și calibrul muniției;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: data ieșirii materialelor din depozit, denumirea și adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul și data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul și data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și, după caz, calibrul muniției;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 155. –

(1) Rubricile cuprinse în registrele de evidență prevăzute la art. 149 – 154 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului registrelor de evidență, care se emite în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. d) din Lege.

(2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliție competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizației pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții.

Art. 108. – Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor Armurierii care desfășoară operațiuni de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor au următoarele obligații:

a) să dețină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare și distrugere a armelor letale și neletale, în care să fie evidențiate atât armele, componentele esențiale ale acestora, cât și rebuturile;

b) să își constituie registre în care să țină evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții, în condițiile prevăzute la art. 92, și să le prezinte, pentru control, organelor competente;

c) să solicite avizul poliției pentru persoanele angajate să facă operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții;

d) să dețină spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor, componentelor esențiale și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;

e) să dețină spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și componentelor esențiale, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 109. – Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de transport al armelor, componentelor esențiale și munițiilor (1) Armurierii care desfășoară operațiuni de transport al armelor, componentelor esențiale și munițiilor au următoarele obligații:

a) să asigure paza transporturilor cu arme, componente esențiale și muniții pe care le efectuează, precum și condițiile de siguranță ale acestora;

b) să țină evidența operațiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităților de arme, componente esențiale și muniții transportate, precum și a beneficiarilor operațiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) și să le prezinte, pentru control, organelor competente;

c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operațiunilor de transport, precum și de proveniența legală a armelor transportate.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activității, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 104 alin. (2). Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL V Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari –

SECȚIUNEA a 4-a Registrele de evidență a operațiunilor cu arme, piese și componente esen/iale ale acestora, precum și muniții efectuate de armurieri

Art. 149. –

(1) Armurierii care desfășoară operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții sunt obligați să menționeze în registrele de evidență constituite în condițiile legii toate operațiunile pe care le desfășoară.

(2) Înregistrarea operațiunilor efectuate, în registrele de evidență, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliție competente, în vederea înregistrării și luării în evidență.

(3) Armurierii sunt obligați să pună la dispoziția organelor competente registrele constituite în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.

Art. 150. –

(1) Evidența operațiunilor de reparare și verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecțiilor tehnice trebuie ținută la zi în registrul de evidență, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecției tehnice, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere ori de folosire sau ale certificatului de deținător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparației efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operațiunii de reparare, verificare sau inspecție tehnică, semnătura de recepție a armei, observații.

(2) Evidența armelor produse, asamblate, modificate sau prelucrate de armurier se ține într-un registru de evidență a produselor finite, numerotat și înregistrat la organele de poliție competente, în care se vor menționa: numărul curent și felul operațiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul, marca, seria și calibrul armei, data intrării armei în magazie, numele, prenumele și funcția celui care a predat-o și semnătura acestuia, numele, prenumele și funcția celui care a primit arma și semnătura acestuia.

(3) În cazul operațiunilor de dezactivare și distrugere a armelor se vor menționa numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, tipul, marca, seria și calibrul acestora, precum și numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operațiunea.

(4) Evidența operațiunilor de producere și comercializare a munițiilor trebuie ținută la zi de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registrul de evidență care trebuie să cuprindă 3 părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au fost procurate capsele și pulberea, numărul autorizației, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziționării, numărul și calibrul cartușelor confecționate zilnic;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniția, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniției, cantitatea de muniție, calibrul cartușului, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul de poliție care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 151. –

(1) Evidența operațiunilor de comercializare a armelor, pieselor și munițiilor trebuie ținută zilnic de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria și numărul permisului de armă, ale certificatului de deținător sau, după caz, seria și numărul autorizației de deținere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deține arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul și data autorizației de procurare și organul de poliție care a eliberat-o, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei și semnătura cumpărătorului.

(2) Registrul pentru evidența operațiunilor cu muniții va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, denumirea persoanei juridice și adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care depune muniția spre vânzare, numărul autorizației de deținere sau, după caz, seria și numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deține muniția depusă spre vânzare, numărul și calibrul cartușului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale cumpărătorului, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniției și semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații.

Art. 152. –

Evidența operațiunilor de import-export, respectiv transfer de arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor sau munițiilor care fac obiectul operațiunii de import-export ori transfer, denumirea și adresa partenerului extern de la care importă armele, piesele ori munițiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operațiunii.

Art. 153. –

Evidența operațiunilor de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții, precum și a armelor și munițiilor transportate trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea și numărul documentului de însoțire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armelor, cantitatea și, după caz, calibrul muniției, mijlocul de transport autorizat și numărul de înmatriculare al acestuia, datele de identificare a conducătorului auto și/sau a reprezentantului societății de transport, care însoțesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfășoară transportul, mențiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.

Art. 154. –

Evidența armelor, pieselor, componentelor esențiale ale acestora, precum și a munițiilor păstrate în depozitele de arme, piese și muniții se ține în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care trebuie să cuprindă trei părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: denumirea și sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele și munițiile în depozit, numărul și data autorizației de deținere ori de folosire sau, după caz, seria și numărul permisului de armă ori ale certificatului de deținător, data introducerii armelor și munițiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele și munițiile la depozit, numărul și data eliberării delegației, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și calibrul muniției;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: data ieșirii materialelor din depozit, denumirea și adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul și data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul și data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și, după caz, calibrul muniției;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 155. –

(1) Rubricile cuprinse în registrele de evidență prevăzute la art. 149 – 154 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului registrelor de evidență, care se emite în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. d) din Lege.

(2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliție competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizației pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții.

(3) Condițiile minime de securitate a transportului de arme, componente esențiale și muniții se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 110. – Procedura acordării avizelor și autorizațiilor pentru armurieri Procedura acordării avizelor și autorizațiilor prevăzute în prezenta secțiune se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 111. – Intermediarii Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL V Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari –

SECȚIUNEA a 5-a
Autorizarea efectuării operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții de către intermediari

Art. 156. –

Dispozițiile referitoare la acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăților comerciale a operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții și autorizarea efectuării acestor operațiuni, prevăzute la art. 141, art. 142, art. 143 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), g) -i) și alin. (3), precum și la art. 144, se aplică și în ceea ce privește autorizarea efectuării operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții de către intermediari.

Art. 157. –

(1) Operațiunile de intermediere arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții se pot realiza numai în baza unui contract de prestări servicii încheiat între intermediar și expeditorul sau, după caz, destinatarul acestora, în baza căruia poate solicita autorităților competente eliberarea autorizației de import-export, a permisului de transfer sau, după caz, a acordului prealabil, în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a a Capitolului VI.

(2) Intermediarii nu pot deține în proprietate armele, piesele și componentele esențiale ale acestora, precum și munițiile ce fac obiectul operațiunii de intermediere.

(3) Transportul și, după caz, depozitarea armelor, pieselor și componentelor esențiale ale acestora, precum și munițiilor ce fac obiectul operațiunii de intermediere, pot fi efectuate numai de către armurierii autorizați în condițiile prezentelor norme metodologice.

Art. 158. –

Intermediarii au obligația de a menține evidența operațiunilor de intermediere arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul contractului de intermediere, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor și componentelor esențiale ale acestora, precum și munițiilor care fac obiectul operațiunii de intermediere, precum și categoria din care fac parte și caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea și adresa expeditorului, a destinatarului, precum și a transportatorului și data efectuării operațiunii.

(1) Sunt intermediari de drept companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operațiuni de achiziționare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme.

(2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Prevederile art. 102, 103, art. 104 alin. (4) și art. 106 se aplică în mod corespunzător activității intermediarilor.

CAPITOLUL VI
Regimul procurării, deținerii, portului și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României și de către cetățenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operațiunilor cu arme, componente esențiale și muniții desfășurate între armurierii români și cei ai statelor membre

Art. 112. – Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1) Procurarea unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, în scopul scoaterii acesteia din țară, se poate face, în condițiile prezentei legi, numai în baza permisului de transfer al armei sau, după caz, al muniției, eliberat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau de inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmează să fie procurată arma.

(2) Permisul de transfer prevăzut la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;

c) prezintă acordul prealabil eliberat de autoritățile competente ale statului membru al cărui rezident este, cu excepția cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile, situație în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autoritățile competente din care să reiasă acest fapt.

(3) Sunt interzise deținerea, portul și folosirea pe teritoriul României a armelor de apărare și pază de către rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 55 și art. 126 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor și intermediarilor autorizați să le transfere în afara teritoriului României.

(4) Armele, componentele esențiale și muniția corespunzătoare procurate de către rezidentul unui stat membru în timpul unei călătorii în România, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor fi transferate în statul al cărui rezident este prin intermediul armurierilor și intermediarilor autorizați.

(5) Inspectoratul General al Poliției Române informează de îndată autoritățile competente ale statelor membre ai căror rezidenți au procurat arme, componente esențiale și muniții în condițiile alin. (1) despre fiecare achiziție efectuată.

(6) Procedura eliberării permisului de transfer se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor, a componentelor esențiale și a munițiilor corespunzătoare, pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, precum și scoaterea armelor, a componentelor esențiale și a munițiilor din țară se pot face în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români.

Art. 113. – Introducerea armelor, componentelor esențiale și munițiilor pe teritoriul României (1) Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot intra pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, numai cu armele, componentele esențiale și munițiile a căror procurare și deținere este permisă în România, fără plata vreunei taxe sau redevențe.

(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deținute numai rezidenții statelor membre care sunt titulari ai unui pașaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) documentul să fie valabil;

b) să nu existe în acest document mențiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;

c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitație din partea unei asociații de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de federațiile sportive naționale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir din cele prevăzute în anexă;

d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecție funcționale, cu excepția situațiilor prevăzute la lit. c), să existe în document mențiunea referitoare la existența autorizației de introducere a armelor respective în România.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor letale și a munițiilor a căror introducere pe teritoriul României este interzisă sau este condiționată de obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2) lit. d).

(4) Introducerea de către rezidenții statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepția cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică și prezintă invitația unei asociații de colecționari legal constituite ori a unei instituții muzeistice din România.

(5) Rezidenții statelor membre pot introduce în România arme neletale legal deținute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obținerea autorizației de introducere a armelor în țară.

(6) Autorizația de introducere a armelor în țară, prevăzută la alin. (5), se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(7) Procedura acordării autorizației prevăzute la alin. (6) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(8) Armele și dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricții.

(9) În situația în care, pe timpul șederii în România, rezidenții statelor membre pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condițiile prevăzute la alin. (2) și (4), aceștia au obligația să anunțe, în condițiile legii, organele de poliție în a căror rază de competență s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată autorităților competente, la solicitarea acestora.

Art. 114. – Informarea autorităților statelor membre cu privire la armele, componentele esențiale și munițiile a căror deținere este interzisă sau condiționată de obținerea unei autorizații În vederea înscrierii în pașaportul european pentru arme de foc a mențiunilor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. b) și d) de către autoritățile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Poliției Române informează autoritățile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare și deținere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este condiționată de obținerea unei autorizări prealabile.

Art. 115. – Autorizația de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1) Rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le dețin trebuie să obțină, în prealabil, o autorizație de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepția cazului în care se află în situația prevăzută la art. 113 alin. (2) lit. c).

(2) În funcție de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizației de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.

Art. 116. – Regimul deținerii, portului și folosirii armelor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României (1) Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, titulari ai pașaportului european pentru arme de foc, pot deține sau, după caz, pot purta și folosi armele introduse în România în condițiile prevăzute la art. 113 alin. (2), (4) și (5), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot achiziționa muniția aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pașaportului european pentru arme de foc și a autorizației de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. c), în cantitățile prevăzute la art. 42.

(3) Rezidenții statelor membre pot înstrăina armele de foc introduse pe teritoriul României, în baza permisului de transfer eliberat de autoritățile competente ale statului ai cărui rezidenți sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

Art. 117. – Regimul pașaportului european pentru arme de foc (1) Cetățenii români și rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România care dețin, în condițiile prezentei legi, arme letale și care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliție care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui pașaport european pentru arme de foc.

(2) Pașaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele și, după caz, muniția aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritățile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

(3) În pașaportul european pentru arme de foc, organele de poliție au obligația să înscrie mențiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deținerea armelor înscrise în document, precum și cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obținerea unei autorizații prealabile acordate în acest sens de autoritățile competente ale acestor state.

Art. 118. – Condițiile acordării, prelungirii și retragerii pașaportului european pentru arme de foc Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice –

SECȚIUNEA a 11-a
Procedura privind eliberarea pașaportului european pentru arme de foc

Art. 52. –

(1) Persoanele care dețin, în condițiile Legii, arme letale și care doresc să călătorească cu acestea în statele membre, trebuie să solicite în prealabil organului de poliție competent care a acordat permisul de armă, eliberarea pașaportului european pentru arme de foc și vor depune în acest sens, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;

b) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

c) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

d) permisul de armă al solicitantului, în original și în copie.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliție competente eliberează pașaportul european pentru arme de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15.

(4) În pașaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de deținere sau port și folosire.

Art. 53. –

(1) Prin excepție de la prevederile art. 52, cluburile sau asociațiile sportive afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate pot solicita pentru sportivii legitimați care urmează să participe la concursuri în afara teritoriului României, eliberarea pașaportului european pentru arme de foc în care să fie înscrise armele de tir cu care aceștia sunt dotați conform Legii.

(2) În vederea eliberării pașaportului european pentru arme de foc, clubul sau asociația sportivă va depune la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, precum și actul de afiliere la una dintre federațiile sportive naționale de specialitate, în original și în copie;

b) autorizația de deținere și folosire a armelor, în original și în copie;

c) pentru fiecare sportiv ce face obiectul cererii, un dosar cuprinzând următoarele documente:

i) documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) -c);

ii) legitimația de sportiv de tir, vizată pe anul în curs, în original și în copie;

iii) un document din care rezultă că arma de tir ce urmează să fie înscrisă în pașaportul european pentru arme de foc este în dotarea sportivului, conform Legii, în original și în copie.

d) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele.

(3) În situația în care sportivii sunt minori, armele din dotarea acestora se înscriu, la cerere, în pașaportul european pentru arme de foc aparținând conducătorului delegației.

(4) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) -c), care se depun și în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 54. –

(1) În situația în care solicitantul și-a schimbat domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență de pe raza de competență a organului de poliție care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea pașaportului european pentru arme de foc la organul de poliție competent pe raza căruia și-a stabilit noul domiciliu sau reședința și în evidența căruia se află la data solicitării.

(2) În situația în care pașaportul european pentru arme de foc a fost pierdut, furat sau distrus, titularul poate solicita eliberarea unui nou document, sens în care va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) și, după caz:

a) dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României;

b) documentul deteriorat sau, după caz, o declarație notarială pe proprie răspundere că documentul a fost distrus;

c) adeverința eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul.

Art. 55. –

(1) În cazul declarării, în condițiile prevăzute de Lege, a pierderii sau distrugerii în afara teritoriului României a pașaportului european pentru arme de foc, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul eliberează titularului, la cererea acestuia, după verificarea la Inspectoratul General al Poliției Române a situației legale a armei sau armelor, după caz, înscrise în pașaportul european pentru arme de foc, o adeverință, al cărei model este prevăzut în anexa nr.16.

(2) În cazul furtului pașaportului european pentru arme de foc, titularul trebuie să facă dovada înregistrării/declarării evenimentului, printr-un document echivalent adeverinței prevăzute la alin. (1), eliberat de unitatea de poliție competentă teritorial.

ANEXA Nr. 14 Cerere eliberare pașaport european pentru arme de foc


(MODEL)


Cerere

ANEXA Nr. 15 Pașaport european pentru arme de foc


(MODEL)


PASAPORTUL EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC


PASAPORTUL EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

ANEXA Nr. 16 Adeverință
(eliberată în cazul pierderii pașaportului european pentru arme de foc)


(MODEL)


ADEVERINTA

(1) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în acest document.

(2) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.

(3) Pașaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului de deținere, port și folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situației care a determinat suspendarea dreptului de port și folosire a armelor de foc, pașaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.

(4) Modificările legate de deținerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca și pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menționate în pașaportul european pentru arme de foc de către organul de poliție emitent.

(41) Titularul pașaportului european pentru arme de foc este obligat să dețină acest document în permanență asupra sa, la momentul portului sau utilizării armei de foc, pe teritoriile statelor membre.

(5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pașaportului european pentru arme de foc, cu excepția cazului când acesta este depus la autoritățile competente sau, după caz, este reținut de acestea.

Art. 119. – Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea pașaportului european pentru arme de foc (1) Furtul pașaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care l-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

(3) În străinătate, cetățenii români trebuie să declare furtul pașaportului european pentru arme de foc la autoritățile de poliție competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.

(4) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii pașaportului european pentru arme de foc în străinătate, în condițiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliției Române situația legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverință în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum și marca, tipul și seriile armelor.

(5) Adeverința prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta și trebuie depusă la organul de poliție competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pașaport european pentru arme de foc.

(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului afacerilor externe.

Art. 120. – Permisul de transfer al armelor în statele membre Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL VI Eliberarea permisului de transfer, permisului de transfer fără acord prealabil, acordului prealabil, autorizației de import-export și avizului de tranzit –

SECȚIUNEA 1
Procurarea și înstrăinarea armelor de foc în afara teritoriului României de către persoanele fizice

Art. 162. –

(1) Titularul autorizației de procurare a unei arme letale sau neletale supuse autorizării, care intenționează să procure arma dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliție care a emis autorizația, personal sau prin mandatar cu procură specială, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația sau, după caz, autorizațiile de procurare în original;

b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) – d) din Lege;

c) un document, însoțit de o traducere autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că expeditorul este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află;

d) factura proformă sau un document echivalent, în copie.

(2) În termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent verifică:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul autorizației de procurare, după caz;

b) dacă arma sau țeava ce urmează să fie procurată corespunde categoriei și tipului pentru care s-a emis autorizația.

(3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, autoritatea competentă semnează și stampilează formularele acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 163. –

(1) În cazul în care persoana prevăzută la art. 162 alin. (1) dorește să procure arma dintr-un stat terț, aceasta trebuie să solicite organului de poliție competent eliberarea autorizației de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

(2) Procedura prevăzută la art. 162 se aplică în mod corespunzător și în cazul soluționării cererii de eliberare a autorizației de import.

Art. 164. –

(1) Persoanele fizice, titulari ai dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele deținute într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliție competent sau la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere pentru obținerea permisului de transfer, însoțită de următoarele documente:

a) permisul de armă în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta;

b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare, completat cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege;

c) acordul prealabil eliberat de autoritățile competente ale statului de destinație sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acordul prealabil nu este necesar.

d) o copie a autorizației de efectuare a operațiunilor de transport arme și muniții a armurierului, cu excepția situației în care titularul realizează transportul prin mijloace proprii.

(2) În termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent sau, după caz, Inspectoratul General al Poliției Române, verifică autenticitatea documentelor prezentate de titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei și, dacă a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, semnează și stampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 165. –

(1) În baza acordului prealabil prevăzut la art. 162 alin. (3), autorizației de import prevăzute la art. 163 alin. (1) sau permisului de transfer prevăzut la art. 164 alin. (2), titularul poate procura sau, după caz, înstrăina în afara teritoriului României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 2 arme în același timp.

(2) Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

SECȚIUNEA a 2-a
Efectuarea operațiunilor de transfer și import de către armurieri și intermediari

Art. 166. –

(1) În vederea obținerii permisului de transfer a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum și a pieselor și munițiilor corespunzătoare către o persoană fizică sau juridică, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, armurierii sau intermediarii, care doresc să tranzacționeze arme de foc, piese, componente esențiale ale acestora precum și muniții de pe teritoriul României, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliției Române o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare completate cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege;

c) acordul prealabil eliberat de autoritățile statului de destinație sau o comunicare emisă de autoritățile competente, în original și în copie, din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar, însoțite de traducerea autorizată neautentificată în limba română, sau, după caz, autorizația de procurare prevăzută la art. 70 alin. (3).

d) după caz, copie a permisului de armă, în cazul deținătorului persoană fizică sau, după caz, a autorizației de deținere sau de folosire în cazul deținătorului persoană juridică, precum și contractul de prestări servicii în original și în copie;

e) după caz, copie a autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții a transportatorului, precum și contractul de prestări servicii, în original și în copie.

f) dovada asigurării pazei transportului, în condițiile legii, în original și în copie;

g) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), c) -f) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), în termen de 10 zile, organele competente verifică, după caz, autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei și, dacă a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, semnează și stampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 167. –

(1) Armurierii și intermediarii care doresc să tranzacționeze arme de foc, piese, componente esențiale ale acestora precum și muniții pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) – d) din Lege;

c) după caz, autorizația de procurare a armelor în cazul deținătorilor persoane fizice sau persoanelor juridice, precum și contractul de prestări servicii, în original și în copie;

d) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz, în original și în copie;

e) factura proformă sau un document echivalent, în copie;

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), organele competente verifică următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul autorizației de procurare, după caz;

b) dacă arma sau țeava ce urmează să fie procurată corespunde categoriei și tipului pentru care s-a emis autorizația, după caz.

(4) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, în termen de 10 zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă semnează și stampilează formularul acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), respingerea cererii pentru considerente de siguranță națională și ordine publică nu se motivează.

Art. 168. –

(1) În cazul importurilor de arme de foc supuse autorizării, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții corespunzătoare din statele terțe, armurierii și intermediarii de pe teritoriul României trebuie să solicite organului competent eliberarea autorizației de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

(2) Procedura prevăzută la art. 167 se aplică în mod corespunzător și în cazul soluționării cererii de eliberare a autorizației de import.

Art. 169. –

Prevederile art. 164 și art. 166 se aplică în mod corespunzător transferurilor temporare de arme letale sau neletale supuse autorizării.

Art. 170. –

(1) Rezidenții statelor membre și străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, pot tranzita teritoriul României cu armele letale sau cu armele neletale supuse autorizării cu destinația tir, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege, numai în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să prezinte pașaportul european pentru arme de foc valabil în care sunt înscrise aceste arme sau, după caz, un document oficial, emis de autoritățile statului de origine, care atestă dreptul acesteia de a deține arma prezentată la intrarea în țară precum și următoarele documente, după caz:

a) autorizație eliberată de autoritățile statului de destinație;

b) invitație nominală la o partidă de vânătoare sau, după caz, invitație de participare la un concurs de tir, emisă de o entitate din statul de destinație;

c) documentul de călătorie care să ateste obținerea unei vize de scurtă ședere ori faptul că beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legislației statului de destinație.

(3) Dacă în urma verificării documentelor prezentate, a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, structura de poliție de frontieră eliberează avizul de tranzit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 46 și sigilează armele.

(4) La ieșirea din țară se verifică integritatea și autenticitatea sigiliilor și dacă datele de identificare ale armelor și munițiilor corespund cu cele înscrise în avizul de tranzit. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele înscrise în documentele de trecere a frontierei sau armele și munițiile au fost înstrăinate, armele și munițiile se indisponibilizează în vederea continuării cercetărilor.

(5) În cazul în care tranzitul face obiectul unei operațiuni de transfer sau de import-export, efectuată de armurieri, solicitantul avizului de tranzit trebuie să prezinte documente, în original și în copie, din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinație este permis și să facă dovada asigurării securității transportului pe teritoriul României.

Art. 171. –

(1) Termenul de valabilitate al permisului de transfer și al acordului prealabil este de 6 luni, însă nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizației de procurare, în cazul persoanelor fizice.

(2) În termen de 30 de zile de la efectuarea transferului, armurierul trebuie să depună la organul de poliție competent documentele în baza cărora s-a efectuat operațiunea.

Art. 172. –

(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării permisului de transfer prevăzut la art. 164 alin. (2), structura de poliție emitentă are obligația de a transmite Inspectoratului General al Poliției Române o copie a documentului eliberat.

(2) Inspectoratul General al Poliției Române transmite autorităților competente ale statului membru de destinație, datele înscrise în permisul de transfer al armelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia; în situația în care permisul de transfer este eliberat de Inspectoratul General al Poliției termenul de 5 zile lucrătoare curge de la data eliberării permisului de transfer.

ANEXA Nr. 43 Acordul prealabil pentru transferul armelor și munițiilor


(MODEL)


ACORDUL PREALABIL PENTRU TRANSFERUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

ANEXA Nr. 44 Autorizație de import a armelor și munițiilor


(MODEL)


AUTORIZAȚIE DE IMPORT A ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

ANEXA Nr. 45 Permisul de transfer al armelor și munițiilor


(MODEL)


PERMISUL DE TRANSFER AL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

ANEXA Nr. 46 Avizul de tranzit al teritoriului României


(MODEL)


AVIZUL DE TRANZIT AL TERITORIULUI ROMÂNIEI 

(1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc deținute sau achiziționate în România sunt obligate să solicite în prealabil structurilor de poliție competente eliberarea permisului de transfer.

(2) În vederea obținerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliție competente următoarele informații:

a) numele și adresa vânzătorului sau persoanei care cedează și ale cumpărătorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;

c) numărul armelor care urmează să fie transportate;

d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme și indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;

e) mijloacele de transfer;

f) data plecării și data estimativă a sosirii;

g) acordul prealabil eliberat de autoritățile statului de destinație sau o comunicare emisă de autoritățile competente din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar.

(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conțină informațiile prevăzute la alin. (2) și este valabil numai pentru armele și perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoțească armele pe tot parcursul transferului, până la destinație, și este supus controlului autorităților competente ale statelor membre tranzitate.

(4) Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să comunice autorităților competente ale statului de destinație și ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operațiunii de transfer.

(5) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul transferului efectuat în temeiul unui contract la distanță, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările ulterioare.

(6) Inspectoratul General al Poliției Române comunică, prin intermediul mijloacelor electronice dedicate, către autoritățile competente ale statelor membre refuzurile de acordare a autorizațiilor, formulate din motive de securitate sau legate de credibilitatea persoanei vizate.

(7) În aplicarea prevederilor alin. (4) și (6), Inspectoratul General al Poliției Române este abilitat să comunice și să primească informări prin intermediul mijloacelor electronice, reglementate la art. 13 alin. (5) din Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (91/477/CEE), astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme.

Art. 121. – Transferul temporar al armelor în statele membre (1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizează în condițiile prevăzute la art. 120.

(2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acordă cu o valabilitate de un an, perioadă care poate fi prelungită cu încă un an.

(3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligația ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în țară, să anunțe despre acest fapt autoritățile competente care au eliberat permisul de transfer.

Art. 122. – Autorizația de transfer fără acord prealabil Aplicare.


Pus în aplicare la data de 28/02/2018 prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018
CAPITOLUL VI Eliberarea permisului de transfer, permisului de transfer fără acord prealabil, acordului prealabil, autorizației de import-export și avizului de tranzit –

SECȚIUNEA a 3-a
Autorizația de transfer fără acord prealabil

Art. 173. –

(1) În vederea obținerii autorizației de transfer fără acord prealabil a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum și a pieselor și componente esențiale ale acestora, către un armurier sau intermediar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care aceste transferuri nu sunt condiționate de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun la organul de poliție competent sau la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

b) documente, însoțite de traducerea autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autoritățile competente din statul în care armele vor fi transferate sau, după caz, documente însoțite de traducerea autorizată neautentificată în limba română emise de aceste autorități, din care să reiasă faptul că autorizarea prealabilă nu este necesară în statul de destinație, sau că statul de destinație nu condiționează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile;

c) contractul de prestări servicii cu persoana autorizată să efectueze operațiuni de transport de arme și muniții, în original și în copie, după caz;

d) dovada asigurării pazei transportului, în condițiile legislației în vigoare, în original și în copie;

e) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 174. –

În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 47.

Art. 175. –

(1) Înainte de efectuarea fiecărei operațiuni de transfer în baza autorizației de transfer fără acord prealabil, armurierul și/sau intermediarul de pe teritoriul României are obligația de a informa Inspectoratul General al Poliției Române cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor prevăzute la alin. (1), Inspectoratului General al Poliției Române le va transmite autorităților competente ale statului membru de destinație.

Art. 176. –

(1) În situația în care din datele certe existente la organele de poliție competente rezultă că operațiunile de transfer pentru care s-a acordat autorizația de transfer fără acord prealabil prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, organul de poliție competent dispune, prin decizie motivată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 48 măsura suspendării acestui document.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință a măsurii prevăzute la alin. (1), deținătorul este obligat să depună la structura de poliție competentă autorizația de transfer fără acord prealabil.

(3) Suspendarea încetează de la data la care organul de poliție care a emis decizia de suspendare constată că au încetat cauzele care au stat la baza luării acestei măsuri și restituie autorizația titularului.

Art. 177. –

(1) Anularea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune de către organul de poliție care a eliberat-o, în situația în care se constată că motivele care au stat la baza luării măsurii de suspendare, prevăzute la art. 176 alin. (1) nu pot fi înlăturate.

(2) Anularea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 48, emisă de către organul de poliție care a eliberat-o.

(3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să depună la organul de poliție competent autorizația de transfer fără acord prealabil.

Art. 178. –

(1) Armurierii și intermediarii de pe teritoriul României pot efectua operațiuni de import- export sau transfer de arme neletale supuse notificării fără a fi necesară obținerea unei autorizații din partea autorităților competente.

(2) În termen de 30 de zile de la efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (1), armurierul sau intermediarul trebuie să comunice Inspectoratului General al Poliției Române, datele referitoare la armele ce au făcut obiectul operațiunii, precum și datele de identificare ale expeditorului sau, după caz, ale destinatarului.

ANEXA Nr. 47 Autorizație de transfer fără acord prealabil


(MODEL)


AUTORIZAȚIE DE TRANSFER FĂRĂ ACORD PREALABIL

ANEXA Nr. 48 Decizie de suspendare/anulare a autorizației de transfer fără acord prealabil


(MODEL)


DECIZIE DE SUSPENDARE/ANULARE A AUTORIZAȚIEI DE TRANSFER FĂRĂ ACORD PREALABIL

(1) Armurierii și intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizați să desfășoare operațiuni de comercializare a armelor și componentelor esențiale pot solicita acordarea unei autorizații de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operațiuni de transfer al armelor de foc către armurieri și intermediari din alte state membre, în care nu se condiționează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme și către statele membre înscrise în autorizație.

(2) Autorizația de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliție în a cărui rază de competență își desfășoară activitatea armurierul și/sau intermediarul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

(3) În autorizația de transfer fără acord prealabil se înscriu de către organul de poliție care o eliberează următoarele:

a) datele de identificare ale armurierului și/sau intermediarului;

b) tipurile de arme care fac obiectul operațiunilor de transfer;

c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;

d) perioada de valabilitate a autorizației.

(4) Efectuarea oricărei operațiuni de transfer în baza autorizației prevăzute la alin. (1) este condiționată de informarea de către armurier și/sau intermediar a organului de poliție competent, cel târziu până la data începerii operațiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)f).

(5) Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să transmită de îndată autorităților competente ale statului de destinație a transferului datele comunicate de armurieri și/sau intermediari în condițiile alin. (4).

(6) Autorizațiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliție competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operațiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, securitatea națională, viața și integritatea corporală a persoanelor.

Art. 123. – Acordul prealabil (1) Armurierii și intermediarii autorizați să desfășoare operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții pe teritoriul României, precum și cetățenii români ori rezidenții statelor membre cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot achiziționa arme letale și, după caz, muniții din statele membre, cu condiția obținerii acordului prealabil eliberat de structurile de poliție competente din România.

(2) Acordul prealabil se acordă, la cerere, în următoarele condiții:

a) solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea și deținerea armelor care fac obiectul transferului;

b) există garanții cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfășoare în condiții de securitate, potrivit legii.

(3) Acordul prealabil se acordă pentru fiecare transfer și cuprinde informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)d).

(4) Obținerea acordului prealabil nu este necesară în cazul armelor care au făcut obiectul unui transfer temporar.

(5) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor, a componentelor esențiale și a munițiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizații fără acord prealabil.

Art. 124. – Introducerea pe teritoriul României a armelor și componentelor esențiale care fac obiectul unui transfer autorizat Introducerea pe teritoriul României a armelor și componentelor esențiale care fac obiectul unui transfer autorizat în condițiile art. 120 este permisă de către organele poliției de frontieră numai dacă acestea sunt însoțite de permisul de transfer.

Art. 125. – Tranzitul armelor, componentelor esențiale și munițiilor pe teritoriul României (1) Tranzitul armelor, componentelor esențiale și munițiilor pe teritoriul României se efectuează în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.

(2) Pentru obținerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie să prezinte documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinație este permis.

(3) Procedura și documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VII
Regimul juridic al deținerii, portului și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României și de către membrii de familie ai acestora

Art. 126. – Procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României, precum și de către membrii de familie ai acestora (1) Regimul juridic al armelor de foc și munițiilor de serviciu deținute de membrii forțelor armate străine staționate în condițiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de apărare și pază, în condițiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), precum și alte arme, componente esențiale și muniții, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de armă în condițiile prevăzute de legea română.

(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reședința sau domiciliul în România, pot fi autorizați să procure, să dețină și să folosească arme, componente esențiale și muniții în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.

Art. 127. – Condiții privind autorizarea deținerii și folosirii armelor, componentelor esențiale și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României și de către membrii de familie ai acestora (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art. 126 alin. (1), cât și a membrilor de familie, precum și evidența armelor, componentelor esențiale și munițiilor se efectuează de către organele de poliție competente în a căror rază de competență locuiește solicitantul.

(2) La solicitarea organelor de poliție române, persoanele prevăzute la art. 126 alin. (1), cât și membrii de familie ai acestora sunt obligați să prezinte la control armele, componentele esențiale și munițiile deținute în condițiile prezentei legi, precum și documentele care atestă dreptul de deținere sau, după caz, de port și folosire a acestor arme, componente esențiale și muniții.

(3) Procedura autorizării prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII
Contravenții

Art. 128. – Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravențională sau administrativă a persoanei vinovate.

Art. 129. – Contravenții Sunt considerate contravenții următoarele fapte:

1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, componentele esențiale și munițiile deținute, la solicitarea organelor de poliție;

2. nerespectarea obligației de anunțare a pierderii, furtului sau dispariției armelor letale în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

3. încredințarea armelor letale pentru care s-a obținut dreptul de deținere, respectiv de port și folosire de către posesorii acestora unor persoane neautorizate în condițiile prezentei legi;

4. neîndeplinirea obligației de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) și art. 118 alin. (5);

5. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3);

51. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 9 alin. (3);

6. nedeclararea informațiilor prevăzute la art. 12 în termenul stabilit;

7. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);

8. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21 și art. 37 alin. (3);

9. neîndeplinirea obligației de prezentare la poliție în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1);

10. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (3);

11. neîndeplinirea obligației de păstrare a armelor în condițiile prevăzute la art. 26 alin. (1) și (2);

12. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) și (4);

13. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 27 alin. (6);

131. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) și art. 46 alin. (21);

14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);

15. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) și (2);

16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 alin. (1);

17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 alin. (2);

18. nerespectarea obligației de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanție, prevăzută la art. 38 alin. (2);

19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 40 alin. (1);

20. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 42 alin. (4);

21. nerespectarea obligației prevăzute la art. 47 alin. (3);

22. neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 47 alin. (4) în termenul stabilit;

23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a pașaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1), respectiv la art. 119 alin. (1);

24. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 57 alin. (7);

25. înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 57 alin. (10);

26. neprezentarea la poliție în vederea solicitării eliberării certificatului de deținător, în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1);

27. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 60 alin. (3);

28. neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 61 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, reședință sau rezidență;

29. neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 63 alin. (1) și alin. (2) lit. c);

30. neîndeplinirea obligației de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform art. 57 alin. (1) lit. b);

31. neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) lit. a) și b) cu privire la portul de armă;

32. portul, folosirea și transportul armelor neletale utilitare și de agrement fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 65;

33. nerespectarea obligației prevăzute la art. 66 alin. (1);

34. păstrarea armelor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69 alin. (3);

35. nerespectarea obligațiilor privind registrele de evidență a armelor, componentelor esențiale, muniției și personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 69 alin. (5)(7);

36. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 70 alin. (5);

361. nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (61);

37. nerespectarea obligației de a desfășura activitățile prevăzute la art. 72 alin. (1);

38. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 78;

39. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 82;

40. nerespectarea prevederilor art. 93;

401. nerespectarea obligației prevăzute la art. 97 alin. (5);

41. nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);

42. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. d), f) și g) și alin. (2), art. 107 alin. (2), art. 108 lit. b) și art. 109 alin. (2);

43. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)c) și k)m);

44. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e), h)j);

45. nerespectarea obligației prevăzute la art. 106 alin. (3);

46. nerespectarea obligației prevăzute la art. 106 alin. (5);

47. nerespectarea obligației prevăzute la art. 106 alin. (6);

48. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 107 și art. 108 lit. a), c), d) și e);

49. nerespectarea obligației prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b);

491. nerespectarea obligației prevăzute la art. 118 alin. (41);

50. nerespectarea obligației prevăzute la art. 121 alin. (3);

51. nerespectarea obligației prevăzute la art. 122 alin. (4);

52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;

53. pierderea muniției corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.

Art. 130. – Sancțiuni (1) Contravențiile prevăzute la art. 129 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 2, 6 și pct. 2123;

b) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 4, 9, 24, 26 și 28;

c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 51, 7, 8, 10, 20, 39 și 491;

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1113, 131, 1619, 25, 27, 30, 32, 361, 401, 41 și 50;

e) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3, 14, 15, 33, 38, 4447, 52 și 53;

f) cu amendă de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la pct. 3437;

g) cu amendă de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 40, 42, 48, 49 și 51;

h) cu amendă de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 43.

(2) Următoarelor contravenții prevăzute la art. 129 li se aplică sancțiuni complementare, după cum urmează:

a) suspendarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 32, 39 și 53;

b) anularea dreptului de deținere, de port și folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 51, 8, 11, 12, 1416, 19, 24 și 52;

c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor prevăzute la pct. 3, 51, 8, 20, 24, 25, 30, 32 și 33;

d) retragerea definitivă a autorizației eliberate în condițiile art. 104 alin. (1), pentru contravențiile prevăzute la pct. 51, 4349 și 51.

Art. 131. – Constatarea contravențiilor Aplicare.


Pus în aplicare la data de 09/10/2018 prin Ordinul nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative

   Art. 1. –   –

Se desemnează personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute de acte normative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


Pus în aplicare la data de 04/11/2020 prin Ordinul nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative
ANEXĂ – Nr. crt. Actul normativ Personalul desemnat Temeiul abilitării –

11.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române;
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române;
c) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române
art. 131

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnați din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 132. – Regimul contravențiilor Contravențiilor prevăzute la art. 129 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.

CAPITOLUL IX
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 133. – Obligația societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a se conforma anumitor interdicții prevăzute în prezenta lege Societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdicției prevăzute la art. 104 alin. (6), li se retrage autorizația pentru desfășurarea de operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții.

Art. 134. – Aplicarea în timp a anumitor dispoziții din prezenta lege (1) Prevederile art. 112124 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 112124 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 5256 vor înceta să fie aplicabile cetățenilor statelor membre.

Art. 135. – Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 136. – Anexa la prezenta lege (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor și completărilor aduse legislației Uniunii Europene în domeniu.

Art. 137. – Intrarea în vigoare (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni**) de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 3 martie 2005 [Art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 a devenit în forma republicabilă art. 137 alin. (1). ].

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepția prevederilor art. 4652, care rămân în vigoare pentru fiecare instituție care are încadrate persoane ce ocupă funcții care implică exercițiul autorității publice, înarmate cu arme de apărare și pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 41 a condițiilor în care acestea pot purta și folosi armele din dotare.

ANEXĂ


CLASIFICAREA ARMELOR

Munițiile, precum și componentele esențiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.

Caracteristicile armei/munițieiDestinația armei:
militareapărare și pazăvânătoaretir sportivcolecțieauto-
apărare
destinație utilitarăagrement
Categoria A
Arme și muniții interzise
1.Instrumentele și lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiarxx
2.Armele de foc automatexx
3.Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiectxx
4.Munițiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca și proiectilele pentru aceste munițiixx
5.Munițiile pentru pistolete și revolvere cu proiectile expansive, ca și aceste proiectile, mai puțin în ceea ce privește armele de vânătoare sau de tir cu țintă, pentru persoanele care au dreptul de a purta și folosi aceste armexx
6.Armele de foc semiautomate care provin sau au fost transformate din arme de foc automatexx
7.Armele de foc semiautomate cu percuție centrală cu caracteristicile:
a) arme de foc scurte care permit lansarea a peste 21 de cartușe fără reîncărcare, în cazul în care:
(i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartușe face parte din arma de foc respectivă; sau
(ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 20 de cartușe;
b) arme de foc lungi care permit lansarea a peste 11 cartușe fără reîncărcare, în cazul în care:
(i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartușe face parte din arma de foc; sau
(ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 10 cartușe
xx
8.Armele de foc lungi, semiautomate, concepute inițial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror lungime poate fi redusă la mai puțin de 60 cm fără ca acestea să își piardă funcționalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi uneltexx
9.Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în prezenta anexăxx
10.Armele confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de semnalizare și armele de start, care nu îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și nu prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie, conform certificării emise de un organism abilitat în acest sens, național sau internaționalxx
11.Orice armă din categoria A care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care a fost transformată în armă de spectacol sau acusticăxx
Categoria B
Arme și muniții letale supuse autorizării
1.Armele de foc scurte cu repetiție, cu percuție centralăxxxxx
2.Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție centralăxxxxx
3.Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cmxxx
4.Armele de foc lungi, semiautomate, ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de trei cartușe în cazul armelor de foc cu percuție pe ramă și mai mult de trei, dar mai puțin de 12 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție centralăxxx
5.Armele de foc scurte semiautomate, cu percuție centrală, altele decât cele enumerate la categoria A pct. 7xxxxx
6.Armele de foc lungi, semiautomate, enumerate la categoria A pct. 7 lit. b), ale căror încărcătoare și camere nu pot conține împreună mai mult de trei cartușe, al căror încărcător este detașabil sau pentru care nu poate fi garantată imposibilitatea transformării, cu ajutorul unor unelte obișnuite, în arme ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de trei cartușexxxx
7.Armele de foc lungi cu repetiție și armele semiautomate cu țeavă netedă a căror lungime totală nu depășește 60 cm sau a căror țeavă nu depășește 30 cmxxxx
8.Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnicăxx
9.Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu armele cu mecanisme automate, altele decât cele enumerate la categoria A pct. 6, 7 sau 8xxx
10.Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiție, cu percuție pe ramăxxx
11.Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramăxxx
12.Armele de foc lungi cu țeava ghintuită, cu tragere foc cu foc, cu percuție centralăxxxx
13.Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cmxxx
14.Armele de foc lungi cu țeava netedă, cu tragere foc cu focxxxx
15.Armele de foc lungi cu repetiție, altele decât cele menționate la categoria B pct. 7xxx
16.Armele de foc lungi cu țeavă ghintuită a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 de Joulixx
17.Armele de foc semiautomate cu țeavă lungă, altele decât cele enumerate la categoria A sau Bxx
Categoria C
Arme și muniții neletale supuse autorizării
1.Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciucxxx
2.Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/sxx
3.Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/sxx
4.Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizarexxx
5.Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică sau care au fost transformate în arme de spectacol sau acusticexxx
Categoria D
Arme și muniții neletale supuse autorizării notificării
1.Armele cu tranchilizantexx
2.Pistoalele de semnalizarexxx
3.Pistoalele de start, folosite în competițiile sportivexx
4.Orice arme de foc din această categorie care au fost transformate în arme de spectacol sau acusticexx
5.Armele de foc clasificate în categoria A, B, C sau D care au fost dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționalexx
6.Arbaletelexxx
7.Armele vechix
Categoria E
Alte categorii de arme și dispozitive neletale
1.Armele cu destinație industrialăxx
2.Armele de asomarexx
3.Harpoanele destinate pescuituluixx
4.Arcurile destinate tirului sportivxxxx
5.Replicile de arme tip airsoftxxx
6.Dispozitivele paintballxxx